Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

А. А. Кравченко

В. А. Харченко

Економіка підприємства:

задачі

тести

відповіді з поясненнями

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

А.А. Кравченко

В.А. Харченко

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

задачі, тести, відповіді з поясненнями

Розглянуто на засіданні кафедри

управління виробництвом протокол №9 від 17.04.2008р.

Затверджено на засіданні навчально-видавничої ради ДВНЗ “ДонНТУ”

протокол № 4 від 19.05.2008р.

Рекомендовано до видання Вченою радою ДВНЗ „ДонНТУ”

протокол № 5 від 20.06.2008р.

Донецьк

2

008

УДК 658 (075.8)

К78

Кравченко А. А., Харченко В. А.

К 78 Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями: Навчально-практичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки “Менеджмент”. – 208 с.

Навчально-практичний посібник підготовлено до 10-річчя кафедри „Управління виробництвом імені Ю.В. Бондаренка”. Посібник увійшов до серії публікацій, присвячених цій видатній для кафедри даті. У збірці наведено тести, задачі та ситуації, які поглиблюють та закріплюють знання з дисципліни «Економіка підприємства».

Посібник призначено для студентів, аспірантів, які отримують знання з економіки підприємства; для педагогів, які викладають цей навчальний курс; для спеціалістів, підприємців, керівників підприємств і організацій з точки зору поглиблення фахових знань, удосконалення управлінської діяльності.

Рецензенти: М.Г. Білопольський, академік АЕН України, д.е.н., проф., віце-президент АЕН України, зав. кафедри обліку і аудиту Приазовського державного технічного університету;

О.О. Солодов, к.е.н, доц., зав. кафедри менеджмент Донецького інституту міського господарства ДАЖКГ;

В.А.Кучер, к.е.н., доц., доц. кафедри економіки і маркетингу ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”.

ISBN

А.А. Кравченко, в.А. Харченко, 2008

ДВНЗ „Донецький національний

т

ехнічний університет”, 2008

Зміст

Передмова....................................................................................

6

Тема 1. Основні засоби (фонди) підприємства

10

1.1 Ключові терміни.................................................................

10

1.2 Основні аспекти теми з поясненнями...............................

10

1.3 Структурно-логічні схеми (таблиці).................................

13

1.4 Контрольні питання...........................................................

15

1.5 Умовні позначання у формулах, наведених у тестах і

задачах.................................................................................

15

1.6 Тестові завдання.................................................................

17

1.7 Задачі з порядком розв’язання..........................................

36

1.8 Задачі для самостійного розв'язання................................

42

1.9 Ситуаційні задачі................................................................

43

1.10 Відповіді на тести.............................................................

45

1.11 Відповіді на задачі............................................................

46

1.11.1 Для самостійного розв'язання.......................................

46

1.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі......................................

47

Тема 2. Оборотні кошти підприємства.....................

54

2.1 Ключові терміни.................................................................

54

2.2 Основні аспекти теми з поясненнями...............................

54

2.3 Структурно-логічні схеми (таблиці).................................

55

2.4 Контрольні питання...........................................................

57

2.5 Умовні позначання у формулах, наведених у тестах і

задачах...............................................................................

57

2.6 Тестові завдання.................................................................

59

2.7 Задачі з порядком розв’язання..........................................

68

2.8 Задачі для самостійного розв'язання................................

78

2.9 Ситуаційні задачі................................................................

78

2.10 Відповіді на тести.............................................................

80

2.11 Відповіді на задачі............................................................

80

2.11.1 Для самостійного розв'язання.......................................

80

2.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі......................................

81

Тема 3. Трудові ресурси підприємства...................

86

3.1 Ключові терміни.................................................................

86

3.2 Основні аспекти теми з поясненнями...............................

86

3.3 Структурно-логічні схеми (таблиці).................................

87

3.4 Контрольні питання............................................................

89

3.5 Умовні позначання у формулах, наведених у тестах і

задачах.................................................................................

89

3.6 Тестові завдання.................................................................

90

3.7 Задачі з порядком розв’язання..........................................

105

3.8 Задачі для самостійного розв'язання................................

111

3.9 Ситуаційні задачі................................................................

112

3.10 Відповіді на тести.............................................................

115

3.11 Відповіді на задачі............................................................

115

3.11.1 Для самостійного розв'язання.......................................

115

3.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі......................................

116

Тема 4. Витрати підприємства......................................

120

4.1 Ключові терміни.................................................................

120

4.2 Основні аспекти теми з поясненнями...............................

120

4.3 Структурно-логічні схеми (таблиці).................................

121

4.4 Контрольні питання............................................................

121

4.5 Умовні позначання у формулах, наведених у тестах і

задачах.................................................................................

121

4.6 Тестові завдання.................................................................

123

4.7 Задачі з порядком розв’язання..........................................

133

4.8 Задачі для самостійного розв'язання................................

138

4.9 Ситуаційні задачі................................................................

139

4.10 Відповіді на тести.............................................................

141

4.11 Відповіді на задачі............................................................

141

4.11.1 Для самостійного розв'язання.......................................

141

4.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі......................................

142

Тема 5. Оцінка господарсько-виробничої діяльності підприємства........................................................

148

5.1 Ключові терміни.................................................................

148

5.2 Основні аспекти теми з поясненнями...............................

148

5.3 Структурно-логічні схеми (таблиці).................................

149

5.4 Контрольні питання............................................................

151

5.5 Умовні позначання у формулах, наведених у тестах і

задачах.................................................................................

151

5.6 Тестові завдання.................................................................

152

5.7 Задачі з порядком розв’язання..........................................

173

5.8 Задачі для самостійного розв'язання................................

174

5.9 Ситуаційні задачі................................................................

175

5.10 Відповіді на тести.............................................................

176

5.11 Відповіді на задачі............................................................

177

5.11.1 Для самостійного розв'язання......................................

177

5.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі......................................

178

Список рекомендованих джерел...................................

181

Додатки..........................................................................................

183

заключення.................................................................................

206

Інформація про авторів........................................................

207