Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / УКР.МОВА м.в. з самост. роб. 3к.doc
Скачиваний:
421
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.13 Mб
Скачать

Ключ відповідей на тести для самоконтролю

ТЕСТ 5.

1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – в; 6 – а; 7 – в; 8 – а; 9 – а; 10 – в; 11 – а; 12 – в; 13 – б; 14 – в; 15 –а.

ТЕСТ 6.

1 – а; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – в; 6 – а: 7 – б; 8 – б; 9 – в; 10 – а; 11 – а; 12 – б; 13 – б; 14 – в; 15 – в; 16 – а; 17 – б; 18 – а; 19 – а; 20 – в.

ТЕСТ 7.

1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – б; 10 – а; 11 – а; 12 – б; 13 – а; 14 – в; 15 – а; 16 – в; 17 – б; 18 – а; 19 – б; 20 – в; 21 – в; 22 – б; 23 – в; 24 – б; 25 – в; 26 – а; 27 – а; 28 – в; 29 – а; 30 – б.

ТЕСТ 8.

1 – в; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – а; 6 – б; 7 – б: 8 – в; 9 – б; 10 – а; 11 – в; 12 – а; 13 – в; 14 – а; 15 – б; 16 – а; 17 – в; 18 – в; 19 – б; 20 – а; 21 – б; 22 – в; 23 – а; 24 – б; 25 – б.

ТЕСТ 9.

1 – а; 2 – а; 3 – в; 4 – б; 5 – в; 6 – в; 7 – в; 8 – а; 9 – б; 10 – а; 11 – б; 12 – б; 13 – а; 14 – в; 15 – а; 16 – в; 17 – а; 18 – б; 19 – б; 20 – а; 21 – в; 22 – а; 23 – а; 24 – а; 25 – б.

ТЕСТ 10.

1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – б; 7 – в; 8 – в; 9 – б; 10 – в; 11 – в; 12 – б; 13 – в; 14 – в; 15 – а; 16 – б; 17 – в; 18 – а; 19 – в; 20 – а; 21 – в; 22 – б; 23 – в; 24 – в; 25 – б.

ТЕСТ 11.

1 – в; 2 – б; 3 – б; 4 – в; 5 – в; 6 – а; 7 – а; 8 – в; 9 – б; 10 – в; 11 – в; 12 – б; 13 – б; 14 – а; 15 – в; 16 – б; 17 – в; 18 – б; 19 – б; 20 – в; 21 – а; 22 – б; 23 – б; 24 – б; 25 – а; 26 – б; 27 – в; 28 – б; 29 – в; 30 – а.

ТЕСТ 12.

1 – а; 2 – в; 3 – б; 4 – в; 5 – в; 6 – а; 7 – б; 8 – в; 9 – а; 10 – а; 11– б; 12 – в; 13 – а; 14 – б; 15 – а; 16 – в; 17 – а; 18 – б; 19 – а; 20 – в; 21 – а; 22 – а; 23 – в; 24 – б; 25 – а; 26 – б; 27 – б; 28 – а; 29 – а; 30 – в.

Дидактичні матеріали для самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням)

Третій семестр

ПОГЛИБЛЕНИЙ МОДУЛЬ

ОСОБЛИВОСТІ УСНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

УКРАЇНСЬКА МОВА У ТАБЛИЦЯХ

Таблиця 34

Культура управління

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ

(сукупність вимог до зовнішньої сторони процесу управління)

Створення дружного колективу:

– визначення ролі й місця кожного працівника в колективі;

– критична самооцінка і будування на цій основі правильних взаємин із колективом.

Доброзичливе і поважне спілкування:

– уникання проявів будь-якої неповаги до підлеглого, бо в цьому випадку знижується про-дуктивність праці;

– коротке ознайом-лення підлеглого з суттю розмови пе-ред викликом до себе.

Дотримання зо-внішньої куль-тури поведінки:

– культура мови;

– особиста культура;

– увага до форм звертання в різних ситуаціях (Ти, Ви, Петровичу, Галоч-ка);

– культура робочого місця;

– уміння дорожити своїм і чужим часом.

Вимоги технічної естетики:

– форма, ін-тер’єр кабіне-та, обладнання і предмети по-винні відпові-дати стилю і культурі упра-вління, етиці службового мовного ети-кету.

Таблиця 35

Особливості ділової телефонної розмови

Момент встановлення зв’язку:

– крім слів Алло або Я слухаю, обов’язково представитися і назвати, від кого ви говорите (назвати установу, службову посаду, ім’я та ін.);

– при розмові з іншою особою кажуть: “Добрий день. Чи мо-жу я попросити до телефону Петра Петровича?” Можливі відповіді:“Прошу зачекати одну хвилинку”, “На жаль, Петро Петрович вийшов, буде о…” тощо.

Виклад справи:

– будувати повідомлення чітко, без зайвих подро-биць і складних речень; викладати тільки головні питання, а всі другорядні залежно від психологіч-ної ситуації;

– проводити у формі діа-логу, а не монологу. Для цього частіше робити па-узи, щоб співрозмовник мав можливість вислови-ти своє ставлення до пи-тання.

Компоненти ділової телефонної розмови

Заключна частина:

– ініціатива закінчен-ня розмови у того, хто зателефонував;

– якщо співрозмовник старший за віком, службовим станови-щем або це жінка, треба надати їм мож-ливість закінчити розмову першими.

Таблиця 36

Види ділових нарад

Ділові наради

Інформаційні

Краще не проводити, а ознайомити працівників з інформацією у писем-ній формі або познайо-мити з текстом, а на нараді лише обговорити його і прийняти кон-кретне рішення.

Диспетчерські

Мета: збір інформації, її переробка і при-йняття рішень. Краще проводити по телефону або селектору.

Дискусійні

Наради, на яких можна вільно висловлювати свої думки, навіть якщо вони розходяться з думкою більшості або керівниц-тва. Ця нарада підвищує почуття відповідально-сті, згуртованості і солі-дарності. Але таку нараду слід ретельно готувати.

Таблиця 37

Лексичний мінімум. Конструкції мовного етикету при ділових контактах

СИТУАЦІЇ ДІЛОВОГО КОНТАКТУ

КОНСТРУКЦІЇ СЛУЖБОВОГО МОВНОГО ЕТИКЕТУ

Знайомство без посередника

Я хотів би з Вами познайомитися.

Мені хотілося б з Вами познайомитися.

Дозвольте з Вами познайомитися.

Дозвольте відрекомендуватися…

Мене звуть Володимир, моє прізвище Шевченко.

Знайомство через посередника

Я хочу познайомити Вас з…

Дозвольте познайомити Вас з…

Дозвольте відрекомендувати Вам…

Познайомтеся. Микола Іванович, Володимир Володимирович. У Вас є багато спільного, ви швидко знайдете, про що розмовляти.

Іване Петровичу! Дозвольте відрекомендувати Вам молодого, талановитого аспіранта Петренка.

Засвідчення знайомства

Дуже приємно!

Я радий з Вами познайомитися.

Мені дуже приємно з вами познайомитися.

Дуже радий, що знайомство нарешті відбулося.

Ви не розібрали імені нового знайомого

Пробачте, погано розібрав (почув) Ваше ім’я по батькові, прошу, повторіть ще раз!

Встановлення анонімного контакту

Пробачте! Скажіть, будь ласка…

Пробачте, Ви не скажете…

Пробачте, ви не могли б сказати…

Пробачте за турботу! Ви не знаєте…

Будьте так люб’язні, скажіть…

Пробачте, можна Вас запитати?

Дозвольте Вас запитати?

Пробачте, можна Вас на хвилинку?

Засвідчення контакту при позитивній відповіді

Слухаю Вас.

Прошу!

Будь ласка!

Добре, що ми про все домовилися.

Дякую за цінні поради, за нову для мене інформацію.

Дякую, що вислухали мене.

Дякую, що знайшли час зустрітися зі мною.

Засвідчення контакту при неґативній відповіді

На жаль, не можу… Дозвольте порадити Вам…

Шкода, але…Чи можу я дати вам пораду…

Я б з радістю, але…Я дуже раджу Вам…

Шкодую, що не зміг… Може, вам слід було б…

З задоволенням би, але,.. Я порадив би Вам…

Я радий би дозволити, але…

Мені незручно відмовляти, але…

Наголошення на позитивних якостях ділового партнера при повідомленні про власні досягнення

Дякуючи Вам, ми змогли…

Ви мали рацію тоді, коли…

Наголошення на спільних помилках при неґативних результатах

Мені здається, що ми припустилися помилки, коли вирішували цю справу.

Висловлення прохання

Прошу Вас…

Будьте люб’язні…

Будь ласка…

Дозвольте…

Мені хотілось би попросити Вас…

Вам не важко буде…

Чи не могли б Ви…

Висловлення пробачення

Пробачте!

Даруйте!

Пробачте, будь ласка!

Даруйте мені, прошу!

Пробачте мені, прошу!

Прости мене, друже!

Дозвольте мені вибачитися перед Вами!

Я не можу не вибачитися перед Вами.

Я не можу не попросити у Вас пробачення.

Я хочу просити у Вас пробачення.

Висловлення подяки

Дякую Вам!

Прийміть мою щиру вдячність…

Дозвольте висловити Вам подяку…

Дуже вдячний за Вашу турботу…

Щиро вдячний і зворушений Вашою увагою…

Це дуже люб’язно з Вашого боку, спасибі…

Не знаю, як Вам і дякувати…

Спасибі, Ви дуже люб’язні!

Дякую! Ви так багато зробили для мене!

Спасибі! Я Вам так зобов’язаний!

Відповіді на подяку і побажання

Немає за що.

Немає за віщо!

Прошу.

Дякую!

Спасибі!

Дякую за побажання!

І Вам бажаю щастя!

Вам теж бажаю успіхів!

Сподіваюся, що Ваші побажання здійсняться.

Висловлення співчуття (висловлюється тільки особисто або листом, написаним власноручно)

Прийміть моє найщиріше співчуття…

Дозвольте висловити Вам…

Прошу прийняти мої найщиріші співчуття…

Я хотів би висловити Вам…

Я розумію Ваше горе…

Я сумую разом з Вами…

Відповіді на співчуття

Дякую.

Дякую за співчуття.

Висловлення компліменту

Ви прекрасний майстер!

Ви рідкісний фахівець!

З тобою так цікаво розмовляти!

Ти сьогодні прекрасно виступив!

Приємно бачити, як Ви посвіжішали, відпочили…

Відповіді на комплімент

Спасибі!

Дякую за комплімент!

Це вам тільки так здається (на перебільшену похвалу).

Спасибі, але Ви явно перебільшуєте!

Я радий це чути.

Мені приємно почути це від Вас.

Я це саме можу сказати про Вас.

Висловлення вдячності через подарунок і побажання

Прийміть мій скромний подарунок.

Ось мій тобі подарунок.

Це Вам від мене.

Це тобі на згадку.

З нагоди Вашого весілля дозвольте подарувати…

Бажаю ам (усього кращого, успіхів, щастя…).

Прийміть мої найкращі (щирі, теплі, сердечні…) побажання!

Дозвольте побажати вам успіхів (перемоги, щастя…)!

Таблиця 38

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.