Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

2.8 Задачі для самостійного розв'язання.

Задача №9

Обсяг реалізації продукції (Vp) підприємства у звітному кварталі дорівнює 760 тис. грн. при середніх залишках оборотних коштів (Зсер) у 91 тис. грн. У плановому кварталі обсяг реалізованої продукції зросте на 10% при незмінній сумі оборотних коштів.

Визначити прискорення оборотності оборотних коштів у днях (Т) і їх вивільнення за рахунок зміни коефіцієнта оборотності у плановому кварталі (ОК).

2.9 Ситуаційні завдання.

Задача №10

I. Вихідні дані

Обсяг реалізації продукції у першому кварталі дорівнює V'р, а у другому – збільшився на 10%. Середньоквартальні залишки оборотних коштів у першому кварталі склали З'сер. Тривалість одного обороту оборотних коштів (Т) у другому кварталі скоротилася на Т днів.

II. Завдання до ситуації

1. Визначити для трьох варіантів:

1) коефіцієнт оборотності оборотних коштів у першому кварталі;

2) час одного обороту в днях у першому кварталі;

3) коефіцієнт оборотності оборотних коштів у другому кварталі;

4) потребу в оборотних коштах у другому кварталі;

5) коефіцієнт закріплення оборотних коштів у першому і у другому кварталах;

6) вивільнення оборотних коштів через скорочення тривалості одного обороту.

2. Порівняти значення розрахованих показників за трьома варіантами. Зробити відповідні висновки.

III. Інформаційне забезпечення задачі

Варіанти

З'сер, тис. грн.

Т, дн.

V'р, тис. грн.

I

91

1

76

II

62

2

85

III

80

3

81

Задача №11

I. Вихідні дані

Для забезпечення виробництва і реалізації продукції необхідно визначити суму оборотних коштів. Річний обсяг виробництва дорівнює V, собівартість одиниці продукції складає S, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві – Кн.в.. Норма витрат основних матеріалів на одиницю продукції складає при поточному запасі ПЗосн. Витрати допоміжних матеріалів на річний випуск продукції дорівнюють при поточному запасі ПЗдоп на весь обсяг продукції. Витрати палива на весь обсяг продукції складають при поточному запасі ПЗпал. Витрати інших виробничих запасів – при поточному запасі ПЗінш. Норматив витрат майбутніх періодів –

Нвмп.. Норма запасу готової продукції – Nг.п.. Тривалість виробничого циклу (Тв.ц.) – 8 днів.

II. Завдання до ситуації

Визначити загальний норматив оборотних коштів для двох продуктів — А і В. Порівняти потребу в оборотних коштах. Зробити відповідні висновки.

III. Інформаційне забезпечення задачі

Умовні позначення показників

Значення показників за продуктами:

А

Б

V, шт.

910

620

S, грн/шт.

120

220

Кн.в.

0,66

0,54

, грн.

23

62

ПЗосн, днів

25

26

, тис. грн

1

2

ПЗдоп, днів

45

40

, тис. грн

0,86

0,85

ПЗпал, днів.

22

21

, тис. грн.

4

2

ПЗінш, днів

56

52

Нвмп, тис. грн

5

6

Nг.п., днів.

5

5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.