Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

I. Мінімальний синтаксис інструкції select.

Мінімальний синтаксис інструкції SELECT передбачає наявність необхідних речень інструкції SELECT і має вигляд:

SELECT список полів FROM вираження

де

SELECT - ключове слово інструкції SELECT, після якого приводиться список тих полів, значення яких треба вибрати. Можна вказувати одне або декілька полів. Якщо вказано більш одного поля, то їх назви розділяються між собою комами (після назви останнього поля кома не ставиться). Список полів не може бути пустим, але якщо треба вказати всі поля таблиці, то замість переліку всіх полів можна використовувати символ * .

FROM – обов’язкове речення, яке визначає таблицю, з якої буде вибиратися інформація.

Треба пам’ятати, що вказані у списку поля повинні знаходитися у вказаній таблиці.

Найпростіша інструкція не містить обмежень на записи, тож будуть вибрані значення вказаних полів з усіх записів таблиці.

5. Завдання 1: Вибрати короткі назви (і тільки) всіх контрагентів з довідника контрагентів.

6. Для рішення даної задачі на вкладці Запроси, необхідно виконати наступну послідовність дій.

6.1. Відкрийте конструктор запитів, для чого: <Создать> (New) Конструктор (Design View) Ok;

6.2. Кнопкою <Закрыть> (Close) закрийте вікно Добавление таблицы (Show Table) (при цьому не додавати ніяких таблиць до бланку конструктору запитів);

6.3. Для переходу у конструкторі запитів у режим SQL: “Вид” (View) “Режим SQL;

6.4. У вікні запроса в режимі SQL запишіть інструкцію SQL:

SELECT КратНаим FROM КонтрАгенты;

6.5. Виконайте запуск створеної інструкції, для чого:

Запрос” (Query) “Запуск” ();

або на панелі інструментів кнопка <Запуск>

6.6. Результат запиту приведений на рис. 9.

Рис. 9. Результат запиту завдання 1

6.7. Збережіть створений запит з назвою Запит_11_1.

7. Завдання 2: Вибрати назви (короткі та повні) всіх контрагентів з довідника контрагентів та міста їх знаходжень.

7.1. Рішення:

SELECT КратНаим, ПолНаим, Город

FROM КонтрАгенты;

7.2. Результат запиту приведений на рис. 10.

Рис. 10. Результат запиту завдання 2

7.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_11_2.

8. Завдання 3: Вибрати всі атрибути контрагентів з довідника контрагентів.

8.1. Рішення:

SELECT *

FROM КонтрАгенты;

8.2. Результат запиту приведений на рис. 11.

Рис. 11. Результат запиту завдання 3.1

8.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_11_3.

II. Вибір неповторюваних значень.

Довідник контрагентів може містити контрагентів, з якими не було проведено ні однією операції. Тому, якщо треба мати список тільки тих контрагентів, з якими проводились операції по закупівлі або продажу товарів, то ці дані треба запитувати з таблиці ОснСведНак, тобто з таблиці, яка містить свідчення про здійснені операції з вказівкою назви контрагента.

Якщо інструкцію SELECT записати у вигляді

SELECT КонтрАгент

FROM ОснСведНак;

Результат запиту приведений на рис. 12.

Рис. 12. Результат запиту завдання 3.2

Збережіть створений запит з назвою Запит_11_4.

Як бачимо, результат містить повторювані значення. Для того, щоб уникнути небажаного повторювання, після ключового слова SELECT треба записати предикат DISTINCT, який виключає повторювання значень в вибраних полях.

9. Завдання 4: Вибрати контрагентів, з якими були проведені операції закупки/продажі товарів.

9.1. Рішення:

SELECT DISTINCT КонтрАгент

FROM ОснСведНак;

9.2. Результат запиту приведений на рис. 13.

Рис. 13. Результат запиту завдання 4

9.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_11_5.