Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Додаток д

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат

Дипломна робота містить:

99 С., 4 рис., 13 табл., 1 додаток, 62 джерела.

Об'єктом дослідження даної роботи є маркетингова діяльність іноземної компанії ТОВ СТК «Мира», що займається наданням будівельних послуг і торгівлею будівельними матеріалами на території України. Метою даної роботи є визначення ринкових можливостей для іноземної «Будівельної і торгової корпорації «Мира»» з наступною розробкою рекомендацій і первісної маркетингової стратегії, спрямованої на розширення існуючої ринкової ніші в Донецькій області і вихід на будівельний ринок Київської області.

У першому розділі роботи розглянуто особливості будівельного маркетингу, унаслідок чого встановлено необхідність використання творчого підходу при організації дослідження і розробки маркетингової стратегії в будівництві. Другий розділ даної роботи оцінює діяльність і політику компанії «Мира» на будівельному ринку, а також визначає законодавчі аспекти, що впливають на розмір собівартості вироблених послуг, такі як сертифікація, ліцензування, імпорт будівельних матеріалів. У третьому розділі були проаналізовані основні фактори макросередовища маркетингу, унаслідок чого установлене відсутність істотних погроз для іноземної компанії з боку законодавства й економічних тенденцій розвитку країни в цілому. У ході проведених досліджень був визначений ринковий потенціал компанії за допомогою використання конкурентних показників і оцінки кон'юнктури ринку фірми «Мира». На основі проведених досліджень і відповідно до мети даної роботи запропоновано первісну маркетингову стратегію для фірми «Мира». У четвертому розділі розглянуто умови охорони праці під час здійснення торгівельної діяльності та надання будівельних послуг.

Інформаційну базу вихідних даних склали: збірники з офіційної статистики, закони України, видання з питань маркетингу в будівництві, економічна література. Було використано методи статистичного аналізу. При визначенні стратегічного потенціалу будівельного підприємства використано методи SWOT-аналізу.

БУДІВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ, КОН'ЮНКТУРА РИНКУ, МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ, КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ, ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ІНВЕСТИЦІЇ, SWOT-АНАЛІЗ

Додаток е

ПРИКЛАД СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему «Маркетингове забезпечення підвищення ефективності діяльності банківської установи»

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….

3

РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …...

6

1.1. Сутність та особливості банківського маркетингу……………………..

6

1.2. Організаційні аспекти маркетингу у банку……………………………..

14

1.3. Цінова політика та стратегія банку ……………………………………..

22

1.4. Інструменти комунікаційного комплексу в банківському маркетингу

30

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ

СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОЗИЦІЙ ПРОМІНВЕСТБАНКУ

НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ ………………………………………………

36

2.1. Аналіз стану розвитку банківської системи України ………………….

36

2.2. Аналіз господарської діяльності Промінвестбанку ……….…………...

45

2.3. Оцінка позицій Промінвестбанку на банківському ринку України ……

56

РОЗДІЛ 3. Маркетингове забезпечення підвищення ефективності діяльності ПРОМІНВЕСТБАНКУ ……………….

69

3.1. Маркетингове дослідження сегменту споживчого кредитування …….

69

3.2. Маркетингові програми для кредитних карток для повсякденного використання …………………………………………………………………..

81

3.2.1. Заходи щодо покращення рівня сервісу та обслуговування при видачі кредитних карток ……………………………………………………..

81

3.2.2. Розробка рекламних заходів …………………………………………..

86

3.3. Маркетингові програми для кредитування автомобілів та товарів довгострокового використання………………………………………………

91

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ПРИ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…….…….……….…….…….…….........

105

4.1. Стан охорони праці на підприємстві ……………………………………

105

4.2. Основні шкідливі виробничі фактори, що впливають на умови праці робітників економічних служб ………………………………………………

110

4.3. Пожежна безпека …………………………………………………………

115

4.4. Безпека при надзвичайних ситуаціях на підприємстві ………………..

119

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………

124

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………..

4

126

Додаток А. Список наукових праць ………………………………………….

127

Додаток Б. Довідка про впровадження результатів магістерської роботи ..

128

Додаток В .Диплом про доповідь на науковій конференції «Економіка і маркетинг»……………………………………………………………………...

129

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.