Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

4.8 Задачі для самостійного розв'язання.

Задача №3

На підприємстві під впливом організаційних заходів, дії зовнішніх факторів зменшився обсяг виробництва продукції у II-му кварталі порівняно з I-м кварталом. Загальні постійні витрати (Впост) не змінилися, однак питомі сукупні витрати зросли (Sсук) на 30 грн./т. У структурі питомих змінних витрат відбулися такі зміни: на 25% зросли витрати на сировину. Інформація щодо витрат у I-му кварталі наведена у таблиці.

Таблиця — Вихідні дані

Найменування показників

Значення показників у I-му кварталі

1. Питомі витрати, грн./т.:

– постійні

40,5

– сукупні

102,8

2. Частка витрат на сировину у питомих змінних витратах (λ)

0,6

Визначити процент, на який зменшився обсяг виробництва у II-му кварталі відносно I-го кварталу. Зробити відповідні висновки.

Задача № 4

У таблиці наведено дані за основними показниками виробництва і реалізації продуктів на підприємстві «Зірка».

Таблиця — Вихідні дані

Найменування продукту

Обсяг виробництва і реализації Vi, шт.

Питомі сукупні витрати

Sсукi, грн./шт.

Ціна продукту

Ці,

грн./шт.

А

110

20

25

Б

200

33

45

С

300

40

49,5

Д

400

50

55

Визначити витрати на 1 грн. товарної продукції. Зробити відповідні висновки.

4.9 Ситуаційні задачі. Задача №5

I. Вихідні дані

Розроблено три варіанта диверсифікації виробництва на підприємстві. Загальні постійні витрати (Впос) для усіх варіантів залишаються незмінними. Вся продукція, що виробляється, реалізується на внутрішньому ринку.

II. Завдання до ситуації

1. Розрахувати основні показники за трьома варіантами розвитку підприємства.

2. Визначити, який варіант має найбільший прибуток.

III. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця — Вихідні дані

Найменування показників

Значення показників за варіантами розвитку підприємства за рік

I

II

III

1. Обсяг виробництва Vi, шт.

100

2. Ціна продуктів Ці, грн./шт.

55

28

40

3. Питомі витрати, грн./шт.:

– змінні Sзмі

10

15

– постійні Sпості

40

– сукупні Sсукі

45

75

60

Задача №6

I. Вихідні дані

У першому півріччі на підприємствах А і Б обсяг товарної продукції склав ТПо, а собівартість (сукупні витрати) – Сo. Заробітна плата з нарахуваннями на соціальні заходи склала Сзп, а матеріальні витрати Смв. Частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції βпост дорівнює 0,4.

За рахунок організаційно-технічних заходів у другому півріччі передбачається збільшити обсяг товарної продукції на підприємстві А на 12%, на підприємстві Б — на 36%. При цьому продуктивність праці на підприємстві А підвищиться на 7% (на підприємстві Б – на 11%), заробітна плата зросте відповідно на 8% і 9%. Планується знизити норми витрати матеріальних ресурсів: відповідно на 5% і 22%. Ціни на матеріальні ресурси за прогнозами повинні зрости на 10%.