Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

1.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі: Задача №9:

1. Прямолінійний метод:

, .

Отже, АВ=9000/5=1800 грн. протягом п'яти років.

Залишкова вартість на кінець 3-го року:

Взал=10000-1800*3=4600 грн.

Залишкова вартість на кінець 5-го року:

Взал=1000 грн., тобто дорівнює ліквідаційній вартості.

2. Зменшення залишкової вартості:

.

Отже, =37%.

Для першого року: АВ=0,37*10000=3700 грн.

Взал=1000 – 3700=6300 грн.

Для другого року: АВ=0,37*6300=2331 грн.

Взал=6300 – 2331=3969 грн.

Для третього року: АВ=0,37*3969=1469 грн.

Взал=3969 – 1469=2500 грн.

Для четвертого року: АВ=0,37*2500=925 грн.

Взал=2500 – 1469=1575 грн.

Для п'ятого року: АВ=0,37*1575=583 грн.

Взал=1575 – 583=992 грн.

3. Прискореного зменшення залишкової вартості:

, .

Отже, =40%

Для першого року: АВ=0,4*10000=4000 грн.

Взал=1000 – 4000=6000 грн.

Для другого року: АВ=0,4*6000=2400 грн.

Взал=6000 – 2400=3600 грн.

Для третього року: АВ=0,4*3600=1440 грн.

Взал=3600 – 1440=2160 грн.

Для четвертого року: АВ=0,4*2100=864 грн.

Взал=2160 – 864=1296 грн.

Для п'ятого року: АВ=0,4*1296=296 грн.

Взал=1296 – 296=1000 грн.

4. Кумулятивний метод:

, .

Для першого року: АВ=10000*0,9*(5/15)=3000 грн.

Взал=1000 – 3000=7000 грн.

Для другого року: АВ=10000*0,9*(4/15)=2400 грн.

Взал=7000 – 2400=4600 грн.

Для третього року: АВ=10000*0,9*(3/15)=1800 грн.

Взал=4600 – 1800=2800 грн.

Для четвертого року: АВ=10000*0,9*(2/15)=1200 грн.

Взал=2800 – 1200=1600 грн.

Для п'ятого року: АВ=10000*0,9*(1/15)=600 грн.

Взал=1600 – 600=1000 грн.

5. Виробничий метод:

.

Отже, =1,8 грн./шт.

Для першого року: АВ=2500*1,8=4500 грн.

Взал=10000 – 4500=5500 грн.

Для другого року: АВ=1000*1,8=1800 грн.

Взал=5500 – 1800=3700 грн.

Для третього року: АВ=800*1,8=1440 грн.

Взал=3700 – 1440=2260 грн.

Для четвертого року: АВ=500*1,8=900 грн.

Взал=2260 – 900=1360 грн.

Для п'ятого року: АВ=200*1,8=360 грн.

Взал=1360 – 360=1000 грн.

6. Податковий метод:

На=60%.

Для першого року: АВ=10000*0,6=6000 грн.

Взал=10000 – 6000=4000 грн.

Для другого року: АВ=4000*0,6=2400 грн.

Взал=4000 – 2400=1600 грн.

Для третього року: АВ=1600*0,6=960 грн.

Взал=1600 – 960=640 грн.

Для четвертого року: АВ=640*0,6=384 грн.

Взал=640 – 384=256 грн.

Для п'ятого року: АВ=256*0,6=153,6 грн.

Взал=256 – 153,6=102,4 грн.

Висновки: Найбільша сума амортизаційних відрахувань за три роки зафіксована за податковим методом, найменша – за прямолінійним, а також кумулятивним. Отже, використовуючи податковий метод нарахування амортизації, підприємство буде у змозі раніше придбати новий апарат. Прямолінійне списання вартості «Саnon» дозволить тільки зменшити витрати на амортизацію у собівартості копій.

Задача №10:

1. Середньорічна вартість основних фондів (Фсер):

Фсерп+(Фвв*nм/12)-(Фвиб*mм/12), nм=11 місяців; mм=8 місяців.

Для «Солодощі»: Фсер= 80+(4*11/12)-(1*8/12) = 83 млн. грн.

Для «Десерт»: Фсер= 90+(5*11/12)-(3*8/12) = 92,58 млн. грн.

2. Сума амортизаційних відрахувань за рік (АВ):

На=6% за квартал, АВ=НаФзал/100,

АВ=АВ1+АВ2+АВ3+АВ4,

=вввиб-АВ.

Для « Солодощі »:

1 квартал: Фзал = 50+4-0-0=54 млн. грн.

АВ1=0,06*54=3,2 млн. грн.

2 квартал: Фзал = 54+0-1-3,2=49,8 млн. грн.

АВ2=0,06*49,8 = 3,0 млн. грн.

3 квартал: Фзал = 49,8+0-0-3,2-3,0=43,5 млн. грн.

АВ3=0,06*43,5 = 2,6 млн. грн.

4 квартал: Фзал = 43,5+0-0-3,2-3,0-2,6=34,7 млн. грн.

АВ4=0,06*34,7 = 2,1 млн. грн.

Отже, сума амортизаційних відрахувань за рік дорівнює

АВ=3,2+3,0+2,6+2,1=10,9 млн. грн.

Для «Десерт»:

1 квартал: Фзал = 55+5-0-0=60 млн. грн.

АВ1=0,06*60=3,6 млн. грн.

2 квартал: Фзал = 60+0-3-3,6= 53,4 млн. грн.

АВ2=0,06*53,4 = 3,2 млн. грн.

3 квартал: Фзал = 53,4+0-0-3,6-3,2=46,6 млн. грн.

АВ3=0,06*46,6 = 2,8 млн. грн.

4 квартал: Фзал = 46,6+0-0-3,6-3,2-2,8=37,0 млн. грн.

АВ4=0,06*37,0 = 2,2 млн. грн.

Отже, сума амортизаційних відрахувань за рік дорівнює

АВ=3,6+3,2+2,8+2,2=11,8 млн. грн.

3. Визначення фондовіддачі устаткування:

Для «Солодощі»: Фвід=70 / 83 = 0,84 грн./грн.

Для «Десерт»: Фвід=83 / 92,58 = 0,90 грн./грн.

Отже, на ВАТ «Солодощі» на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів припадає 84 коп. товарної продукції. На ВАТ «Десерт» на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів товарної продукції припадає на 6 коп. більше, тобто на ВАТ «Десерт» основні фонди використовуються ефективніше.

4. Визначення фондомісткості устаткування:

Для «Солодощі»: Фміст = 1/0,84 = 1,19 грн./грн.

Для «Десерт»: Фміст = 1/0,90 = 1,12 грн./грн.

5. Визначення коефіцієнта оновлення основних фондів:

Для «Солодощі»: Кон = 4/(80+4-1)=0,048.

Для «Десерт»: Кон = 5/(90+5-3)=0,054.

6. Визначення коефіцієнта вибуття основних фондів:

.

Для «Солодощі»: Квиб = 1/80=0,01.

Для «Десерт»: Квиб = 3/90=0,03.

7. Розрахунок технічної озброєності праці:

.

Для «Солодощі»: W=83/7500=0,011 млн. грн./люд.

Для «Десерт»: W=92,58/7500=0,012 млн. грн./люд.

Висновки: Отже, підприємство «Солодощі» має меншу середньорічну вартість основних фондів, ніж ВАТ «Десерт» на 9,58 млн. грн. Амортизаційні відрахування на ВАТ «Солодощі» склали на 0,9 млн. грн. менше завдяки різниці у первісній вартості основних фондів, а також у значеннях руху основних фондів протягом року. Однак коефіцієнти поновлення основних фондів і технічна озброєність праці на досліджених підприємствах майже однакові. Це свідчить про досить вдале використання основних фондів на підприємстві «Солодощі». За фондовіддачею має перевагу підприємство «Десерт».

Тема

2

оборотні кошти підприємства

Поки ми будемо розміряти наші потреби

і бажання з нашими засобами,

ми можемо жити щасливо і довго.

Вірей.

2.1 Ключові терміни: оборотні кошти, оборотні фонди, фонди обігу, робочий (оборотний) капітал, кругообіг оборотних коштів, елементи оборотних коштів, ефективність використання оборотних фондів, ефективність використання оборотних коштів, нормативна база і нормування оборотних коштів.