Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

3.7. Предмет аудиторської діяльності

Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації по фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, повноти і відповідності діючому законодавству і встановленим нормативам. Підтвердження аудитором звітності є обов'язковою умовою взаємовідносин підприємств з податковою системою, акціонерами, іншими контрагентами. Реальність звітності - основний, традиційний об'єкт аудиту.

Сфера аудиторської діяльності в сучасній практиці істотно розширилася за рахунок аудиторських послуг. Головна увага приділяється підвищенню ефективності системи управління підприємством і передусім системи внутрішнього контролю, аудиторські фірми почали значно більше займатися консультаційною діяльністю.

Аудиторські фірми виконують такі роботи:

- перевірку достовірності бухгалтерської звітності. законності і доцільності вироблених господарських операцій, стану системи бухгалтерського обліку;

- аналіз фінансово-господарської діяльності, розробку пропозицій щодо підвищення її ефективності;

- консультування з питань податків, постановки бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, вдосконалення організаційних форм і методів управління, а також інформаційної технології;

- оцінку майна підприємств у зв'язку з приватизацією і для інших цілей;

- захист фінансових інтересів клієнта;

- наукові дослідження і проектування в організації і методів обліку, контролю, структур і технології управління;

- створення і пов'язаного з створенням нових і реорганізацією діючих підприємств.

Результатом аудиту можуть бути висновки про :

- реальність статей балансу, фінансове становище, достовірність бухгалтерського обліку, законність і доцільність господарських операцій;

- можливий стан об'єктів у майбутньому;

- прогнозні економічні показники, якісні характеристики організаційної структури управління у системі обліку і контролю, які є результатом досліджень або проектних розробок.

Таким чином, можна зробити висновок, що предметом аудиторської діяльності є стан економічних, організаційних, інформаційних і інших характеристик системи, що знаходяться у сфері аудиторської оцінки.

Предмет аудиту і аудиторських послуг (супутніх робіт) як складових аудиторської діяльності має багато спільного з предметом економічного аналізу і ревізії.

Велике значення має вивчення діяльності підприємства з точки зору ефективності використання ресурсів, зниження собівартості продукції, підвищення її якості, продуктивності праці , прибутку, рентабельності, що є предметом аналізу.

Предмет ревізії - це ті ж процеси і явища, але вони оцінюються з точки зору законності і доцільності. Тому ревізія полягає у документальній перевірці господарських операцій, зіставленні фактичних матеріальних запасів і інших цінностей з показниками бухгалтерського обліку у зустрічній перевірці операцій.

Разом з тим предмет аналізу, ревізії і аудиторської діяльності має істотні відмінності, що свідчить про самостійне існування предмета аудиту. Головна відмінність полягає в тому, що аудит виходить за межі аналізу і ревізії. Оподаткування, оцінка майна, ефективність систем управління не є предметом аналізу і ревізії.