Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Перелік статистичних функцій

Функція

Дія

Sum

Підсумовування значень певного поля, що перебувають у записах, які відібрані запитом

Avg

Обчислення середнього значення в тих записах певного поля, які відібрані запитом

Min

Обчислення мінімального значення в записах певного поля, відібраних запитом

Мах

Обчислення максимального значення в записах певного поля, відібраних запитом

Count

Обчислення кількості записів, відібраних запитом, у певному полі

First

Визначається перше значення в зазначеному полі записів, відібраних запитом

Last

Визначається останнє значення в зазначеному полі записів, відібраних запитом

StDev

Обчислюється стандартне відхилення значень даного поля для всіх записів, відібраних запитом

Var

Обчислюється варіація значень даного поля для всіх записів, відібраних запитом

9.4. Припустимо, необхідно визначити обсяги продажів автомобілів різних моделей і їхню кількість у різних містах.

9.5. Створіть новий запит на вибірку даних з таблиць Пропоновані моделі й Клієнти.

9.6. Додайте наступні поля в бланк запиту:

9.6.1. З таблиці Пропоновані моделі:

 • Код_моделі;

 • Модель;

 • Заводська_ціна;

9.6.2. З таблиці Клієнти:

 • Населений_пункт;

9.7. Установіть відображення в бланку запиті рядка “Групповая операция” (Total).

9.8. Виконайте фіксацію в осередки, на перетинанні рядка “Групповая операция” (Total) і стовпця Заводська_ціна.

9.9. Виконайте фіксацію на кнопці списку, що розкривається, і виберіть ім’я функції зі списку запропонованих, у даному прикладі Sum.

9.10. На перетинанні рядка Групповая операция (Total) і одного зі стовпців Модель установіть функцію Count.

9.11. Виконайте збереження створеного запиту.

9.12. Виконайте запуск запиту.

9.13. Самостійно створіть нові запити відповідно до даних Ваших таблиць.

9.14. Результати покажіть викладачеві для оцінки Вашої роботи.

10. Створення параметричного запиту розглянемо на прикладі відбору з таблиці Клієнти інформації про осіб, що проживають у зазначеному місці (поле Населений_пункт). Це потрібно, наприклад, щоб зв’язатися з клієнтом по телефону Для створення параметричного запиту необхідно виконати наступну послідовність дій:

10.1. Створіть новий запит на вибірку даних з таблиці Клієнти.

10.2. Додайте в бланк запиту наступні поля таблиці Клієнти:

 • Прізвище;

 • Імя;

 • По_батькові;

 • Телефон;

 • Населений_пункт;

 • Дата_замовлення.

10.3. В осередки, на перетинанні рядка Условие отбора(Criteria) і стовпці Населений_пункт, уведіть не конкретні критерії відбору, а звертання до користувача для уведення критеріїв:

 • [Уведіть місто].

Примітка: Звернення необхідно брати у квадратні дужки.

10.4. У пункті меню Запрос(Query) виконайте фіксацію на команді Параметры(Parameters).

10.5. У діалоговому вікні “Параметры запроса” (Query Parameters), що відкрилося:

Примітка: У полі “Параметр” текст звернення до користувача про необхідність увести потрібні для запита дані не потрібно брати у квадратні дужки.

10.5.1. У поле “Параметр” (Parameters) уведіть текст, що перебуває на перетинанні рядка Условие отбора(Criteria) і стовпця Населений_пункт, тобто текст Уведіть місто,

10.5.2. У поле Тип данных (Data Type) установіть тип даних, що відповідає типу даного поля Населений_пункт, тобто Текстовый (Text);

10.5.3. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

10.6. Виконайте збереження створеного запиту

10.7. Виконайте запуск запиту.

10.8. У діалоговому вікні Введите значение параметра (Enter Parameter Value), що відкрилося:

10.8.1. У поле “Уведіть місто” уведіть відповідний населений пункт;

10.8.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

10.8.3. Після уведення параметрів буде отриманий результат виконання параметричного запиту.

11. Створення перехресного запиту розглянемо на прикладі визначення розміру виручки від продажу різних моделей автомобілів по різних містах.

11.1. Створіть новий запит на вибірку даних з таблиць Пропоновані моделі й Клієнти.

11.2. Додайте наступні поля в бланк запиту:

11.2.1. З таблиці Пропоновані моделі:

 • Модель;

 • Заводська_ціна;

11.2.2. З таблиці Клієнти:

 • Населений_пункт.

11.3. У пункті меню “Запрос” (Query) виконайте фіксацію на команді “Перекрестный” (Crosstab Query), при цьому в бланку запиту відобразяться рядки “Групповая операция” (Total) і “Перекрестная таблица” (Crosstab).

11.4. Для того, щоб значення поля, наприклад Модель, з’явилися в заголовках рядків необхідно виконати наступну послідовність дій:

11.4.1. Виконайте фіксацію в осередки, на перетинанні рядка Перекрестная таблица (Crosstab) і стовпця “Модель”, при цьому праворуч в осередку відобразиться кнопка списку, що розкривається;

11.4.2. Виконайте фіксацію на даній кнопці й, у списку, що розкрився, виберіть рядок “Заголовки строк” (Row Heading);

11.4.3. У рядку Групповая операция(Total) збережіть стандартну установку Группировка(Group By).

11.5. Для того, щоб значення поля, наприклад Населений_пункт, з’явилися в заголовках колонок необхідно виконати наступну послідовність дій:

11.5.1. Виконайте фіксацію в осередки, на перетинанні рядка Перекрестная таблица (Crosstab) і стовпця “Населений_пункт”, при цьому праворуч в осередку відобразиться кнопка списку, що розкривається;

11.5.2. Виконайте фіксацію на даній кнопці й, у списку, що розкрився, виберіть рядок “Заголовки столбцов” (Column Heading);

11.5.3. У рядку Групповая операция(Total) збережіть стандартну установку Группировка (Group By).

11.6. Для того, щоб значення поля, наприклад Заводська_ціна, відобразилися в перехресній таблиці як значення, необхідно виконати наступну послідовність дій:

11.6.1. Виконайте фіксацію в осередки, на перетинанні рядка Перекрестная таблица (Crosstab) і стовпця “Заводська_ціна”, при цьому праворуч в осередку відобразиться кнопка списку, що розкривається;

11.6.2. Виконайте фіксацію на даній кнопці й, у списку, що розкрився, виберіть рядок Значение” (Value);

11.6.3. У рядку Групповая операция(Total) для цього поля встановіть функцію Sum.

Примітка: При визначенні критеріїв відбору в рядку Групповая операция(Total) для необхідного поля варто вибрати значення Условие (Where) і ввести вираження в рядок Условие отбора(Criteria).

11.7. Виконайте збереження створеного запиту.

11.8. Виконайте запуск запиту.

11.9. Самостійно створіть нові перехресні запити відповідно до даних Ваших таблиць.

11.10. Результати покажіть викладачеві для оцінки Вашої роботи.

12. Створення простого запиту за допомогою майстра запитів розглянемо на прикладі одержання всіх записів таблиці Клієнти, що містять дані полів Модель, Заводська_ціна, Спеціальна модель таблиці Пропоновані моделі й полів Прізвище, Телефон, Дата_замовлення таблиці Клієнти.

12.1. Для створення запиту за допомогою майстра запитів необхідно виконати наступну послідовність дій:

12.2. У діалоговому вікні “Новый запрос” (New Query) виконайте маркування способу створення “Простой запрос” (Simple Query Wizard) і виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

12.3. У першому діалоговому вікні, що відкрилося:

12.3.1. У списку, що розкривається, “Таблицы/Запросы” (Tables/Queries) виберіть таблицю, поля якої будуть аналізуватися при виконанні запиту, у нашім прикладі, Таблиця: Пропоновані моделі;

12.3.2. У списку Доступные поля (Available Fields) виділіть поле “Модель” і перенесіть його в поле списку Выбранные поля (Selected Fields), скориставшись одним з наступних способів:

 • Виконайте подвійну фіксацію на імені обраного поля;

 • Виконайте маркування відповідного поля й виконайте фіксацію на кнопці “ > ”.

Примітка: Для переносу всіх полів обраної таблиці користуйтеся кнопкою “ >> ”.

12.3.3. Перенесіть у поле списку Выбранные поля(Selected Fields) імена полів:

 • Заводська_ціна;

 • Спеціальна_модель.

12.3.4. У списку, що розкривається, “Таблицы/Запросы” (Tables/Queries) виберіть таблицю, поля якої будуть аналізуватися при виконанні запиту, у нашім прикладі, Таблиця: Клієнти;

12.3.5. Перенесіть у поле списку Выбранные поля (Selected Fields) імена полів:

 • Призвіще;

 • Телефон;

 • Дата_замовлення.

12.3.6. Виконайте фіксацію на кнопці “Далі” (Next).

12.4. У другому діалоговому вікні, що відкрилося:

12.4.1. Установите спосіб відбору записів:

 • Подробный (Detail) або

 • Итоговый (Summary).

Активізуйте перший варіант.

12.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Далі” (Next).

12.5. У третім діалоговому вікні, що відкрилося:

12.5.1. У поле Задайте имя запроса уведіть ім’я створюваного запиту;

12.5.2. Для запуску запиту, при включеному вимикачі Открытие результатов выполнения запроса, виконайте фіксацію на кнопці Готово (Finish).

13. Створення перехресного запиту за допомогою майстра запитів розглянемо на прикладі обчислення кількості замовлень автомобілів певних моделей по різних містах.

13.1. Для створення запиту за допомогою майстра запитів необхідно виконати наступну послідовність дій:

13.2. У діалоговому вікні “Новый запрос” (New Query) виконайте маркування способу створення “Перекрестный запрос” (Crosstab Query Wizard) і виконайте фіксацію на кнопці “Ok”;

13.3. У першому діалоговому вікні Создание перекрестного запроса, що відкрилося:

13.3.1. Виділите таблицю, на основі якої майстер створить перехресний запит, у нашім прикладі, Таблиця: Клієнти;

13.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

13.4. У другому діалоговому вікні, що відкрилося:

13.4.1. У списку “Доступные поля” (Available Fields), виділіть поле “Код_моделі”, значення якого буде використано як заголовки рядків, і перенесіть його в поле списку Выбранные поля (Selected Fields);

13.4.2. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

13.5. У третім діалоговому вікні, що відкрилося:

13.5.1. Виділіть поле Населений_пункт, для використання його значень як заголовки стовпців;

13.5.2. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

13.6. У четвертому діалоговому вікні, що відкрилося:

13.6.1. У списку Поля (Fields) виділіть поле Номер_договору, значення якого необхідно розрахувати й вивести на перетинанні кожного рядка й стовпця;

13.6.2. У списку Функции (Functions) виділіть функцію Count, значення якої необхідно використовувати в розрахунках;

13.6.3. В області Вычислить итоговое значение для каждой строки? (Do you want to summanze each row?) активізуйте вимикач Да (Yes, include row sums);

13.6.4. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

13.7. У п’ятому діалоговому вікні, що відкрилося:

13.7.1. У поле Задайте имя запроса уведіть ім’я створюваного запиту;

13.7.2. Для запуску запиту, при включеному вимикачі Просмотр результатов запроса, виконайте фіксацію на кнопці Готово (Finish).

14. Закрийте таблицю.

15. Закрийте файл БД.

16. Вийдіть із Microsoft Access.

17. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

18. Оформіть дану роботу.