Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

3.3. Мета і задачі аудиту

За формою і метою здійснення розрізнюють аудит зовнішній (незалежний) і внутрішній (залежний, тобто підлеглий тій фірмі, в якій він проводиться).

Мета і завдання зовнішнього аудиту відрізняються від контролю на державних підприємствах. Тут головним є забезпечення збереження державної власності, економне використання ресурсів, виконання планових завдань, правильність ведення обліку, складання звітності та ін. Метою і завданням зовнішнього аудиту є підтвердження правильності звітності, обліку, оцінка відповідності внутрішнього контролю (аудиту) обліковій політиці, меті діяльності підприємства і т.д. На перших етапах розвитку зовнішній аудит зводиться до підтвердження звітності. Розвиваючись, зовнішній аудит став спиратися на внутрішній, використовувати його результати. У час, що звільняється, аудитори надають клієнтам супутні послуги, спираючись на результати внутрішнього аудиту.

Зовнішній аудит тих фірм, де є і внутрішній, з точки зору їх мети і завдань слід розглядати як єдине ціле.

Необхідно орієнтуватися на внутрішній аудит і організувати його на великих підприємствах відповідно до кращих світових зразків, оскільки саме такий аудит визначає ефективність роботи підприємства і результати зовнішнього аудиту.

Внутрішній аудит здійснюється у великих акціонерних товариствах, корпораціях. Організаційно це, як правило, комітет аудиторів при раді директорів (пораді правління).

За масштабами роботи внутрішній аудит поділяють на:

- загальний з усіх питань аудиту фірми (компанії) загалом;

- локальний - в окремих напрямах аудиту (технології, бухгалтерського обліку).

Внутрішній аудит відповідно до міжнародного нормативу "Використання результатів роботи внутрішнього аудитора" (липень 1982 р.) здійснюється у таких напрямах:

- аналіз системи обліку і внутрішнього контролю;

- вивчення бухгалтерської (фінансової) і операційної інформації (по окремих статтях витрат, залишків на бухгалтерських рахунках та ін.);

- вивчення економічності і ефективності управлінських рішень на різних рівнях господарювання;

- аналіз адекватності політики в сфері менеджменту;

- оцінка якості інформації;

- розробка проектів управлінських рішень;

- проведення стратегічного аналізу;

- розробка фінансових прогнозів.

Зовнішній аудит користується послугами і контролює внутрішніх аудиторів.

Таким чином, першочерговим завданням великих національних підприємств є формування внутрішнього аудиту.

Зовнішній аудит може бути добровільним (за бажанням підприємств-клієнтів) і обов'язковим (відповідно до законодавчих актів). Так, згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" аудит фондів, бірж, комерційних банків проводиться щорічно.

Обов'язковий аудит може бути організований також за рішенням суду або слідчих органів.

3.4. Організація і управління аудитом

Аудит повинні здійснювати аудитори, які можуть працювати самостійно або в аудиторській фірмі.

Аудиторські фірми залежно від участі в них аудиторів різних країн можна поділити на національні, в яких працюють тільки аудитори України, і міжнародні спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн (наприклад, аудиторська фірма "Ернст енд Янг Україна").

Аудиторська фірма - це організація, що включена до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності. Для здійснення аудиту в аудиторській фірмі повинен бути мінімум один аудитор, що має кваліфікаційний сертифікат. Останній видається на 4 роки особам, які мають стаж роботи аудитором, бухгалтером, економістом, юристом не менше 3 років.

Діяльність незалежних аудиторських фірм державному управлінню не підлягає.

Питання, пов'язані з підготовкою, роботою і професійним захистом аудиторів, регулюють Аудиторська палата України і Спілка аудиторів України.

Аудиторська палата України здійснює сертифікацію фахівців, які займаються аудиторською діяльністю, затверджує норми аудиторської діяльності, веде реєстр аудиторів і фірм. Вона функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування. Члени палати працюють на суспільних засадах.

Професійний захист аудиторів здійснює Спілка аудиторів України.

Перша асоціація бухгалтерів була створена в Італії в 1591 р. У 1853 р. в Шотландії був заснований Едінбургський інститут аудиторів. У 1887 р. створена американська асоціація аудиторів, а в 1976 р. - Асоціація аудиторських систем електронної обробки даних.

Національні асоціації бухгалтерів і аудиторів стали об'єднуватися в міжнародні. Так, в 1977 р. створена Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ), а в 1986 р. - Федерація європейських бухгалтерів, до складу якої входить 21 країна, в тому числі і Україна.