Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

4.7. Оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. (при цьому враховують відповідність бібліографічного опису існуючим вимогам). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» :, ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації» (ГОСТ 7.88-2003, МОО); ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами».

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дипломній роботі, подано у додатку К.

4.8. Додатки

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках дипломної роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою дипломної роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку наприклад, А.2-другий розділ додатка А; В.3.1 - перший під розділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А. 1) - перша формула додатка А.

Розділ 5 приклади формулювань тем дипломНих робіт

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Приклади формулювання тем

Розробка проекта

або Проект розробки (впровадження) або Управління проектом розробки (впровадження)

продукт (товар)

Проект розвитку автоматизованої системи державного земельного кадастру

Управління проектом впровадження системи GPS моніторингу та контролю витрат палива на автотранспортному підприємстві

Управління проектом надання і підтримки послуг в галузі інформаційних технологій на базі ITIL

Проект створення виробництва та реалізації екологічно чистих продуктів харчування

Проект розробки та впровадження інтелектуальних приладів (стереовізор , голосовий перекладач, смартфон )

Методи та засоби управління інвестиційним проектом в сфері громадського харчування

товарний асортимент

Проект розширення товарного асортименту продукції ВАТ «Коблево»

підприємства

Проект виводу на ринок України компанії постачальника будівельної кераміки

Проект створення холдингу реалізації повного циклу виробництва і продажу екологічно-чистих продуктів

Проект створення компанії з виробництва та встановлення елементів ходової частини автомобілів

Управління проектом створення проектного офісу в проектно-орієнтованій компанії

Проект будівництва офісного центру

Управління проектом переобладнання цементного заводу у Львівській області

Проект створення сільськогосподарського підприємства

Управління проектом створення супутникової системи зв'язку

Управління проектом будівництва заводу по виробництву щебеню в с. Полонне, Хмельницької області, з застосуванням методики внутрішньої договірної ціни

Управління проектом організації підприємства ресторанного бізнесу

Управління проектом створення спортивно-розважального комплексу з міні-гольфу

Управління проектом створення мобільного бетонного заводу в структурі існуючій будівельної компанії

Управління (розвиток) або впровадження… на основі проектного підходу

функціональної складової підприємства:

система управління безпекою підприємства

Розробка проекту впровадження системи управління безпекою судноплавства портофлотом на ДП «Одеський морський торговельний порт»

збутова діяльністю підприємства

Проект стратегічного розвитку збутової діяльності птахофабрики

система продаж

Управління проектом розробки системи продажів для представництва міжнародної виробничої корпорації

система просування продукції

Проект удосконалення системи просування товарів торговельних марок «Таврія» та «Inkerman» на базі ФТД ТОВ « Маркт-Групп»

якість продукції

Створення системи управління якістю в представництві міжнародної виробничої корпорації з використанням положень міжнародного стандарту P2M

Проект розробки та впровадження системи якості компанії, що займається створенням сайтів та їх підтримкою

Управління проектами створення системи забезпечення якості продукції на прикладі ВАТ "Словважмаш"

Проект створення та організація управління якістю на прикладі ТОВ "Голден груп"

Проект розробки та впровадження інформаційної технології управління якістю

Впровадження системи управління якістю в будівельній компанії ТОВ «ВБК МАКСІМУС»

система навчання

Розробка та впровадження системи навчання за методологією P2Mв рамках проекту створення холдингу реалізації повного циклу виробництва і продажу екологічно чистих продуктів

договорною діяльністю підриємства

Проект створення підсистеми управління договірною діяльністю будівельної корпорації

ризики

Управління ризиками в інвестиційних проектах

Розробка та впровадження системи управління ризиками на великих підприємствах та в корпораціях на прикладі Фірми «Т.М.М.»-ТОВ

системи управління (інформаційні системи), контроль

Управління проектом розробки та впровадження облікових систем

Проектний підхід до створення інформаційної технології аналізу та прогнозування ризиків по кредитам

соціальні явища

Управління проектом проведення загальноміських культурно-масових заходів у м. Києві

Управління проектом розвитку транспортного обслуговування міста Донецьк

Проект створення та впровадження освітнього порталу університету на прикладі кафедри управління проектами

Управління проектом будівництва офісного комплексу у м. Донецьк

Управління проектом

процеси підприємства

Управління проектом реконструкції автозаправного комплексу

Проект відновлення виробничих потужностей будівельної компанії

Управління програмою будівництва та розвитком мережі яхтенних марин в інфраструктурі басейну Чорного моря України

розвиток підприємства

Розробка проекту розвитку ТОВ «Євротехніка»

Проект розвитку організації шляхом створення офісу управління будівельної діяльності

Управління (формування)

портфель проектів (продукту, ресурсів)… на прикладі підприємства

Розвиток бізнесу будівельних компаній шляхом впровадження в портфель нового продукту

Розробка та впровадження систем портфельного управління ресурсами компаній в проектах

Управління портфелем проектів в будівельної компанії

Створення офісу портфельного управління проектами на прикладі компанії «МАДЕК»

Управління (розробка, формування, впровадження)… на підприємстві (в … діяльності підприємства)

система управління проектами

Впровадження системи управління проектами в банківській сфері на основі застосування інформаційних технологій

Впровадження системи управління проектами в рекламній діяльності радіокомпанії

Розробка та впровадження системи управління проектами в АТЗТ «Київсоюзшляхпроект»

Проект розробки системи бізнес процесів на прикладі ЗАТ « Харківський велосипедний завод»

Створення офісу з управління проектами компанії «Медійні системи»

Формування корпоративної системи управління проектами на прикладі компанії ТОВ «Мадек»

Проект розробки та впровадження Корпоративної системи управління проектами в ДАХК «Артем»

Впровадження … в діяльність підприємства

проектно-орієнтоване управління

Впровадження проектно-орієнтованого управління в юридичній компанії, на прикладі приватного підприємства « Ютріс»

методологія управління проектами

Розробка та впровадження методології управління проектами в будівельну компанію «Євро-Буд»

Управління (функціональні складові проекту)

на прикладі … підприємства

Ризики

Управління ризиками проекту «Проектування , будівництво, введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту » на ДСП ЧАЕС

Якість

Управління якістю проекту …

Команда

Формування команди проекту щодо розвитку компанії « Нафтогаз» Україна

Вартість

Моделі та методи управління фінансовими ресурсами у проектах зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС

Моделі та методи управління фінансовими ресурсами у проектах зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС

Управління вартістю в девелоперських проектах на прикладі ЗАТ «Скай»

Час

Проект організації робіт по функціонуванню будівельної організації в умовах фінансово-економічної кризи

Візуалізація

Візуалізація проектів та програм у корпоративній системі управління підприємством

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.