Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Параметри полів імпортованої таблиці даних

Ім’я поля

(Field Name)

Індекс

(Index)

He імпортувати (пропустити) поле

Табельний номер

Да(Совпадения не допускаются)

Не включати

Прізвище

Нет

Не включати

Ім’я

Нет

Не включати

По_батькові

Нет

Не включати

Посада

Нет

Не включати

Оклад

Нет

Не включати

Дата_прийому

Нет

Не включати

7.8.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

7.8.5. На п’ятому кроці рекомендується встановити поле первинного ключа для таблиці.

7.8.5.1. В області, розміщеної у верхній частині вікна пропонується три варіанти визначення ключового поля:

 • Автоматически создать ключ (Let Access add Primary Key);

 • Определить следующий ключ (Choose my own Primary Key);

 • Не создавать ключ (No Primary Key).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі Определить следующий ключі поле Табельний номер як цей ключ;

7.8.5.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далее” (Next).

7.8.6. На шостому (останньому) кроці майстра пропонується задати ім’я імпортованої таблиці.

7.8.6.1. У полі “Импорт в таблицу” за замовчуванням майстер пропонує ім’я і т.і.

Уведіть нове, наприклад Personnel1;

7.8.6.2. Для запуску програми аналізу даних включається перемикач “Проанализировать таблицу после импорта данных” (Analyzer Wizard), у нашім прикладі даний вимикач не треба включати;

7.8.6.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish);

7.8.6.4. Для завершення процесу імпорту у вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

7.8.6.5. У вікні БД з’явилася нова таблиця з ім’ям Personnel1.

7.9. У вікні БД відкрийте імпортовану таблицю в режимі конструктора, проаналізуйте й при необхідності відредагуйте структуру полів.

7.10. Перегляньте імпортовану таблицю в режимі таблиці.

8. Імпорт текстових файлів.

9. Завдання: Створений у текстовому редакторі (Word, WordPad або NotePad)) файл необхідно імпортувати в Access, для подальшої обробки, при чому як формат - посередника скористаємося форматом з роздільниками (кома).

Примітки: Текстові файли з роздільниками (Delimited text files) - це файли, у яких поля даних кожного запису розділені певним символом, наприклад, комою або знаком табуляції.

Дуже часто при цьому текстові значення йдуть у лапках.

Кожний запис знаходиться на окремому рядку.

10. Для рішення поставленого завдання з роздільниками (комами) необхідно виконати наступну послідовність дій.

10.1. Згорніть Microsoft Access;

10.2. Здійсните запуск Microsoft Word (WordPad або NotePad);

10.3. Уведіть вихідні дані в наступному форматі:

Табельний номер, Прізвище, Посада, Оклад, Дата прийому

125, Сидоренко, Директор, 1500.00, 01.01. 2007

126, Іваненко, Гол. бухгалтер, 1250.00, 01.10.2007

і введіть 5-10 довільних записів.

10.4. Збережіть створений файл на диску C:\Мои документы\Папка з шифром Вашої групи\, використавши в імені файлу тільки латинські символи, наприклад, Personnel2 і в списку, що розкривається, поля “Тип файла” (Files of type) вибравши пункт “Только текст (*.txt)”.

10.5. Для підтвердження процесу збереження у вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Да”.

10.6. Закрийте текстовий редактор.

10.7. Розгорніть Microsoft Access.

10.8. Для імпорту текстового файлу з роздільниками у файл бази даних під ім’ям Personnel2 необхідно виконати наступну послідовність дій.

10.8.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Внешние данные” (Get External Data) і в підменю на команді “Импорт” (Import)”, або у межах робочої поверхні вікна Бази даних виконайте фіксацію правої кнопки миші й у контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на пункті “Импорт” (Import);

10.8.2. У діалоговому вікні “Импорт” (Import), що відкрилося:

10.8.2.1. У списку поля “ Тип файла” (Files of type), що розкривається, де перебуває список доступних для імпортування форматів файлів, виконайте фіксацію на пункті “Текстовые файлы (*.txt, *.csv, *.tab, *.asc)”;

10.8.2.2. У поле Папка виконайте установку папки, де розміщений створений у текстовому редакторі файл;

10.8.2.3. У робочій поверхні вікна виконайте маркування файлу, який треба імпортувати, у нашім прикладі Personnel2;

10.8.2.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Импорт” (Import).

10.9. Відкривається діалогове вікно “Импорт текста”, у якому за кілька кроків Майстер імпорту тексту (Import Text Wizard) допоможе перетворити текстові дані в таблицю Access.

10.9.1. На першому кроці вибирається потрібний формат даних.

10.9.1.1. В області Выберите формат, описывающий поля наилучшим образом, пропонується два перемикачі:

 • С разделителями – поля розділяються комами або табуляцією (Delimited);

 • Фиксированная ширина полей – інтервал заповнюється пробілами.

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі, С разделителями – поля разделяются запятыми или табуляцией;

10.9.1.2. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

10.9.2. На другому кроці вибирається підходящий роздільник полів.

10.9.2.1. В області “Разделитель полей” пропонуються перемикачі:

 • Tab;

 • Точка с запятой;

 • Запятая;

 • Пробел;

 • Другой.

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі, Запятая;

10.9.2.2. Включіть вимикач “Первая строка содержит имена полей” (First Row Contains Field Names);

10.9.2.3. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

10.9.3. На третьому кроці встановлюється місце розміщення імпортованих даних.

10.9.3.1. В області “Данные необходимо сохранить: пропонується два варіанти розміщення імпортованих даних:

 • В новой таблице (In a New Table);

 • В существующей таблице (In an Existing Table).

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі В новой таблице (In a New Table);

10.9.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

10.9.4. На четвертому кроці надається можливість описати кожне поле імпорту.

10.9.4.1. У цьому вікні можна змінити ім’я поля, інші характеристики поля й указати – індексується воно чи ні, а також за допомогою вимикача He импортировать (пропустить) поле” (Do not import field (Skip)) визначити: імпортувати поле чи ні.

Для полів імпортованої таблиці в області “Описание поля” установіть параметри, наведені в табл. 3.11.

Таблиця 3.11