Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

98

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Н.І. ГОРДІЄНКО

Аудит і ревізія

Конспект лекцій для студентів економічних

спеціальностей

Харків – 2002

Аудит і ревізія. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Гордієнко Н.І.- Харків: ХДАМГ, 2002 – 91 с.

Рецензент: Н.Ф.Чечетова

Затверджено кафедрою бухгалтерського обліку і

аудиту. Протокол №11 від 26.02.2002р.

Зміст с.

1. Ревізія і контроль

  1. Економічний контроль…………………………………4

  2. Організаційні форми економічного контролю в Україні…………………………………………………………5

1.3.Види економічного контролю…………………………..15

 1. Зміст і організація контрольно-ревізійної роботи

2.1. Класифікація ревізій…………………………………….19

2.2. Планування контрольно-ревізійної роботи……………23

2.3. Зміст і завдання комплексної ревізії……………………24

2.4. Узагальнення результатів комплексної ревізії і прийняття рішень за її результатами…………………………………26

3. Основи аудиту

  1. Історичні аспекти розвитку і становлення аудиту в Україні та країнах СНД………………………………………31

  2. Десять постулатів аудиту……………………………..34

  3. Мета і задачі аудиту…………………………………..36

  4. Організація і управління аудитом……………………38

  5. Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності……………39

  6. Нормативи аудиту………………………………….….40

  7. Предмет аудиторської діяльності…………………….41

  8. Об’єкти аудиторської діяльності………………….….42

  9. Методи і методичні прийоми аудиторської

діяльності………………………………………………43

  1. Загальні принципи та основні вимоги до аудиту…...55

  2. Договір про проведення аудиту………….…………..62

  3. Документальне оформлення аудиторської

перевірки……………………………………………….66

  1. Планування аудиту……………………………………72

  2. Аудиторські свідоцтва………………………………..76

  3. Аудиторський висновок………………………………82

  4. Види аудиторських висновків і їх зміст…………….85

Список літератури …………………………………………..90

 1. Ревізія і контроль

  1. Економічний контроль

Економічний контроль є функцією управління діяльністю підприємства. У своєму розвитку він має кілька етапів:

описовий, пов'язаний із збиранням фактів та їх групуванням;

логіко-аналітичний — якісний аналіз фактів, шляхом поєднання якісних і кількісних (математичних) методів.

Контроль містить, з одного боку, факти і дані досліду, а з другого — певну систему знань — теорію.

Факти становлять основу висновків контролю. Без їхньої систематизації та узагальнень, без логічного осмислення не може бути контролю. Закони і факти в контролі дістають певну інтерпретацію і є основою управління економікою. Основою функції контролю є наукове дослідження — процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення і розвитку.

Економічний контроль є динамічною системою економічних знань, спрямованих на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку виробничих відносин.

Економічний контроль, як і вся економічна наука, вивчає проблеми розвитку економіки України. Він перебуває в тісному взаємозв'язку з плануванням, управлінням та обліком і невід'ємний від них. Цей зв'язок виявляється передусім у тому, що економічні науки досліджують той самий об'єкт, але з різною цільовою функцією.

Економічний контроль, виконуючи суспільну роль у забезпеченні практичними рекомендаціями виробництво, сприяє виявленню диспропорцій і негативних явищ у суспільстві, а також раціональній організації виробничих відносин і оптимальному використанню продуктивних сил.