Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Параметри відображення номерів сторінок

Вираження

Результат

=[Page]

1,2,3

=“Стор.”&[Page]

Стор. 1, Стор. 2, Стор. 3

=[Page]&“/3стор.”

1/3 стор., 2/3 стор., 3/3 стор.

=[Page]&“з 3стор. ”

1 из 3 стор., 2 из 3 стор., 3 из 3 стор.

=“Стор.” &[Page]“з 3”

Стор. 1 з 3, Стор. 2 з 3, Стор. 3 з 3

=Format(Page“000”)

001, 002, 003

20.3. Виконайте експерименти з параметрами відображення номерів сторінок у звіті, переглядаючи звіт, що редагується, у режимі перегляду.

21. Попередній перегляд звітів.

21.1. У режимі попереднього перегляду можна побачити, як буде виглядати звіт у надрукованому виді. Існує два режими попереднього перегляду звітів.

21.1.1. Перегляд зразка макета звіту.

Даний режим доступний тільки з режиму конструктора. Він використовується для перевірки макета звіту. У ньому відображається тільки частина даних, необхідних для заповнення кожного з елементів звіту.

Для активізації цього режиму в пункті меню “Вид” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Образец” (Layout Preview).

21.1.2. Перегляд повного вмісту звіту.

Для активізації цього режиму в пункті меню “Вид” (Edit) виконайте фіксацію на команді “Предварительный просмотр” (Print Preview) або виконайте фіксацію на кнопці “Предварительный просмотр” на панелі інструментів.

22. Печатка звіту.

Звіт можна вивести на печатку, як з вікна бази даних, так і з режиму Конструктора або попереднього перегляду.

Примітка: При печатці Access ураховує установки, виконані в діалоговому вікні Параметры страницы (Page Setup) з меню “Файл” (File).

22.1. Для запуску звіту на печатку в пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Печать” (Print);

22.2. У діалоговому вікні “Печать” (Print), що відкрилося, виконайте установку необхідних параметрів печатки і виконайте фіксацію на кнопці “Ok”- для включення процесу печатки, у даному прикладі виконайте фіксацію на кнопці “Отмена”.

23. Закрийте створений звіт, виконавши фіксацію на кнопці “Закрыть окно” і в запиті “Сохранить изменения макета или структуры отчета “…”?” підтвердіть свій намір.

24. Використовуючи отримані навички, за допомогою Майстра звітів самостійно створіть:

 • Звіт про замовлені моделі, згрупувавши дані по Кодам моделей.

Для створення звіту використовуйте дані полів:

Код_моделі, Прізвище, Населений_пункт (з таблиці Клієнти);

Модель, Колір, Кількість_дверей (з таблиці Пропоновані моделі).

У створюваному звіті виконайте додаткове сортування по полю Населений_пункт.

 • Звіт про повну вартість замовлених автомобілів з урахуванням ПДВ (20%), згрупувавши дані по Кодам моделей.

Для створення звіту використовуйте дані полів:

Код_моделі, Прізвище, Номер_договору (з таблиці Клієнти);

Заводська_ціна, Транспортні_витрати й Передпродажна_підготовка (з таблиці Пропоновані моделі).

У створюваний звіт додайте поле, що обчислюється - Відпускна ціна, і виконайте додаткове сортування по полю Прізвище.

25. Самостійно створіть за допомогою “ Автоотчет в столбец” (AutoReport columnar) звіт на підставі даних з таблиці Клієнти.

Примітки: Створення “Автоотчет в столбец” і “Автоотчет ленточный” відбувається за один крок: після вибору у вікні “Новый отчет” (New Report) таблиці, на підставі якої буде створені звіт і фіксації на кнопці “Оk”. Access автоматично формує звіт, у якому будуть абсолютно всі поля з даній таблиці, але в іншій формі подання даних, чим коли звіт створюється за допомогою Майстра звітів.

Крім того, звіти можна створювати не тільки на підставі полів таблиці, а також і на підставі наявних запитів.

26. Самостійно створіть за допомогою “Автоотчет ленточный” (AutoReport tabular) звіт на підставі даних з таблиці Пропоновані моделі.

27. Створені звіти представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

28. Завдання: За допомогою Майстра по створенню поштових наклейок необхідно створити стандартну поштову наклейку.

29. Для створення поштової наклейки необхідно у вікні Бази Даних відкрити діалогове вікно Новый отчет (New Report).

29.1. У діалоговому вікні “Новый отчет” (New Report), що відкрилося, виконаєте наступні дії;

29.2. У списку, що розкривається, поля “Выберите в качестве источника данных таблицу или запрос:” виконайте вибір таблиці, що буде основою для створення поштової наклейки, у нашім прикладі, Клієнти;

29.3. Виконайте маркування способу створення - Почтовые наклейки (Label Wizard)”;

29.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

30. Відкривається діалогове вікно Создание почтовых наклеек, у якому за кілька кроків майстер по створенню поштових наклейок допоможе нам створити необхідну поштову наклейку.

30.1. На першому кроці програма пропонує вибрати один зі стандартних форматів наклейок або вказати свій формат.

30.1.1. Для відображення списку стандартних форматів наклейок вимикач “Наклейки других размеров” (Show custom label sizes) повинен бути відключений.

30.1.2. В області Система единиц (Unit of Measure) пропонується задати необхідну одиницю виміру:

 • Британская (English);

 • Метрическая (Metric).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, наприклад Метрическая.

30.1.3. В області Тип наклеек (Label Type) пропонується задати необхідний вид паперу, використовуваний для печатки наклейок:

 • На листах (Sheet feed);

 • Рулонные (Continuous).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, наприклад На листах.

30.1.4. У списку поля “Выберите размер наклейки” (What label size would you like?) пропонуються розміри для створення стандартні наклейок і їхнє число по горизонталі.

Виконайте маркування необхідного розміру наклейки;

30.1.5. Виконайте фіксацію на кнопці “ Далее Далі” (Next).

30.2. На другому кроці нам пропонується задати параметри шрифту: - вид, розмір, накреслення й колір.

30.2.1. В області “Атрибуты текста” (Text appearance) залишіть параметри пропоновані програмою або у відповідних полях списків, що розкриваються, установіть свої;

30.2.2. У лівій частині вікна пропонується переглянути задані параметри;

30.2.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

30.3. На третьому кроці нам пропонується вибрати імена полів, їхня послідовність і розташування.

30.3.1. Зі списку “Доступные поля” (Available Fields) перенесіть у список “Прототип наклейки” (Prototype Label) поля, які передбачається використовувати в наклейці.

Примітки: Два поля в одному рядку розділяються не тільки пробілами, але й іншими символами, наприклад кома.

У поле списку “Прототип наклейки” перехід до нового рядка виконується за допомогою клавіші [Enter].

Поряд з перерахованими изменяющимися даними полів наклейка може містити й незмінну частину, наприклад такі написи як Замовлене або Особисто/Секретно.

Додайте в поле списку “Прототип наклейки” назви наведених нижче полів у такій послідовності:

 • Поштовий_індекс;

 • Населений_пункт;

 • Адреса;

 • Прізвище.

30.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

30.4. На четвертому кроці визначається порядок сортування наклейок.

30.4.1. Зі списку поля “Доступные поля” (Available Fields) перенесіть у список поля “Сортировка” (Sort by) ім’я поля, по якому передбачається виконати сортування наклейок на аркуші, наприклад Населений_пункт;

30.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

30.5. На п’ятому кроці задається ім’я для створюваних наклейок.

30.5.1. У поле “Введите имя отчета:” (What title do you want for your report?) за замовчуванням уведене вираження Наклейки й ім’я таблиці, на основі якої створюється поштова наклейка

Залишіть ім’я пропоноване програмою або введіть нове, наприклад, Наклейки для замовлень;

30.5.2. В області “Дальнейшие действия:” необхідно активізувати один із двох перемикачів:

 • Просмотр наклеек в том виде, в котором они будут напечатаны;

 • Изменение макета наклеек.

Для того щоб оцінити зовнішній вигляд поштових наклейок, тобто відобразити наклейки в режимі попереднього перегляду активізуйте перший перемикач, а для редагування макета поштових наклейок у вікні конструктора - другий перемикач.

Виконайте включення першого перемикача “Просмотр наклеек в том виде, в котором они будут напечатаны” (Preview);

30.5.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish).

30.6. Тому що в області “Дальнейшие действия:” включений перемикач “Просмотр наклеек в том виде, в котором они будут напечатаны” (Preview), створені поштові наклейки відіб’ються в режимі попереднього перегляду.

31. Виконайте збереження поштових наклейок.

32. Закрийте створені поштові наклейки.

33. Завдання: За допомогою Майстра по створенню поштових наклейок необхідно створити нестандартну поштову наклейку.

34. Для створення поштової наклейки у вікні Бази Даних відкрийте діалогове вікно Новый отчет (New Report).

35. У діалоговому вікні “Новый отчет” (New Report), що відкрилося, виконайте наступні дії.

35.1. У списку, що розкривається, поля “Выберите в качестве источника данных таблицу или запрос:” виконайте вибір таблиці, що буде основою для створення поштової наклейки, у нашім прикладі, Клієнти;

35.2. Виконайте маркування способу створення - Почтовые наклейки (Label Wizard)”;

35.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

36. Відкривається діалогове вікно Создание почтовых наклеек, у якому за кілька кроків майстер по створенню поштових наклейок допоможе нам створити необхідну поштову наклейку.

36.1. На першому кроці програма пропонує вибрати один зі стандартних форматів наклейок або вказати свій формат.

36.1.1. Для відображення списку нестандартних форматів наклейок вимикач “Наклейки других размеров” (Show custom label sizes) повинен бути включений;

36.1.2. Для створення нестандартних наклейок виконайте фіксацію на кнопці Настройка(Customize);

36.1.3. У діалоговому вікні “Размеры наклеек” (New Label Size), що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Создать” (New);

36.1.4. У вікні, що відкрилося, схематично показане розташування наклейок на аркуші паперу;

36.1.4.1. Уведіть у відповідні поля значення розмірів:

 • для відступів від країв сторінки задайте значення 1 см.;

 • для висоти наклейки - 4 см.;

 • для ширини наклейки - 5 см.;

 • для відступів тексту від країв наклейки усередині наклейки - 0,5 см.;

 • відстань між наклейками - 1 см.

36.1.4.2. У поле “Число по горизонтали” уведіть значення 3;

36.1.4.3. В області Система единиц (Unit of Measure) пропонується задати необхідну одиницю виміру:

 • Британская (English);

 • Метрическая (Metric).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, наприклад Метрическая.

36.1.4.4. В області Тип наклеек (Label Type) пропонується задати необхідний вид паперу, використовуваний для печатки наклейок:

 • На листах (Sheet feed);

 • Рулонные (Continuous).

Виконаєте активізацію перемикача обраного варіанта, наприклад На листах.

36.1.4.5. В області “Ориентация” (Orientation) пропонується вибрати необхідну орієнтацію поштових наклейок на аркуші:

 • Книжная (portrait);

 • Альбомная (landscape).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, наприклад Альбомная.

36.1.4.6. У поле “Название” (Label Name) залишіть ім’я пропоноване програмою або введіть нове, наприклад, Наклейки замовлень.

36.1.4.7. Виконайте фіксацію на кнопці “Оk”.

36.1.5. У вікні “Размеры наклеек” (New Label Size), ім’я створеної наклейки й інформація про її параметри, заноситься в список нестандартних наклейок;

36.1.6. Виконайте фіксацію на кнопці Закрыть(Close);

36.1.7. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

36.2. На другому кроці пропонується задати параметри шрифту: - вид, розмір, накреслення й колір.

36.2.1. В області “Атрибуты текста” (Text appearance) залишіть параметри пропоновані програмою або у відповідних полях списків, що розкриваються, установіть свої;

36.2.2. У лівій частині вікна пропонується переглянути задані параметри;

36.2.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

36.3. На третьому кроці пропонується вибрати імена полів, їх послідовність і розташування.

36.3.1. Зі списку “Доступные поля” (Available Fields) перенесіть у список “Прототип наклейки” (Prototype Label) поля, які передбачається використовувати в наклейці;

36.3.2.Додайте в поле списку “Прототип наклейки” назви наведених нижче полів у такій послідовності:

 • Поштовий_індекс, Населений_пункт;

 • Адреса;

 • Прізвище.

36.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

36.4. На четвертому кроці визначається порядок сортування наклейок.

36.4.1. Зі списку поля “Доступные поля” (Available Fields) перенесіть у список поля “Сортировка” (Sort by) ім’я поля, по якому передбачається виконати сортування наклейок на аркуші, наприклад Прізвище;

36.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

36.5. На п’ятому кроці задається ім’я для створюваних наклейок.

36.5.1. У поле “Введите имя отчета:” (What title do you want for your report?) за замовчуванням уведене вираження Наклейки й ім’я таблиці, на основі якої створюється поштова наклейка;

Залишіть ім’я пропоноване програмою або введіть нове.

36.5.2. В області “Дальнейшие действия:” необхідно активізувати один із двох перемикачів:

 • Просмотр наклеек в том виде, в котором они будут напечатаны;

 • Изменение макета наклеек.

Для того щоб оцінити зовнішній вигляд поштових наклейок, тобто відобразити наклейки в режимі попереднього перегляду активізуйте перший перемикач, а для редагування макета поштових наклейок у вікні конструктора - другий перемикач.

Виконайте включення першого перемикача “Просмотр наклеек в том виде, в котором они будут напечатаны” (Preview);

36.5.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish).

Примітка: Недолік наклейки полягає в тому, що прізвища адресата зазначені в називному відмінку. Для усунення цього недоліку рекомендується ввести в базу даного поля для зберігання прізвищ у давальному відмінку. Звичайно, заповнення таблиці при цьому ускладниться.

37. Створена поштова наклейка може бути представлена в одному з наступних режимів:

 • Предварительный просмотр;

 • Конструктор.

38. Для додаткових настроювань і редагування виконайте перемикання відображення наклейки в режимі конструктора.

39. Виконайте збереження поштових наклейок.

40. Для печатки поштових наклейок необхідно виконати наступну послідовність дій.

40.1. Перед печаткою поштові наклейки необхідно перевірити в режимі попереднього перегляду;

40.2. Якщо зовнішній вигляд поштової наклейки влаштовує, для печатки скористайтеся одним з наступних способів:

40.2.1. I спосіб (печатка всіх сторінок поштових наклейок за замовчуванням).

40.2.1.1. На панелі інструментів виконайте фіксацію на кнопці “Печать”(Print).

40.2.2. II спосіб (печатка вибраного діапазону сторінок поштових наклейок).

40.2.2.1. У пункті меню “Файл”(File) активізуйте команду“Печать”(Print);

40.2.2.2. У діалоговому вікні “Печать”(Print), що відкрилося, здійсніть відповідні установки й виконайте фіксацію на кнопці“Ok” (для відмови від початку процесу печатки виконайте фіксацію на кнопці“Отмена”).

41. Створені поштові наклейки представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

42. Закрийте файл БД.

43. Вийдіть із Microsoft Access.

44. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

45. Оформіть дану роботу.