Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

II. Завдання до ситуації

Визначити планову собівартість і планові витрати на 1 грн. товарної продукції. Порівняти розраховані показники і зробити висновки про зміну собівартості продукції на підприємствах А і Б.

III. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця — Вихідні дані

Умовні позначення показників

Значення показників на підприємствах

А

Б

ТПо,млн. грн.

14

11

Сo, млн. грн.

12

13

Сзп, млн. грн.

4,8

4,2

Смз, млн. грн.

6

7

4.10 Відповіді на тести.

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

відповіді

Б

В

А

А

Б

В

Б

Г

Б

А

А

В

В

А

Б

№ питання

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

відповіді

В

В

В

А

В

В

В

Б

А

Г

А

А

Б

Г

Б

№ питання

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

відповідь

Б

Г

В

Г

В

Г

В

Г

В

Г

4.11 Відповіді на задачі

4.11.1 Для самостійного розв'язання:

Задача № 3:

1. Визначення питомих витрат на сировину:

у I-му кварталі: =λ*(),

=0,6*(102,8 – 40,5)=0,6*62,3=37,4 грн./т.;

у II-му кварталі: =*1,25=37,4*1,25=46,7 грн./т.

2. Визначення питомих змінних витрат у II-му кварталі:

=() + =() + ();

=(46,7 – 37,4)+(102,8 – 40,5) =71,6 грн./т.

3. Визначення питомих постійних витрат у II-му кварталі:

=() – ,=(102,8+30) – 71,6=61,2 грн./т.

4. Визначення зменшення обсягу виробництва:

, ;

, =0,66.

Висновок: обсяг виробництва зменшився на 34% у II-му кварталі відносно I-го кварталу.

Задача № 4:

1. ТП==110*25+200*45+300*49,5+400*55=48600 грн.

2. Всук==110*20+200*33+300*40+400*55=40800 грн.

3. П=ТП-Всук=48600-40800=7800 грн.

4. В1грн.ТПсук/ТП=40800/48600=0,84 грн./грн.

Висновок: на 1 грн. товарності продукції припадає 84 копійки сукупних витрат.

4.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі:

Задача №5:

1. Для третього варіанту розвитку підприємства визначаються загальні постійні витрати:

, Впос3=15*100=1500 грн.

Відповідно до вихідних даних, загальні постійні витрати однакові для всіх варіантів: Впос3= Впос2= Впос1=1500 грн.

2. Визначаються основні показники за першим варіантом:

2.1. Обсяг виробництва:

, V1==150 шт.

2.2. Дохід від реалізації: , Д1=150*55=8250 грн.

2.3. Питомі змінні витрати:

, Sзм1= 45 – 10=35 грн./шт.

2.4. Загальні змінні витрати: , Взм1=35*150=5250 грн.

2.5. Загальні витрати: Взаг1зм1пост1, Взаг1=5250+1500=6750 грн.

2.6. Прибуток (збиток) на одиницю продукції:

П11 – Sсук1, П1=55 – 45=10 грн./шт.

2.7. Прибуток (збиток): Пзаг11*V1, Пзаг1=10*150=1500 грн.

Висновок: За першим варіантом розвитку підприємство буде отримувати прибуток у розмірі 1500 грн. на рік.

3. Визначаються основні показники за другим варіантом:

3.1. Питомі постійні витрати:

Sпост2=Scук2 – Sзм2, Sпост2=75 – 40=35 грн./шт.

3.2. Обсяг виробництва:

, V2==43 шт.

3.3. Дохід від реалізації: , Д2=43*28=1200 грн.

3.4. Загальні витрати: Взаг2 = Sсук2*V2, Взаг2 = 75*43=3214 грн.

3.5. Загальні змінні витрати:

Взм2заг2 – Впост2, Взм2=3214 –1 500=1714 грн.

3.6. Прибуток (збиток) на одиницю продукції:

П22 – Sсук2, П2=28 – 75= -47 грн./шт.

3.7. Прибуток (збиток): Пзаг22*V2, Пзаг2=-47*43= -2014 грн.

Висновок: За другим варіантом розвитку підприємство буде отримувати збиток у розмірі 2014 грн. на рік.

4. Визначаються основні показники за третім варіантом:

4.1. Дохід від реалізації: ; Д3=100*40=4000 грн.

4.2. Питомі змінні витрати:

, Sзм3= 60 – 15=45 грн./шт.

4.3. Загальні витрати: Взаг3 = Sсук3*V3, Взаг3 = 60*100=6000 грн.

4.4. Загальні змінні витрати:

Взм3заг3 – Впост3, Взм3=6000 – 1500=4500 грн.

4.5. Прибуток (збиток) на одиницю продукції:

П33 – Sсук3, П3=40 – 60= -20 грн./шт.

4.6. Прибуток (збиток): Пзаг33*V3, Пзаг3=-20*100= -2000 грн.

Висновок: За третім варіантом диверсифікації виробництва, як і за другим, підприємство буде збитковим.

Розраховані показники розвитку підприємства за трьома варіантами зведені у таблицю.

Таблиця — Результати розрахунків показників

Найменування показників

Значення показників за варіантами розвитку підприємства за рік

I

II

III

1. Обсяг виробництва Vi, шт.

150

43

100

2. Ціна продуктів Ці, грн./шт.

55

28

40

3. Дохід від реалізації про-дуктів Ді, грн.

8250

1200

4000

4. Питомі витрати, грн./шт.:

– змінні Sзмі

35

40

45

– постійні Sпості

10

35

15

– сукупні Sсукі

45

75

60

5. Загальні витрати Взагі, грн.:

6750

3214

6000

– змінні Взмі

5250

1714

4500

– постійні Впості

1500

1500

1500

6. Прибуток:

– на 1 кг Пі, грн./шт.

10

-47

-20

– на весь обсяг Пзагі, грн.

1500

-2014

-2000

Отже, підприємству необхідно обрати перший варіант розвитку.

Задача №6:

1. Визначення витрат на 1 грн. товарної продукції у другому півріччі (В1грн.ТП):

, В1грн.ТП ==0,86 грн./грн. (для підприємства А);

В1грн.ТП ==1,18 грн./грн. (для підприємства Б).

Отже, підприємство Б є збитковим, оскільки на 1 грн. товарної продукції витрат припадає на 1 грн. 18 коп.

2. Визначення планової собівартості товарної продукції ():

,

=0,86*14*1,12=13,4 млн. грн. (підприємство А);

=1,18*11*1,36=17,7 млн. грн. (підприємство Б).

Таким чином, планова собівартість на підприємстві Б вище, ніж на підприємстві А на 4,3 млн. грн. (за умов, що витрати на 1 грн. товарної продукції залишаться на рівні першого півріччя).

3. Визначення зміни собівартості товарної продукції (Sзаг):

а) завдяки зростанню продуктивності праці та заробітної плати (Sпп+зп):

.

Sпп+зп== 0,37% (для підприємства А);

Sпп+зп== -0,58% (для підприємства Б).

Висновок: в результаті збільшення продуктивності праці і зростання заробітної плати собівартість товарної продукції на підприємстві А зросла на 0,37%, а на підприємстві Б зменшилась на 0,58%.

б) через зміну обсягу виробництва (Sv):

,

Sv = = -4,29% (підприємство А);

Sv = = -10,59% (підприємство Б).

Висновок: через зростання обсягу виробництва на собівартість товарної продукції зменшилась на підприємстві А на 4,29%, на підприємстві Б на 10,59%.

в) завдяки зміні норм і цін на матеріальні ресурси (Sн.ц.):

.

Sн.ц. = (0,95*1,1-1)**100= 2,25% (підприємство А);

Sн.ц. = (0,78*1,1-1)* *100= -7,65% (підприємство Б).

Висновок: при зниженні норми витрат матеріальних ресурсів на і збільшенні цін на них собівартість товарної продукції на підприємстві А збільшилась на 2,25%, на підприємстві Б зменшилась на 7,65%.

г) загальна величина зміни собівартості продукції (Sзаг):

Sзаг = 0,37 – 4,29 + 2,25=-1,66% (підприємство А);

Sзаг = -0,58 – 10,59 – 7,65=-18,82% (підприємство Б).

Висновок: в результаті реалізації у другому півріччі організаційно-технічних заходів собівартість товарної продукції на підприємстві А зменшилась на 1,66%, а на підприємстві Б — на 18,82%.

4. Визначення планової собівартості продукції (Sпл):

.

Sпл= =13,18 грн. (підприємство А);

Sпл= =14,37 грн. (підприємство Б).

Отже, планова собівартість на підприємстві Б вище, ніж на підприємстві А на 1,19 грн.

5. Визначення планових витрат на 1 грн. товарної продукції (В1грн.ТПпл):

.

В1грн.ТПпл==0,84 грн./грн. (підприємство А);

В1грн.ТПпл==0,96 грн./грн. (підприємство Б).

Висновок: зменшення собівартості товарної продукції і збільшення обсягу товарної продукції призвели до скорочення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,02 грн. на підприємстві А і на 0,22 грн. на підприємстві Б. У другому півріччі підприємство А буде більш прибутковим, ніж підприємство Б. Позитивним для підприємства Б є вихід на рентабельний рівень розвитку прискореними темпами.

Тема

5

Оцінка господарсько-

виробничої діяльності підприємства

Умова одержання результату —

використання можливостей,

а не вирішення проблем.

П. Друкер.

5.1 Ключові терміни: Критичний обсяг виробництва, валовий дохід, валові витрати, прибуток підприємства, оподаткування, ціноутворення, форми організації виробництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.