Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

Звiт про собiвартiсть готової вугiльної продукцiї (витяг)

за 200 рік.

  1. Готова вугiльна пpодукцiя (тис.тонн)

Види вугільної продукції

Код рядка

Фактично за відповідний період минулого року

За звітний місяць

З початку року

план

факти-чно

% вико-нання

план

факти-чно

% вико-нання

1

Готова вугільна продукція

у тому числі:

-рядове вугілля споживачам

-продукти збагачення (брикетування)

З неї товарна вугільна продукція

Крім того, попутний видобуток

II. Витpати на готову вугiльну пpодукцiю за елементами

Елементи затрат

Код рядка

Фактично за відповідний період минулого року на 1 т., грн. коп.

План на 1т., грн.коп

Фактично

за звіт-ний місяць

з початку року

за звітний місяць

з початку року

на весь обсяг, тис. грн.

на 1т, грн. коп.

на весь обсяг, тис. грн.

на 1т, грн. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні затрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)

6

Витрати на оплату праці

7

Відрахування на соціальні заходи

8

Амортизація

9

Інші витрати

10

Виробнича собівартість

11

Адміністративні витрати

12

Витрати на збут

13

Повна собівартість

14

__у тому числі з рядка 06

15

Допоміжні матеріали

Паливо

16

Електроенергія

17

Послуги виробничого характеру

18

Витрати, пов’язані з використанням природної сировини

19

Додаток Л

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3,

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума