Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

Тема 1. Аудит як форма контролю, його предмет, об’єкти і метод План

1. Поняття господарського контролю.

2. Сутність, мета, завдання, функції, значення аудиту.

3. Види аудиту. Відмінність аудиту від ревізії.

4. Предмет, метод і об’єкти аудиту.

5. Управління аудиторською діяльністю в Україні.

Питання для самостійного вивчення

1. Спілка аудиторів в Україні (СПУ) та Аудиторська палата (АПУ), їх функції.

2. Законодавче регулювання аудиту.

Ключові слова: господарський контроль; аудит; державний контроль; відомчий контроль; незалежний контроль; попередній контроль; наступний контроль; ревізія; тематична перевірка; інформаційні потреби, аудитор; сертифікат; об’єктивність; незалежність; сертифікація; принципи аудиту; аудиторська фірма; Спілка аудиторів України (АПУ); Аудиторська палата України (АПУ); принципи аудиту; контроль якості аудиторських послуг.

Література:

  1. Бутинець Ф. Ф. та ін., Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Аудит і облік» /під ред. проф., Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2001, стор.9-45;

  2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007, 13-36; 45-72; 75-107; 111-138; 143; 143-180;

  3. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3 – тє вид., стер. – К.: Т – во «Знання», КОО, 2002, стор.10-30; 85-93;

  4. Кулаковська Л.П, Піча Ю.В.Основи аудиту: Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. освіти. – Львів: Новий світ – 2000, 2002, стор.79-111;

  5. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006, стор.8-41.

  1. Поняття господарського контролю

Аудит як наука про господарський контроль необхідно відрізняти від аудиту як навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна (предмет) ─ це система знань, отриманих з практичних наук, яка включає вміння та навички з реалізації таких знань.

Аудит тісно зв’язаний з такими дисциплінами: математика, фінанси, право, економічна теорія, економічний аналіз, контроль і ревізія, етика, естетика, філософія, бухгалтерський облік, статистика тощо.

Визначення господарського контролю та аудиту галузями наукових знань є ваговим підтвердженням процесів диференціації та інтеграції наук.

Вивчення предмету аудиту передбачає наявність знання економіки, планування організації виробництва, управління і технології виробництва в окремих галузях економічної діяльності. Аналіз господарської діяльності і аудит є взаємопов’язаними дисциплінами, оскільки вони є методами господарського контролю.

Аудит – це перевірка стану обліку і звітності, їх достовірності та відповідності чинному законодавству. Аудит – це надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надан6ня різних консультацій.

Форми економічного контролю:

1. Ревізія;

2. Тематична перевірка;

3. Слідство;

4. Службове розслідування;

5. Аудиторська перевірка;

6. Експертиза, консалтинг та інші супутні аудиту послуги;

7. Внутрішній аудит.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.