Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

I. Створення запитів з умовами

Для створення запитів за умовами використовується параметр WHERE, після якого записуються необхідні умови вибору. При виконанні запиту для кожного запису перевіряються ці умови і вибираються тільки ті, які відповідають цим умовам.

Якщо умов декілька, то вони об’єднуються або оператором AND або оператором OR.

Якщо дві умови об’єднуються оператором AND, то записи обираються тільки ті, які відповідають цим умовам одночасно. При об’єднанні умов оператором OR результатом вибору будуть записи, які відповідають хоча б одній із умов. При наявності трьох та більш за кількості умов можуть одночасно використовуватись оператори AND та OR для об’єднання різних умов та їх угруповань.

5. Завдання 1: Вибрати приходні накладні. Результат відсортувати по даті накладних та представити у вигляді табл.3.20.

Таблиця 3.20

Структура таблиці результатів запиту завдання 1

Дата

Накладна №

Постачальник

5.1. Рішення:

SELECT Дата, НомНак AS [Накладна №], Контрагент AS Постачальник

FROM ОснСведНак

WHERE Операция=+

ORDER BY Дата;

Примітка: В приведеному рішенні нове ім’я для поля НомНак записано в квадратних дужках. Ця потреба виникла у зв’язку з тим, що воно складається із двох слів, розділених пробілом.

5.2. Результат запиту приведений на рис. 14.

Рис. 14. Результат запиту завдання 1

5.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_1.

6. Завдання 2: Зробити запит, аналогічний запиту завдання 1, але тільки для постачальника Компьютерный мир.

6.1. Рішення:

SELECT Дата, НомНак AS [Накладна №], Контрагент AS Постачальник

FROM ОснСведНак

WHERE Операция= + AND Контрагент=Компьютерный мир

ORDER BY Дата;

6.2. Результат запиту приведений на рис. 15.

Рис. 15. Результат запиту завдання 2

6.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_2.

7. Завдання 3: Вибрати накладні, дати яких не більш ніж 05.01.2007 або знаходяться в інтервалі с 15.01.07 по 16.01.07 включно.

Результати відсортувати по убуванню дати та представити у вигляді табл. 3.21.

Таблиця 3.21

Структура таблиці результатів запиту завдання 3

НомНак

Дата

Контрагент

Операция

7.1. Рішення:

SELECT НомНак, Дата, Контрагент, Операция

FROM ОснСведНак

WHERE Дата<=#01/05/2007#

OR (Дата BETWEEN #01/15/2007# AND #01/16/2007#)

ORDER BY Дата DESC;

Примітка: В приведеному рішенні дати записуються в форматі ММ/ЧЧ/РРРР (місяць/число/рік).

7.2. Результат запиту приведений на рис. 16.

Рис. 16. Результат запиту завдання 3

7.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_3.

II. Створення запитів з полями, що обчислюються

Створення полів, що обчислюються, розглянемо на прикладі.

8. Завдання 4: Для накладної за номером 3 вивести специфікацію у вигляді табл.3.22. Результати відсортувати по назві товару.

Таблиця 3.22

Структура таблиці результатів запиту завдання 3

Товар

Кількість

Ціна

Сума

8.1. Рішення:

SELECT Товар, Кол AS Кількість, Цена AS Ціна, Кол*Цена AS Сума

FROM Спецификация

WHERE НомНак=3

ORDER BY Товар;

8.2. Результат запиту приведений на рис. 17.

Рис. 17. Результат запиту завдання 4

Пояснення: Як видно з рішення, полем, що обчислюється, є поле “Сума”. Його значення обчислюється як добуток кількості на ціну товару. Якщо не задавати ім’я для поля, що обчислюється (а це допускається синтаксисом інструкції SELECT), то система сама його визначить, але воно не буде мати ніякого змісту. Тому для полів, що обчислюються, бажано задавати ім’я при створенні запиту.

8.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_12_4.

9. Завдання 5: За допомогою SELECT-інструкції зробити наступний запит та проаналізувати результат його виконання:

SELECT Контрагент, НомНак&\&Операция as Накладная

FROM ОснСведНак

ORDER BY Контрагент;

Примітка: Збережіть створений запит з назвою Запит_12_5.

10. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

11. Виконайте завершення роботи.

12. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

13. Оформіть дану роботу.