Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Додатки Додаток а зразок заяви

Декану факультету економіки

Кравченко С.І.

Студента групи ______________

_____________________________

(П.І.Б.)

Спеціальності 8.03050701 –_

-Маркетинг ----------------

З а я в а

Прошу затвердити тему дипломної роботи

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

і призначити науковим керівником

________________________________________________________________________________

Дата _______________ Підпис ___________________

Згода наукового керівника

дипломної роботи _________________ _______________________________

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Висновок кафедри ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Завідувач кафедри _____________________ проф. Кратт О.А.

(підпис, дата) (П.І.Б.)

Додаток б

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ННІ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

економіки і маркетингу

д.е.н., проф. Кратт О.А.

____________________

(підпис, дата)

ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА

на тему: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Виконав: студент групи ______

спеціальності

8.18010013 “Управління проектами”

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ______________________

(прізвище та ініціали)

Консультанти:

___________________________________

(прізвище та ініціали)

___________________________________

(прізвище та ініціали)

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Нормоконтролер

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Донецьк – 2012

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.