Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.88 Mб
Скачать

Задача №6:

1. Результати розрахунку необхідної кількості людино-змін на цикл ЛЗці і прямої заробітної плати на цикл ЗПці наведено у таблиці.

Таблиця — Результати розрахунку показників

Найменування робіт

Обсяги робіт на цикл,

Qці

Норми виробітку за зміну,

Nві

Необхідна кількість люд.-змін на цикл,

ЛЗці=Qці/ Nві

Професія і квалі-фіка-ція

Тарифна ставка,

ТСі,

грн./зм.

Пряма заробітна плата на цикл,

ЗПці=ЛЗі* ТСі

грн.

1.Видобуток вугілля комбайном, т

275

180

1,53

ГРОВ,VI р.

72

110,00

2.Кріплення лави індивідуальним кріпленням, компл.-кріпл.

264

80,5

3,28

ГРОВ,V р.

60

196,77

3. Пересування конвеєрного става, м

231

136

1,70

ГРОВ,V р.

60

101,91

4. Пересування посадкових стойок, шт.

176

32,6

5,40

ГРОВ,V р.

60

323,93

5.Виїмка вугілля з ніш відбійними молотками, т

15,4

10,5

1,47

ГРОВ,V р.

60

88,00

6.Кріплення ніш індивідуальним кріпленням, компл.-кріпл.

13,2

66,8

0,20

ГРОВ,V р.

60

11,86

7.Викладення бутових смуг, м3

14,3

8,5

1,68

ГРОВ,V р.

60

100,94

Разом

ЛЗц=15,25

ЗПц=933,41

2. Планова величина витрат праці в очисному вибої на наступний місяць у людино-змінах визначається за формулою (ВП):

ВП=ЛЗц*nц*nд+ Nел.v* nзм.д* nд+(Nгр.vI+Nгр.v+ Nел.vI)* nзм.р* nд.

ВП=15,25*4*22+2*4*22+(3+3+5)*1*22=1716,11 люд.-змін.

3. Визначення планової величини продуктивності праці робочого очисного вибою на наступний місяць (П):

П=, П== 14,10 т/люд.-зм.

4. Визначення планової величини трудомісткості робіт в очисному вибої на наступний місяць (Т):

Т=, Т== 0,07 люд.-зм./т.

5. Планова величина фонду прямої заробітної плати робітників очисного вибою на наступний місяць визначається з виразу (ЗП):

ЗП=ЗПц* nц*nд+ ТСел.v* Nел.v* nзм.д* nд+

+(Nгр.vI* ТСгр.vI+Nгр.v* ТСгр.v+ Nел.vI* ТСел.vI)* nзм.р* nд.

ЗП=933,41*4*22+52*2*3*22+(3*72+3*60+5*60)*1*22=104315,7 грн.

Таким чином, планова величина фонду прямої заробітної плати робітників очисного вибою дорівнює 104315,7 грн.

Тема

4

витрати підприємства

До занять, які вимагали витрат,

ми більш уважні, чим до того,

що дається даром.

(Філострат (старший).

4.1 Ключові терміни: витрати, собівартоість продукції, виробничі (невиробничі) витрати, прямі (накладні) витрати, умовно-постійні (умовно-змінні) витрати, економічні елементи витрат, статті калькуляції, планування собівартості, критичний обсяг виробництва.

4.2 Основні аспекти теми з поясненнями.

  • Облік витрат.

Облік витрат здійснюється за 5-ма економічними елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші витрати), а також 16-ма статтями калькуляції, основні з яких сировина і матеріали, паливо і енергія, основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, загально-виробничі витрати, комерційні витрати тощо [3]. Інформацію про елементи витрат можна отримати з форми №1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства» (додаток З), а для вугільних шахт ‑ форми № 10-П „Звіт про собівартість готової вугільної продукції” (додаток К).

  • Планування собівартості.

Можна виділити чотири методи планування собівартості продукції: метод прямого розрахунку, метод виокремлення прямих витрат, метод планування за техніко-економічними факторами (індексний), метод розподілу витрат на постійні і змінні.