Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

III. Зміна назви полів та збереження даних запиту у окрему таблицю.

Якщо треба, можна змінити назву поля при створенні запиту. Для цього після назви поля треба скористуватися реченням AS, яке записують після назви поля, назву якого треба змінити. У цьому випадку інструкція SELECT має вигляд

SELECT поле1 AS НоваНазваПоля1…..

Результати запиту залежать від табличних даних. При зміні табличних даних змінюються і результати запиту. Якщо треба зафіксувати результати запиту на певний період часу, то його результати треба зберегти у новій таблиці. Для цього треба після списку полів використати речення INTO, після якого треба записати ім'я таблиці, де будуть збережені результати запиту:

SELECT поле1, … INTO НазваСтвореноїТаблиці…..;

10. Завдання 5: Вибрати контрагентів, з якими були проведені операції закупки/продажі товарів. Результат зберегти у полі Кореспондент таблиці Кореспонденти.

10.1. Рішення:

SELECT DISTINCT Контрагент AS Кореспондент INTO Кореспонденти

FROM ОснСведНак;

10.2. Для перегляду результатів треба відкрити створену у результаті запиту таблицю під назвою Кореспонденти”;

10.3. Збережіть створений запит з назвою Запит_11_6.

IV. Упорядкування результатів запитів

Для упорядкування результатів запитів їх можна відсортувати. Сортувати можна по одному або декілька полям. Для сортування використовується параметр ORDER BY, після якого записуються поля, по яким треба сортувати отримані результати. За замовчуванням сортування проводиться по зростанню. Якщо по деяким полям слід проводити сортування по убуванню, то після кожного з цих полів слід записати фразу DESC.

11. Завдання 6: За допомогою SELECT-інструкції зробити наступні запити та проаналізувати результати їх виконання.

11.1 SELECT DISTINCT КонтрАгент

FROM ОснСведНак

ORDER BY КонтрАгент;

11.2. SELECT DISTINCT КонтрАгент

FROM ОснСведНак

ORDER BY Контрагент DESC;

11.3. SELECT Дата, Контрагент, Операція

FROM ОснСведНак

ORDER BY Операция DESC , Дата, КонтрАгент;

11.4. Збережіть створені запити з назвами Запит_11_6, Запит_11_7, Запит_11_8.

12. Результати виконання практичного завдання представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

13. Виконайте завершення роботи.

14. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

15. Оформіть дану роботу.

Бібліографічний список до практичного заняття

[ 3 ], [ 7 ], [ 20 ], [ 24 ], [ 25 ].

Практичне заняття №12

Тема 14. Програмування на мові sql

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів і набути практичні навички програмування на мові SQL відповідно до плану заняття.

План заняття

1. Ознайомлення з теоретичними основами інструкції SELECT.

2. Створення запитів з умовами.

3. Створення запиту з використанням параметра WHERE (завдання 1).

4. Створення запиту з декількими умовами запиту (завдання 2).

5. Створення запиту з використанням оператора BETWEEN (завдання 3).

6. Створення запиту з полями, що обчислюються (завдання 4).

6. Створення запиту з обедненням полів (завдання 5).

Обладнання: персональний комп’ютер.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Для виконання практичних завдань слід уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями до самостійної роботи з теми. При необхідності слід використовувати додаткову літературу з бібліографічного списку до теми та довідкову систему Access.

Практичні завдання

1. Увімкніть ПК.

2. Виконайте запуск Access.

3. Виконайте активізацію файлу Бази Даних “Накладна”, який знаходиться за адресою: C:\ Мои документы \ Папка з шифром Вашої групи\ Накладна \ (місце знаходження файлу БД уточніть у викладача).

4. Ознайомтесь зтеоретичними основами інструкції SELECT.