Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Процес підготовки дипломної роботи

етапу

Зміст етапу

1

Аналіз проблемної ситуації

2

Формування бізнес-ідеї

3

Розроблення концепції

4

Розроблення статуту

5

Розроблення логічної матриці

6

Розроблення елементів плану проекту

6.1

Розроблення WBS

6.2

Розроблення OBS

6.3

Розроблення матриці відповідальності

6.4

Побудова календарного графіка

6.5

Розроблення бюджету

6.6

Розроблення робочих завдань на пакети робіт

7

Моніторинг виконання проекту

8

Формування тексту дипломної роботи;

оформлення дипломної роботи.

Приклад детального опису основних етапів, пов’язаних з виконанням робіт на фазах ініціалізації, розроблення та реалізації проекту наведено у розділі 6.

Розділ 2 організація підготовки та захисту дипломної роботи

2.1. Вибір теми роботи та її узгодження

Вибір теми дипломної роботи здійснюється з урахуванням тематики виконуваних магістрантом курсових робіт, НДРС, переддипломної практики, на основі тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств і т.ін.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економічної науки і господарської практики.

Назва дипломної роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті розв'язаного наукового (науково-практичного) завдання, вказувати на мету дипломної роботи, її завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви може бути додано невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Магістранту надається право запропонувати свою тему з обов'язковим обґрунтуванням її затребуваності. Обираючи тему, варто враховувати її актуальність, можливість одержання необхідних для дослідження матеріалів, проведення спостережень, розрахунків, наявність літературних джерел. Дипломна робота повинна бути написана з використанням фактичних даних.

При формулюванні теми дипломної роботи магістрант може користуватися запропонованими у Розділі 5 прикладами формулювань.

Тема роботи повинна бути погоджена з науковим керівником на початку вересня першого року навчання.

2.2. Затвердження теми роботи

Магістрант зобов'язаний підготувати заяву (див. додаток А) та подати її на кафедру протягом перших трьох тижнів першого року навчання.

Заява підтверджує згоду магістранта виконувати конкретну тему дипломної роботи. Заява пишеться на ім'я декана факультету. Слова заяви «Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи ...», підтверджені підписом магістранта із зазначенням дати, можуть бути об'єктом юридичного обґрунтування. На заяві викладач підтверджує згоду бути керівником по дипломній роботі. Заяву підписує завідувач кафедри.

За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції магістрантів і після їх схвалення готує проект наказу, яким затверджуються теми і призначаються наукові керівники. Закріплення за магістрантом теми дипломної роботи оформляється наказом ректора ДонНТУ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.