Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

2.10 Відповіді на тести.

№питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

відповіді

Б

Б

Б

В

В

А

А

В

В

А

Б

А

А

Б

Б

№питання

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

відповіді

В

А

А

А

Б

Б

А

Г

А

В

Б

Б

А

Б

Б

№питання

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

відповіді

А

В

А

В

Б

В

А

В

В

А

А

2.11 Відповіді на задачі

2.11.1 Для самостійного розв'язання:

Задача №9:

Ко=8,35 об/кв; Т=10,78 дн.; =9,19 об/кв.; Тпл = 9,8 дн.;

; =9,1 тис. грн.;

Т= Т - Тпл = 10,78-9,8=0,98 дн.

Висновки: Прискорення оборотності оборотних коштів склало 0,98 днів, в результаті якого вивільнилося 9100 грн., які підприємство може для подальшого розвитку виробництва.

2.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі:

Задача 10:

1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів за перший квартал ():

.

Для I-го варіанту: 76/91=0,845 об/кв.;

Для II-го варіанту: 85/62=1,37 об/кв.;

Для III-го варіанту: 81/80=1,01 об/кв.

Отже, другий варіант має найліпшу оборотність: оборотні кошти здійснюють 1,37 обороту за квартал.

2. Час одного обороту в першому кварталі (Т'):

.

Для I-го варіанту: T' = 90/0,84=107,76 дн.;

Для II-го варіанту: T' = 90/1,37=65,65 дн.;

Для III-го варіанту: T' = 90/1,01=88,89 дн.

Таким чином, другий варіант має найменшу тривалість одного обороту, що позитивно відбивається на діяльності підприємства.

3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів за другий квартал :

.

Для I-го варіанту: =90/(107,76-1) = 0,843 об.;

Для II-го варіанту: =90/(65,65-2) = 1,41об.;

Для III-го варіанту: =90/(88,89-3) = 1,05об.

Звідси, у другому кварталі II-й варіант має найліпшу оборотність, оскільки коефіцієнт найбільший. Оборотність покращилась, так як коефіцієнт зріс.

4. Потреба в оборотних коштах у другому кварталі ():

.

Для I-го варіанту: 76*1,1/0,843=99,17 тис. грн.;

Для II-го варіанту: 85*1,1/1,37=66,12 тис. грн.;

Для III-го варіанту: 81*1,1/1,01=85,03 тис. грн.

Так, у другому кварталі найменшу величину оборотних коштів необхідно мати для II-го варіанту.

5. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Кз):

*100.

Перший квартал:

Для I-го варіанту: 91/76*100= 119,74 коп/грн.

Для II-го варіанту: 62/85*100= 72,94 коп/грн.

Для III-го варіанту: 80/81*100= 98,77 коп/грн.

Другий квартал:

Для I-го варіанту: 99,17/76*1,1= 118,76 коп/грн.

Для II-го варіанту: 66,12/85*1,1= 70,72 коп/грн.

Для III-го варіанту: 85,03/81*1,1= 95,43 коп/грн.

Отже, найкращим варіантом є другий, оскільки в обороті потрібно мати найменшу величину оборотних коштів 72,94 коп. (70,72 коп.), щоб виробити продукцію на 1 грн.

6. Вивільнення оборотних коштів у другому кварталі в результаті скорочення тривалості одного обороту (ОК):

.

Для I-го варіанту: ОК=76*1,1/0,835-76*1,1/0,843=0,93 тис. грн.

Для II-го варіанту: ОК = 85*1,1/ 1,37-85*1,1/1,41=2,08 тис. грн.

Для III-го варіанту: ОК = 81*1,1/1,01-81*1,1/1,05=2,97 тис. грн.

Таким чином, найбільше вивільнення оборотних коштів спостерігалося у третьому варіанті через скорочення тривалості одного обороту на 3 дні.

Задача 11:

1. Визначення нормативу виробничого запасу – Нв.з. (за основними матеріалами, допоміжними матеріалами, паливом та іншими виробничими запасами):

Нв.з.=+++,

1.1) визначення нормативу виробничого запасу за основними матеріалами ():

=Qдоб*(ПЗосн+0,5ПЗосн), Qдоб=(V*)/360.

Для продукту А: Qдоб= (910*23)/360=58,14 грн.;

= 58,14*(25+13)= 2209,28 грн.

Для продукту В: Qдоб= (620*62)/360=106,78 грн.;

= 106,78*(26+13)= 4164,33 грн.

1.2) визначення нормативу виробничого запасу за допоміжними матеріалами ():

=(/360)*(ПЗдоп+0,5*ПЗдоп).

Для продукту А: = (1000/360)*(45+23)=188,89 грн.

Для продукту В:= (2000/360)*(40+20)=333,33 грн.

1.3) визначення нормативу виробничого запасу за паливом ():

=(/360)*(ПЗпал +0,5ПЗпал).

Для продукту А: = (0,86/360)*(22+11)=78,83 грн.

Для продукту В: = (0,85/360)*(21+11)=75,56 грн.

1.4) визначення нормативу виробничого запасу за іншими виробничими запасами ():

=(/360)*(ПЗінш+0,5ПЗінш).

Для продукту А: = (4/360)*(56+28)=933,33 грн.

Для продукту В: = (2/360)*(52+26)=433,33 грн.

Отже, норматив виробничого запасу дорівнює:

Для продукту А: Нв.з.= 2209,28+188,89+78,83+933,33= =3410,33 грн.

Для продукту В: Нв.з.= 4164,33+333,33+75,56+433,33 = =5006,56 грн.

2. Визначення нормативу незавершеного виробництва (Нн.в.):

Нн.в.=(S*V*Тв.ц.н.в.)/Тп.

Для продукту А: Нн.в.= 120*910*8*0,66/360=1601,60 грн.

Для продукту В: Нн.в.= 220*620*8*0,54/360=1636,80 грн.

3. Визначення нормативу готової продукції (Нг.п.):

Нг.п.=(S*V/Тп)*Nг.п.

Для продукту А: Нг.п.= (120*910/360)*5=1516,67 грн.

Для продукту В: Нг.п.= (220*620/360)*5=1894,44 грн.

4. Визначення загального нормативу оборотних коштів (Нзаг):

Нзагв.з.н.в.вмпг.п.

Для продукту А: Нзаг=3410,33+1601,60+5000+1516,67=11528,6 грн.

Для продукту В: Нзаг=5006,56+1636,80+6000+1894,44=14537,8 грн.

Висновки: Для виробництва продукту А підприємству потрібно менше оборотних коштів, особливо виробничих запасів за основними матеріалами. Це означає, що витрати підприємства за цим продуктом також менші.

Тема

3

трудові ресурси

підприємства

Усі господарські операції можна в кінцевому

рахунку звести до позначення трьома словами:

ЛЮДИ, ПРОДУКТИ, ПРИБУТОК.

На першому місці стоять люди.

Якщо у вас немає надійної команди,

то з інших факторів мало що вдасться зробити.

Лі Якокка.

3.1 Ключові терміни: кадри, кадрова політика, промислово-виробничий персонал, непромисловий персонал, рух трудових ресурсів, забезпечення кадрами, продуктивність праці (виробіток), трудомісткість (виробнича, повна), заробітна плата (номінальна, реальна), форми оплати праці (відрядна, погодинна), тарифна система (тарифна ставка і тарифна сітка), фонд заробітної плати.