Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

5.7 Задачі з порядком розв’язання.

Задача№1

Вуглевидобувне підприємство планує реалізувати коксівне вугілля у січні за ціною (Ц) 520 грн./т. Постійні місячні витрати (Впост) підприємства дорівнюють 1780 тис. грн., питомі змінні витрати (Sзм) – 350 грн./т. Під впливом зовнішніх чинників постійні витрати у лютому мають зрости на 5%.

Визначити критичний обсяг реалізації продукції (точку беззбитковості) за умов зростання постійних витрат. Проілюструвати графічно ситуацію, що виникла. Зробити відповідні висновки.

ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ

1. Визначення критичного обсягу реалізації продукції у січні (Vк):

, Vк==10,47 тис.т.

2. Визначення критичного обсягу реалізації продукції у лютому (V'к):

, V'к==10,99 тис.т.

Висновок: У результаті зростання постійних витрат на 5% критичний обсяг виробництва у лютому збільшиться на 0,52 тис.т (з 10,47 тис.т до 10,99 тис.т), що призведе до зменшення прибутку підприємства.

Графічне відображення ситуації.

Рис. Вплив зростання постійних витрат на величину критичного обсягу реалізації

5.8 Задачі для самостійного розв'язання.

Задача№2

На фабриці «Схід» виробляють дитячу продукцію і реалізують її за ціною не менше 450 грн./шт. У собівартості продукції питомі змінні витрати (Sзм) складають 240 грн./шт. Постійні витрати (Впос) дорівнюють 630 тис. грн. З початку наступного року планується збільшити заробітну плату працівникам-відрядникам фабрики на 22%.

Визначити критичний обсяг виробництва продукції (точку беззбитковості) за умов зростання заробітної плати. Проілюструвати графічно ситуацію, що виникла. Зробити відповідні висновки.

Задача№3

Відповідно до планових розрахунків на машинобудівному підприємстві постійні витрати (Впос) складають 10900 тис. грн., питомі змінні витрати (Sзм) – 2080 грн./шт. Продукція реалізується

за ціною 4020 грн./шт. Однак, як показало маркетингове дослідження, підприємство може збільшити відпускну ціну на 6%.

Визначити критичний обсяг випуску продукції (точку беззбитковості) за умов зростання ціни. Проілюструвати графічно зміну критичного обсягу випуску продукції. Зробити відповідні висновки.

5.9 Ситуаційні завдання.

Задача №4

I. Вихідні дані

Зібрано дані про роботу заводу «Першотравневий» за три квартали, причому випуск продукції на даному підприємстві дорівнює Vi, ціна виробів, що випускаються, – Ці, собівартість одного виробу – Si.

II. Завдання до ситуації

Порівняйте рентабельність продукції (Рп) заводу «Першотравневий» за три квартали і зробіть відповідні висновки.

III. Інформаційне забезпечення задачі

Показники

Умовні позначення

Одиниці виміру

Значення показників за кварталами

I

II

III

Випуск продукції

Vi

шт.

165

245

212

Ціна виробів

Ці

грн.

35

70

66

Собівартість

Si

грн./шт.

26

57

57

Задача №5

I. Вихідні дані

Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства Фсер=148 тис. грн., ставка податку на прибуток Сп=25%, ставка податку на додану вартість Спдв=20%.

II. Завдання до ситуації

Визначити валовий і чистий прибуток (ВП, ЧП), а також валову і чисту рентабельність основних фондів (Рв, Рч).

III. Інформаційне забезпечення задачі

Найменування продукції

Реалізована продукція

Vi, тис. шт.

Собівартість одиниці продукції

Si, грн./шт.

Оптова ціна з ПДВ Ці, грн./шт.

А

80

2,4

2,65

Б

40

3,1

3,6

В

15

2,9

3,5

Г

150

1,1

1,65

5.10 Відповіді на тести.

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

відповіді

Г

Б

Б

А

А

Г

Г

Г

Г

В

Г

Г

В

В

Б

№ питання

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

відповіді

А

Б

Г

В

Г

Б

Г

В

Г

Г

Г

В

Б

Б

Г

№ питання

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

відповіді

А

Г

А

В

А

Г

Б

Б

А

А

Б

Г

А

Г

Б

№ питання

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

відповіді

Г

В

Б

В

Г

А

Г

А

В

Б

Г

А

А

А

Б

№ питання

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

відповіді

А

Г

В

В

А

А

В

Б

Г

А

А

А

А

Г

А

№ питання

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

відповіді

Б

Г

Г

Г

Б

Г

Г

А

А

Г

Г

А

В

А

А