Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Додаток в

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ННІ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МАРКЕТИНГУ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010013 “Управління проектами”

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри__________________

___________________ 201_ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

(прізвище, ім’я , по батькові)

1. Тема дипломної роботи ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

керівник роботи _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я , по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від „__________________ 201__ р. № __________

2. Термін подання студентом роботи _____________________________________________

3. Вихідні дані по дипломній роботі _______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці) _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) _________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів дипломній роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

7. Дата видачі завдання __________________________________

Календарний план

з/п

Назва етапів

дипломної роботи

Термін виконання

Примітка

Студент_________________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи __________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.