Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/print1329897480600033.

 2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. N 161 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93/print1329897480600033

 3. ГСВОУ-_______04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 “Управління проектами”;

 4. ГСВОУ-________04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 „Управління проектами”;

 5. ГСВОУ-________04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 “Управління проектами”;

 6. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — [Чинний від 2007-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. — (Національний стандарт України).

 7. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95 . — [Чинний від 1996-01-01]. — К. : Держстандарт України, 1995. — 43 с. — (Державний стандарт України).

 8. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582-97. — [Чинний від 1998-07-01]. — К. : Держстандарт України, 1997. — 25 с. — (Державний стандарт України).

 9. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила: ГОСТ 7.12-93. — [Введен в действие от 1995-07-01]. — М. : Госстандарт России, 1995. — 19 с. — (Межгосударственный стандарт).

 10. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. СІБВС. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій ДСТУ 6095:2009 (ГОСТ 7.88-2003, MOD). — [Чинний від ]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. —. (Національний стандарт України).

 11. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами: ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО832:1994), МОД; ISO 832:1994, МОД). — Зі скасуванням ГОСТ 7.11—78 ; чинний від 2010—04—01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. —. (Національний стандарт України).

 12. Рач В. А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. - К.: «К.І.С.», 2010. - 276 с.

 13. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева; [National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0]. - К: ІРІДІУМ, 2006. - 208 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.