Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Приклад бізнес-ідеї проекту

БІЗНЕС-ІДЕЯ ПРОЕКТУ

Дата створення

Номер документа

Організація (замовник)

ОДА

Номер та назва проекту

Запорізький феномен

Автор документа

Група керівників та членів команд окремих проектів реалізації стратегії розвитку Запорізької області

Місце знаходження оригіналу документа

Регіональний офіс проекту «Канада – Україна: місцеве врядування та розвиток» в м. Запоріжжя

Точність наведеної числової інформації ±40 - ±50%

1. Причини ініціалізації проекту в організації

Недостатній рівень інвестицій в Запорізьку область, передусім іноземних. Наявність операційної мети забезпечення інформаційної підтримки та маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності в стратегії розвитку Запорізької області. [Описати в загальному вигляді проблему в організації, яку передбачається розв’язати завдяки втіленню інноваційної ідеї]

2. Сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її використання для розв’язання конкретної проблеми організації

Створити відеофільм з цікавою назвою «Запорізький феномен», в якому очима потенційного іноземного інвестора та за безпосередньої його участі у відеофільмуванні розкрити ті переваги, які він фактично отримав сам в Запорізькій області порівняно з іншими областями України та іншими країнами.

Переваги розкрито через показ зустрічей з представниками влади, бізнесу, консалтингових фірм, банків з питань, пов’язаних з відкриттям бізнесу в Запорізькій області. Інші змістовні інновації стосовно сценарію фільму запропоновані керівники та члени команд окремих проектів реалізації стратегії розвитку Запорізької області. Фільм передбачається використати принаймні в таких напрямках:

  • презентація фільму на спеціальному форумі, який присвячено інвестиційній привабливості Запорізької області;

  • як презентаційний диск при зустрічі з потенційними інвесторами;

  • як сторінка на веб-сайті ОДА та інших організацій, залучених до відкриття бізнесу в Запорізькій області;

• як елементи рекламних роликів на центральному та місцевому телебаченні. [Описати інноваційну ідею, не розкриваючи її ноу-хау, але так, щоб було зрозуміло, як її можна втілити в практику і за рахунок чого буде розв’язано проблему]

3. Мета проекту

Створити відеофільм «Запорізький феномен» як засіб інформаційної підтримки інвестиційної діяльності в Запорізькій області.

[Сформулювати мету проекту в загальному вигляд,з вказавши майбутній продукт проект]

4. Очікувані вигоди від проекту

Споживачі – майбутні потенційні інвестори – якісне та ефективне отримання достовірної інформації про умови відкриття бізнесу та інвестиційної діяльності в Запорізькій області.

Громада – отримання соціально-економічних вигід від відкриття додаткових робочих місць, додаткових податкових надходжень, появи нових якісних товарів. Бізнес – отримання інвестицій у власні бізнесові проекти, підвищення культурного рівня ведення бізнесу завдяки створенню сприятливіших умов. Влада – створення необхідних і достатніх умов для реалізації стратегії Запорізької області, підвищення конкурентності регіональної економіки, зниження соціально-економічних проблем в регіоні. [Навести перелік основних зацікавлених сторін та їхніх інтересів]

5. Обмеження проекту

Витрати: орієнтовна вартість створення відеофільму та тиражування дисків 50 000 грн.

Доходи: прямих доходів проект не передбачає. [Оцінити основні витрати, а також доходи з проекту]

6. Припущення та ризики проекту

Наявність джерел фінансування коштів у достатньому обсязі. Можливість участі у фільмі державних посадовців, які мають вже сформований позитивний імідж новаторів у наданні підтримки бізнесові.

Ступінь компетентності співробітників кіностудії в пошуку нетрадиційних засобів ефективного подання інформації.

Високий ступінь особистісного суб’єктивізму при оцінці достовірності інформації, яка міститься у відеофільмі. Він пов’язаний з неможливістю попереднього діагностування особистісних якостей потенційних інвесторів, які є суттєвими факторами суб’єктивізму при оцінці якості відеофільму.

[Перерахувати основні ризики, які впливають (як негативно, так і позитивно) на реалізацію інноваційної ідеї]

Етап 3. Розроблення концепції проекту

Таблиця 6.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.