Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Дані таблиці Пропоновані моделі

Код_моделі

Модель

Колір

Кількість_дверей

Коробка_передач

Заводська_ціна

Транспортні_витрати

Передпродажна_підготовка

Спеціальна_модель

12579

Corolla LiftbackXL

Червоний торнадо

4

Ручна

35700 грн.

950 грн.

500 грн.

Немає

Код_моделі

Модель

Колір

Кількість_дверей

Коробка_передач

Заводська_ціна

Транспортні_витрати

Передпродажна_підготовка

Спеціальна_модель

12580

Corolla LiftbackGT

Сріблистий

4

Автоматична

39200 грн.

1200 грн.

500 грн.

Немає

Код_моделі

Модель

Колір

Кількість_дверей

Коробка_передач

Заводська_ціна

Транспортні_витрати

Передпродажна_підготовка

Спеціальна_модель

12653

Corolla CompactGT

Чорний

2

Ручна

41100 грн.

975 грн.

500 грн.

Так

Код_моделі

Модель

Колір

Кількість_дверей

Коробка_передач

Заводська_ціна

Транспортні_витрати

Передпродажна_підготовка

Спеціальна_модель

12651

Corolla CompactXL

Блакитний

2

Ручна

37900 грн.

1050 грн.

500 грн.

Так

Код_моделі

Модель

Колір

Кількість_дверей

Коробка_передач

Заводська_ціна

Транспортні_витрати

Передпродажна_підготовка

Спеціальна_модель

12410

Corolla Kombi

Жовтий

4

Автоматична

46200 грн.

1100 грн.

500 грн.

Немає

12. Відкрийте таблицю Клієнти в “Режиме таблицы” й виконайте ввод 10 довільних записів, використовуючи створені підстановки.

13. Закрийте таблицю.

14. Закрийте файл БД.

15. Вийдіть із Microsoft Access.

16. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

Бібліографічний список до практичного заняття:

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 11 ], [ 12 ].

Практичне заняття №4

Тема 13. «Microsoft Office. Субд Access»

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички роботи в середовищі СУБД Access відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Робота з зв’язаними таблицями, створеними на практичному занятті №2.

2. Створення нового запиту за допомогою діалогового вікна «Новый запрос».

3. Створення запиту за допомогою конструктора запитів.

4. Редагування створеного запиту.

5.Використання статистичних функцій у запиті.

6. Створення параметричного запиту за допомогою конструктора запитів.

7. Створення перекресного запиту за допомогою конструктора запитів.

8. Створення простого запиту за допомогою Майстра запитів.

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

Практичні завдання

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access;

3. При необхідності виконайте пошук інформаційної допомоги по тематиці даної роботи.

4. Відкрийте файл Бази Даних створений на попередніх заняттях.

5. Для створення запиту необхідно відкрити діалогове вікно Новый запрос(New Query), для чого можна скористатися одним з наступних способів:

5.1. I спосіб:

5.1.1. У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Объекты Базы данных” (Database Objects);

5.1.2. У підменю, що відкрилося виконайте фіксацію на команді Запросы(Queries);

5.1.3. У вікні Бази Даних виконайте фіксацію на кнопці Создать(New).

5.2. II спосіб:

5.2.1. Виконайте фіксацію на вкладці Запросы(Queries);

5.2.2. Виконайте фіксацію на кнопці Создать (New).

5.3. У діалоговому вікні Новый запрос(New Query), що відкрилося, пропонуються наступні способи створення запиту:

 • Конструктор(Design View) - створення запиту без допомоги майстра;

 • Простой запрос(Simple Query Wizard) - створення простого запиту на основі обраних полів;

 • Перекрестный запрос(Crosstab Query Wizard) - створення запиту, дані в якому мають компактний формат, подібний до формату подання даних в електронних таблицях;

 • Повторяющиеся записи” (Find Duplicates Query Wizard) - створення запиту, що вибирає повторювані записи з таблиці або простого запиту;

 • Записи без подчиненных” (Find Unmatched Query Wizard) - створення запиту, що вибирає з таблиці запису, не пов’язані із записами з іншої таблиці.

5.3.1. Для створення запитів виконайте маркування відповідного способу створення;

5.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

6. Для створення запиту за допомогою конструктора запитів необхідно виконати наступну послідовність дій:

6.1. У діалоговому вікні Новый запрос(New Query) виконайте маркування способу створення Конструктор (Design View) і виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

6.2. У результаті відкривається порожнє вікно конструктора запиту й діалогове вікно Добавление таблиц(Show Table).

6.3. У діалоговому вікні “Добавление таблиц” (Show Table), що відкрилося, здійснюється вибір таблиць і запитів, які будуть використовані при розробці запиту й воно містить три вкладки:

 • Таблицы” (Tables);

 • Запросы” (Queries);

 • Таблицы и Запросы” (Both).

6.3.1. Перейдіть на вкладку “Таблицы” (Tables), виконавши фіксацію на відповідному ярлику;

6.3.2. Виконайте маркування таблиці Пропоновані моделі;

6.3.3. Виконайте фіксацію на кнопці Добавить(Add);

6.3.4. Виконайте маркування таблиці Клієнти;

6.3.5. Виконайте фіксацію на кнопці Добавить(Add);

6.3.6. Закрийте діалогове вікно, виконавши фіксацію на кнопці “Закрыть” (Close), при цьому імена обраних таблиць відобразяться у вікні проектування запиту.

Примітка: За допомогою команди Добавить таблицы(Show Table) з меню “Запрос” (Query) можна знову відкрити діалогове вікно “Добавить таблицы” (Show Table) і поповнити список таблиць запиту.

6.4. Вікно Конструктора запиту розділено на дві частини. У верхній половині перебувають вікна таблиць зі списками полів. Ім’я кожної таблиці відображається в рядку заголовка такого вікна.

При складанні запиту на основі декількох таблиць між ними необхідно встановити зв’язок, задавши відношення між полями. У противному випадку результат обробки запиту може виявитися некоректним.

У даному прикладі відношення між двома таблицями вже задано, між полями обох таблиць проведена лінія. Крім того, на схемі видний характер зв’язку — “Один ко многим. Головної в цьому випадку є таблиця Пропоновані моделі (з її боку зв’язок позначений символом 1).

У нижній половині вікна Конструктора запиту розташовується бланк запиту.

Розробка запиту виконується в кілька етапів:

1. Додавання полів у запит.

2. Установка критеріїв відбору записів.

3. Сортування записів.

6.5. Для додавання полів у запит необхідно скористатися одним з наступних способів:

Примітка: Щоб у рядку “Имя таблицы” (Table) бланка запиту відображалося ім’я таблиці, у пункті меню “Вид” (View) варто встановити опцію Имена таблиц(Table Names).

6.5.1. I спосіб:

6.5.1.1.Додати потрібні поля в бланк запиту можна методом Drag and Drop “перетаскування” їхніх імен зі списку, що перебуває у верхній частині вікна конструктора, у рядок “Поле” (Field) бланка запиту, наприклад, поміствть в рядок “Поле” (Field) поле Код модели таблиці Пропоновані моделі.

6.5.2. II спосіб:

6.5.2.1. Додати потрібні поля в бланк запиту можна шляхом подвійної фіксації на імені поля, наприклад, помістіть в другу колонку рядка “Поле” (Field) поле Призвище таблиці Клієнти.

6.5.3. III спосіб:

6.5.3.1. Додати потрібні поля в бланк запиту можна, виконавши фіксацію на кнопці списку, розташованої в рядку “Поле” (Field) праворуч і вибрати ім’я поля зі списку запропонованих полів, наприклад, помістіть в третю колонку поле Ім’я таблиці Клієнти.

6.5.4. Додати кілька полів з таблиці можна шляхом маркування імен перерахованих полів у списку таблиці, утримуючи натиснутою клавішу [Ctrl] і “перетягнувши” маркіровані поля в порожню колонку рядка “Поле” (Field).

Як тільки ви відпустите кнопку миші, імена полів будуть розподілені по колонках.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

6.6. Використовуючи даний спосіб, додайте наступні поля таблиці Клієнти.

- По_батькові;

- Адреса;

- Поштовий_індекс;

- Населений_пункт;

- Телефон;

- Дата_замовлення.

6.7. Для видалення полів із запиту необхідно скористатися одним з наступних способів:

6.7.1. I спосіб:

6.7.1.1. Виконайте маркування колонки де перебуває поле, яке видаляється, наприклад, поле Прізвище;

6.7.1.2. Натисніть клавішу [Del].

6.7.2. II спосіб:

6.7.2.1. Виконайте маркування колонки де перебуває поле, яке видаляється, наприклад, поле Адреса;

6.7.2.2. У пункті меню “Правка” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Удалить столбцы” (Delete Columns).

6.7.3. Використовуючи дані способи, видалите із бланка запиту всі поля.

6.8. Для включення в запит всіх полів таблиці необхідно скористатися одним з наступних способів:

6.8.1. I спосіб:

6.8.1.1. Виконайте подвійну фіксацію в рядку заголовка таблиці, наприклад Клієнти, у верхній частині вікна конструктора запиту, і “перетягніть” їх у рядок “Поле” бланка запиту. Access автоматично розмістить кожне поле таблиці в окремій колонці.

6.8.2. II спосіб:

6.8.2.1. Виконайте маркування символу “ * ” у списку полів таблиці, наприклад Пропоновані моделі, у верхній частині вікна конструктора запиту, і “перетягніть” його в бланк запиту або виконайте подвійну фіксацію. У результаті всі поля таблиці будуть включені в запит, але в бланку з’явиться тільки запис Ім'я Таблиці *, у даному прикладі Пропоновані моделі *.

Примітка: Обидва способи дають однаковий результат. Однак другий спосіб має наступну перевагу: коли у вихідній таблиці додаються або видаляються поля, автоматично змінюється й запит.

6.9. Для видалення таблиць із запиту необхідно скористатися одним з наступних способів:

6.9.1. I спосіб:

6.9.1.1. Виконайте маркування будь-якого з її полів у верхній частині вікна конструктора запиту, наприклад, будь-яке поле таблиці Пропоновані моделі;

6.8.1.2. Натисніть клавішу [Del].

6.9.2. II спосіб:

6.9.2.1. Виконайте маркування будь-якого з її полів у верхній частині вікна конструктора запиту, наприклад будь-яке поле таблиці Клієнти;

6.9.2.2. У пункті меню Правка(Edit) виконайте фіксацію на команді Удалить(Delete).

Примітка: Поля вилученої із запиту таблиці, які були поміщені в бланк запиту, віддаляються автоматично.

6.10. Використовуючи отримані практичні навички, здійсніть вибір таблиць Пропоновані моделі й Клієнти для запитів і додайте в бланк запиту наступні поля таблиці Пропоновані моделі:

 • Код_моделі;

 • Модель;

 • Заводська_ціна;

 • Транспортні_витрати;

 • Передпродажна_підготовка;

і наступні поля таблиці Клієнти:

 • Прізвище;

 • Населений_пункт;

 • Телефон;

 • Дата_замовлення.

7. Припустимо, необхідно створити запит на вибірку даних з таблиць Пропоновані моделі й Клієнти й установити клієнтів, наприклад у Дніпропетровську, що замовили автомобілі.

7.1. За допомогою критеріїв відбору користувач указує Access, які записи потрібно вибирати в таблицях і відображати в таблиці результатів виконання запиту. Критерії відбору вказуються для одного або декількох полів.

Формований у даному прикладі запит повинен відбирати дані про клієнтів із Дніпропетровська, що замовили автомобілі, тому для поля Населений пункт встановіть в рядку “Условие отбора ” (Criteria) критерій відбору:

 • Населений_пункт - Дніпропетровськ.

7.2. Для рішення даного завдання необхідно виконати наступну послідовність дій:

7.2.1. В осередок, на перетинанні рядка Условие отбора(Criteria) і стовпця Населений_пункт, уведіть Дніпропетровськ.

7.2.2. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і укладе це значення в лапки;

7.3. Для збереження запиту необхідно виконати наступну послідовність дій:

7.3.1. I способ:

7.3.1.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді Сохранить(Save).

7.3.2. II спосіб:

7.3.2.1. На панелі інструментів “Дизайнера запроса” (Query Design) виконайте фіксацію на піктограмі “Сохранить” (Save).

7.4. У діалоговому вікні Сохранение, що відкрилося:

7.4.1. У полі “Имя запроса” (Query Name) уведіть ім’я запиту, що зберігається, наприклад, Дніпропетровськ;

7.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

7.5. Для відображення результату запиту необхідно скористатися одним з наступних способів:

7.5.1. I спосіб:

7.5.1.1. У пункті меню Запрос(Query) виконайте фіксацію на команді “Запуск” (Run).

7.5.2. II спосіб:

7.5.2.1. На панелі інструментів “Дизайнера запроса” (Query Design) виконаєте фіксацію на піктограмі “Запуск” (Run).

7.5.3. III спосіб:

7.5.3.1. На панелі інструментів “Дизайнера запроса” (Query Design) у списку “Вид” (View), що розкривається, виконайте фіксацію на пункті “Режим таблицы” (Datasheet View).

7.5.4. IV спосіб:

7.5.4.1. У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді “Режим таблицы” (Datasheet View).

7.5.5. V спосіб:

7.5.5.1. У вікні Бази Даних на вкладці “Запросы” (Queries) виконайте маркування необхідного імені запиту, у нашім прикладі, Дніпропетровськ і виконайте фіксацію на кнопці “Открыть” (Open) або виконайте подвійну фіксацію на піктограмі імені запиту.

Оберіть спосіб, яким Ви будете користуватися.

7.6. Access відобразить на екрані набір записів, які відібрані відповідно до заданого критерію.

7.7. Для закриття вікна Запрос на выборку, виконайте фіксацію на кнопці Закрыть окно.

8. Допустимо, необхідно відредагувати створений запит на вибірку даних з таблиць Пропоновані моделі й Клієнти.

Формований запит повинен відбирати дані про клієнтів із Дніпропетровська, що замовили, наприклад, в 2006 році автомобілі:

 • - Corolla Kombi (12410) і

 • - Corolla LiftbackXL (12579).

Крім того, записи запиту необхідно відсортувати по зростанню по датах замовлення. Тому, для перерахованих нижче полів, установіть в рядку Условие отбора (Criteria) додаткові критерії відбору:

 • Код_моделі12410;

 • Дата_замовлення - > 01.01.2007 and <31.12.2007;

Для поля Код_моделі встановіть рядку Или (Or) критерій відбору 12579.

8.1. Для редагування створеного запиту необхідно виконати наступну послідовність дій:

8.1.1. У вікні Бази Даних перейдіть на вкладку Запросы(Queries);

8.1.2. Виконайте маркування необхідного імені запиту, у нашім прикладі, Дніпропетровськ;

8.1.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Конструктор” (Design) або виконайте подвійну фіксацію на піктограмі імені запиту.

8.2. В осередок, на перетинанні рядка Условие отбора(Criteria) і стовпця Код_моделі, уведіть критерій для поля Код_моделі12410. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і нормалізує запис відповідно до правил запису критеріїв;

8.3. В осередок, на перетинанні рядка Или(Or) і стовпця Код_моделі, уведіть критерій для поля Код_моделі12579. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і нормалізує запис відповідно до правил запису критеріїв;

8.4. В осередок, на перетинанні рядка Или(Or) і стовпця Населений_пункт, уведіть критерій для поля Населений_пунктДніпропетровськ. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access перевірить його синтаксис і нормалізує запис відповідно до правил запису критеріїв;

8.5. Уведіть критерій для поля Дата замовлення >01.01.2006 and <31.12.2006. Після уведення вираження натисніть клавішу [Enter], внаслідок чого Access автоматично перетворить дату у формат, обраний у режимі конструктора таблиці. (Short Date: 01.01.2006), і вставить перед нею й після її знак #.

8.6. Для виконання сортування записів у запиті необхідно виконати наступну послідовність дій:

8.6.1. Виконайте фіксацію на перетинанні рядка Сортировка і стовпця бланка запиту, що містить ім’я поля, по якому необхідно зробити сортування, у даному прикладі – Дата_замовлення;

8.6.2. Виконайте фіксацію на кнопці списку, що розкривається, у рядкуСортировка” (Sort);

8.6.3. У списку, що розкрився, виконайте фіксацію на обраному способі сортування, у нашім прикладі по возрастанию”.

Примітка: Записи в запиті можуть бути відсортовані за алфавітом, по зростанню (Ascending) або по убуванню (Descending). Можна також одночасно робити сортування по вмісту декількох полів (до десяти).

8.7. Виконайте збереження змін у запиті.

8.8. Виконайте запуск відредагованого запиту.

Примітки: Якщо буде потреба можна скасувати відображення поля в результуючому наборі записів (навіть того, по якому виробляється сортування).

Поле відображається в таблиці результатів запиту, якщо у відповідній колонці бланка запиту, у рядкуВывод на экран(Show) включений контрольний індикатор.

9. Запит можна використовувати для виконання розрахунків і підведення підсумків, узагальнивши дані з вихідних таблиць. Для цих цілей в Access передбачені статистичні функції SQL. Статистичну функцію задають у рядку Групповая операция(Total).

9.1. Для відображення в бланку запита рядка Групповая операция (Total) необхідно скористатися одним з наступних способів:

9.1.1. I спосіб:

9.1.1.1. У пункті меню “Вид” (View) виконайте фіксацію на команді Групповые операции(Total).

9.1.2. II спосіб:

9.1.2.1. На панелі інструментів “Дизайнера запроса” (Query Design) виконайте фіксацію на піктограмі “Групповые операции” (Total).

9.2. За допомогою статистичної функції можна обробити вміст кожного поля запиту. Результат обробки з’являється в результуючому наборі записів запиту.

9.3. За допомогою статистичної функції можна виконувати наступні обчислення в запиті. Перелік статистичних функцій приведено в табл.3.6.

Таблиця 3.6