Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для диплома УПР.doc
Скачиваний:
113
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
3.46 Mб
Скачать

Приклад концепції проекту

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

Дата створення

Номер документа

Організація (замовник)

Номер та назва проекту

Автор документа

Місце знаходження оригіналу документа

Точність наведеної числової інформації ±30 - ±40%

1. Причини ініціалізації проекту (визначення проблеми, яка буде розв’язана за допомогою продукту проекту та підстави для ініціалізації проекту в організації)

Попри позитивну тенденцію зростання обсягів іноземних інвестицій за останні 5 років в Запорізьку область, їхній внесок в економіку області ще дуже малий. Так, порівняно з 2007 р., у 2008 р. іноземні інвестиції знизились з 4,2% до 3,4% у загальному обсязі інвестування. Згідно з інформацією різних джерел, у 2008 р. прямі іноземні інвестиції становили 245 – 252 млн. доларів. Чистий приплив капіталу нерезидентів 2008 року був у 2,1 разів нижчий рівня 2007 р.

Це зумовлює необхідність активізації інформаційної підтримки та маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності потенційних національних та іноземних інвесторів. Але застосування традиційних методів інформаційної підтримки не приводить до очікуваних результатів. Тому є необхідність пошуку нетрадиційних способів або традиційних способів з нетрадиційним змістом та формою подання інформації з урахуванням культурних та етнографічних особливостей Запорізької області. Інвестиції, їхній обсяг, цілеспрямованість вкладення мають велике значення для розвитку будь-якої області. Тому завдання підтримки увійшло до операційних цілей стратегії розвитку Запорізької області. [Деталізувати проблему, яку передбачається розв’язати за допомогою проекту]

2. Сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її використання для розв’язання конкретної проблеми організації

Продуктом проекту є відеофільм з цікавою назвою. Сама назва повинна стимулювати потенційних інвесторів до його перегляду. В процесі перегляду потенційний інвестор сприйматиме інформацію з вуст колеги, який на власному досвіді переконався в наявності дуже привабливих умов відкриття бізнесу та інвестування на території Запорізької області. Цю перевагу створили завдяки спільній скоординованій праці в межах чинного законодавства представники державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та консалтинговий бізнес. Важливим у фільмі повинен бути момент, коли демонструється вже успішний бізнес іноземного інвестора.

Інформацію фільму бажано донести так, щоб потенційний інвестор отримував її не нав’язливо, а неформально.

[Описати спосіб функціонування продукту проекту для розв’язання проблеми організації з позиції стратегії її розвитку]

3. Мета проекту

Створити відеофільм «Запорізький феномен» тривалістю 20 – 25 хвилин як засіб інформаційної підтримки інвестиційної діяльності в Запорізькій області до 10.09.2009 р. вартістю не більше 50 000 грн.

[Сформулювати мету проекту, вказавши майбутній продукт проекту, часові та фінансові обмеження]

4. Очікувані вигоди від проекту

ОДА – отримання та впровадження ефективного засобу для реалізації стратегії, зокрема для підвищення інвестиційної привабливості Запорізької області. Інвестор(-и) проекту – отримання нематеріальних вигід від інвестування в проект.

Менеджер проекту та команда управління проектом – отримання матеріальної вигоди за управління проектом та досягнення продукту проекту. Кіностудія – отримання матеріальної вигоди за роботи, пов’язані з професійним створенням відеофільму.

Потенційні інвестори – отримання попередньої необхідної інформації для прийняття стратегічного рішення про можливість та доцільність інвестування в бізнес в Запорізькій області.

Громада Запорізької області – підвищення соціальних стандартів життя в напряму національних (європейських) норм.

[Уточнити перелік зацікавлених сторін проекту та їхніх інтересів з урахуванням стратегії розвитку організації]

5. Обмеження проекту

Основні витрати за фазами: на розроблення – близько 6500 грн., на коригування – близько 2 000 грн., на виробництво відеострічки – близько 9 000 грн., на синхронізацію звуку – близько 2500 грн., на запис дисків та упакування – близько 30 000 грн. Можливий початок проекту – травень/червень 2009 р.

Тривалість проекту – не більше трьох-чотирьох місяців з дня початку проекту. Це зумовлено початком проведення інвестиційного форуму як заходу в рамках реалізації стратегії розвитку Запорізької області. На ньому передбачається презентація фільму та виступ його основних дійових осіб (бізнесмен, який знімався у фільмі, представники влади, консалтингових фірм, банків, з якими він зустрічався). [Оцінити основні витрати, а також доходи від проекту. Представити їх розподіленими в часі. Оцінити можливі початок та тривалість проекту з позиції стратегії розвитку організації]

6. Допущення та ризики проекту

Внутрішні ризики:

• можливість участі у фільмі державних посадовців, які мають вже сформований позитивний імідж як новаторів у наданні підтримки бізнесу.

Зовнішні ризики:

  • наявність джерел фінансування коштів в достатньому обсязі;

  • ступінь компетентності співробітників кіностудії в пошуку нетрадиційних засобів ефективного подання інформації;

  • високий ступінь особистісного суб’єктивізму при оцінці достовірності інформації, яка міститься у відеофільмі. Він пов’язаний з неможливістю попереднього діагностування особистісних якостей потенційних інвесторів, які є суттєвими факторами суб’єктивізму при оцінці якості відеофільму.

[Виявити внутрішні і зовнішні основні ризики, які можуть виникнути в процесі реалізації проекту і вплинути (як негативно, так і позитивно) на реалізацію та досягнення цілей проекту]

Етап 4. Розроблення статуту проекту

Таблиця 6.4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.