Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать
  1. Види аудиту. Відмінність аудиту від ревізії

Види економічного контролю які існують в Україні:

  • фінансово - економічний контроль, який включає державний ( ревізія , тематична перевірка, слідство) та муніципальний (службове розслідування та раніше перелічені);

  • фінансово – господарський контроль, який включає незалежний (аудиторська перевірка, експертиза , інші супутні послуги аудиту, консалтинг) та контроль власника (внутрішній та внутрішньогосподарський ).

Таблиця 1.1. Відмінність аудиту від ревізії

з/п

Ознаки

Аудит

Ревізія

1

2

3

4

1

За метою

Видача висновку щодо повноти, достовірності та законності перевіреної інформації

Виявлення незаконних та економічно недоцільних господарських операцій та притягнення до відповідальності винних осіб

2

За завданням

1.Підтвердження висновком перевіреної інформації.

2. Функціональні:

  • коригування;

  • оперативного контролю;

  • стратегічні.

1. Виявити незаконні та недоцільні операції.

2. Вжити заходів щодо відшкодування завданої шкоди та притягнення до відповідальності винних осіб.

3.Профілактика появи незаконних та недоцільних операцій.

3

За характером відносин

Підприємницька діяльність

Виконавча діяльність

4

За правовим регулюванням

Відносини між аудитором (аудиторською фірмою) та клієнтом регулюються цивільним правом: на підставі господарського договору клієнт самостійно обирає аудитора.

Відносини мають горизонтальний зв'язок, якому характерні добровільність, рівноправність та підзвітність аудитора клієнту.

Відносини між ревізором і клієнтом здійснюються за вертикальними зв’язками на підставі інструкцій та наказів вищестоящої організації чи державних органів. Клієнт не вибирає ревізора, його призначають.

5

За об’єктами

Аудитор виявляє все, що веде до перекручення інформації, знижує платоспроможність, погіршує фінансовий стан підприємства. Дані аудиту не точні, а наближені.

Ревізія виявляє все, що порушує чинне законодавство, її висновки максимально точні.

6

За витратами

Послуги аудиту оплачує клієнт, включаючи витрати на оплату аудиторських послуг до валових витрат у податковому обліку та до адміністративних і бухгалтерському.

Оплату проводить вищестояща або державна організація;

Перша витрати здійснює за рахунок відрахувань на її утримання, друга – за рахунок бюджету.

7

За практичними завданнями

Аудит направлений на покращення фінансового стану клієнта, залучення коштів через інвесторів та кредиторів, здійснює допомогу та надає консультативні послуги.

Ревізія направлена на збереження активів, запобігання і профілактику зловживань.

8

За відповідальністю

Несе відповідальність за неякісні перевірки перед клієнтом та третіми особами за нормами цивільного права та перед АПУ за ЗУ «Про аудиторську діяльність»

Несе відповідальність перед органом, що призначив ревізію за нормами трудового права

9

За результатами

Аудитор видає аудиторський висновок, щодо інформації, яка перевіряється, підтверджує її достовірність, надає рекомендації для клієнта, зберігає в таємниці інформацію. Збереження професійної таємниці є першою заповіддю аудитора.

Ревізор складає акт ревізії, де вказує всі виявлені недоліки, робить висновки щодо встановлених порушень, вносить пропозиції щодо відшкодування завданої шкоди, передає інформацію вищестоящому органу, а при виявленні зловживань – правоохоронним органам. При цьому обов’язковою є гласність інформації, доведення її до всього трудового колективу, а через засоби масової інформації – до всього населення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.