Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

5.11 Відповіді на задачі

5.11.1 Для самостійного розв'язання:

Задача № 2:

1. ,Vк==3 тис. шт.

2. ,V'к==4 тис. шт.

Висновок: Зростання у структурі питомих змінних витрат заробітної плати на 22% призведе до збільшення критичного обсягу виробництва на 1 тис. шт., що зменшить прибуток підприємства.

Графічне відображення ситуації.

Рис. Вплив зростання змінних витрат на величину критичного обсягу виробництва

Задача№3:

1. ,Vк==5619 шт.

2. ,V'к==4997 шт.

Висновок: в результаті збільшення ціни продукції на 6% критичний обсяг виробництва зменшиться на 622 шт., що призведе до збільшення прибутку.

Графічне відображення ситуації.

Рис. Вплив зростання ціни на величину критичного обсягу виробництва

5.11.2 Відповіді на ситуаційні задачі:

Задача №4:

Порядок розв'язання задачі:

Рентабельність продукції (Рп) визначається з виразу:

, Д=V·Ц, Взаг=V·S

де – прибуток від реалізації, грн.

Для першого кварталу:

Д=165*35=5775 грн.; Взаг= 165*26=4290 грн.;

Рп= (5775-4290)/4290*100=35%.

Для другого кварталу:

Д= 245*70=17150 грн.; Взаг= 245*57=13965 грн.;

Рп= =23%.

Для третього кварталу:

Д= 212*66=13992 грн.; Взаг= 212*57=12084 грн.;

Рп= =16%.

Висновок: у першому кварталі було досягнуто найліпшої рентабельності продукції.

Задача №5:

Порядок розв'язання задачі:

1. Визначення доходу від реалізації продукції з ПДВ:

.

2. Визначення суми податку на додану вартість:

ПДВ==Д/6.

3. Визначення валового прибутку:

.

4. Визначення валової рентабельності основних фондів у %:

.

5. Визначення податку на прибуток:

.

6. Визначення чистого прибутку:

.

7. Визначення чистої рентабельності основних фондів у %:

*100.

Результати розрахунку показників наведено у таблиці.

Таблиця — Результати розрахунку показників

Найменування показників

Значення показників за продукцією

Разом

А

Б

В

Г

1. Дохід від реалізації продукції Д, тис. грн.

212,0

144,0

52,5

247,5

656,0

2. Податок на додану вартість ПДВ, тис. грн.

35,3

24,0

8,8

41,3

109,3

3. Валовий прибуток ВП, тис. грн.

-15,3

-4,0

0,3

41,3

22,2

4. Валова рентабельність основних фондів Рв, %.

-10,4

-2,7

0,2

27,9

15,0

5. Податок на прибуток, тис. грн.

0,1

10,3

10,4

6. Чистий прибуток ЧП, тис. грн.

-15,3

-4,0

0,2

30,9

11,8

7. Чиста рентабельність основних фондів Рч, %.

-10,4

-2,7

0,1

20,9

8,0

Висновки: Тільки виробництво продукта В і Г є рентабельним. Виробництво продукту В не приносить збитків, однак рентабельність надто низька. Виробництво продуктів А і Б нерентабельне, потрібно знижувати собівартість і покращувати якість продукції.