Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / УКР.МОВА м.в. з самост. роб. 3к.doc
Скачиваний:
421
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.13 Mб
Скачать

Підсумковий тест з орфографії і лексики

  1. Виберіть правильний варіант передачі прізвищ Белов, Толстой, Чичиков, Лысяковский, Воробьев, Тупиков, Алексеев, Дьяков, Дементьев, Мясоедов українською мовою:

Белов Толстой Чічіков Лисяківський Воробйов Тупиков

Білов Товстий Чічиков Лисяковський Вороб’йов Тупіков

Бєлов Толстий Чичиков Ліс’яковський Воробьйов Тупиків

Алексєєв Дяков Дементьєв М’ясоєдов

Алексеєв Д’яков Дємєнт’єв Мясоєдов

Олексіїв Дьяков Дементієв М’ясоїдов

  1. Виберіть правильний варіант перекладу термінологічних словосполучень административное взыскание, агент по снабжению, баланс доходов и расходов, составление акта ревизии, отраслевая ярмарка, удостоверение личности, удостоверить подписью, удовлетворять просьбу, уважительное отношение, гражданский долг

адміністративне взискання агент по постачанню галузевий ярмарок

административне стягнення агент з постачання галузева ярмарка

адміністративне стягнення агент щодо постачання отраслєва ярмарка

баланс доходів і расходів складання акту ревізії свідоцтво

баланс прибутків і расходів составлення акту ревізії довідка

баланс доходів і видатків складання акта ревізії посвідчення

посвідчити підписью задовольнити прохання

засвідчити підписом задовольнить прозьбу

засвітчити підписом удовольніть прохання

поважне відношення суспільний обов’язок

шанобливе ставлення громадянський обов’язок

уважне ставлення громадський обов’язок

  1. Виберіть правильний варіант передачі чоловічих і жіночих імен по батькові від імен Леонід, Михайло, Георгій, Геннадій, Павло, Віктор, Юрій, Олег, Микола, Миколай

Леонидовна Михайлович Георгієвич Генадійович Павлович

Лєонідовна Міхайлович Георгийович Геннадійович Павловіч

Леонідівна Михаілович Георгійович Геннадієвич Павелович

Викторович Юрієвна Олеговна Миколівна Миколовна

Викторовіч Юріївна Олежівна Миколаївна Миколаївна

Вікторович Юр’євна Олегівна Миколовна Миколаєвна

4. Виберіть правильний варіант перекладу російських слів серьезный, батальон, атеизм, мягкий, памятник, распятый, съесть, торфяной, червяк, Червяков

сер’йозний батальон атеїзм мягкий пам’ятник

серйозний батал’йон атеізм м’ягкий памятнік

серьйозний батальйон атейізм м’який пам’ятнік

розпятий с’їсти торф’яний червяк Черв’яков

розіп’ятий з’єсти торф’яной черв’як Червяков

росп’ятий з’їсти торфяний чірвяк Червяків

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.