Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит лекция.doc
Скачиваний:
56
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
442.37 Кб
Скачать

2. Методика здійснення аудиту. Аудиторський огляд документів, прийоми контролю документів

Одним з найбільш важливих питань в аудиторській діяльності є питання методики проведення аудиту.

Методика – це послідовність застосування методів аудиту в ході перевірки.

Методика аудиту повинна повністю відповідності сутності та особливостям аудиту.

Методика, що представлена сукупністю методів, які обираються аудитором для проведення перевірки, повинна забезпечити об’єктивність, що дозволить здійснити глибоке вивчення даних фінансової звітності з метою встановлення її достовірності.

Методика аудиту ґрунтується на застосуванні аудитором в ході перевірки наступних методів і методичних прийомів:

 • загальнонаукових, які характеризують філософську основу пізнання та використовуються в дослідженнях різних наук;

 • спеціальних, запозичених з інших наук, які використовують аудитори, вивчаючи факти господарського життя;

 • методичні прийоми та способи господарського контролю.

Особливістю методики аудиту фінансової звітності є те, що поряд із загальнонауковими методами дослідження при вивченні звітності підприємств використовуються спеціальні методи та методичні прийоми господарського контролю. Найбільш інтенсивно у процесі аудиту фінансової звітності аудитором застосовуються методичні прийоми документального та фактичного контролю

Прийомами документального контролю є:

 • формальна перевірка (зовнішня перевірка);

 • арифметична перевірка (перевіряється арифметичні розрахунки);

 • нормативно – правова перевірка (перевіряється відповідність господарських операцій нормативним актам. Інструкціям, стандартам, положенням державних органів влади тощо).

 • експертне дослідження (за дорученням замовника) встановлюється реальність документів, реквізитів і записів, які містяться в ньому.

 • економічна перевірка (перевіряється економічна вигода);

 • зустрічна перевірка (за дорученням замовника);

 • логічна перевірка ґрунтується на співставленні фактичних результатів з аналогічними або пов’язаними даними документів);

 • взаємний контроль (порівняння даних первинних документів з даними облікових документів).

Прийоми фактичного контролю:

- лабораторний аналіз;

- перевірка операцій в натурі;

- дослідження операцій на місці;

- отримання письмових пояснень.

Способи аудиту – це сукупність прийомів і засобів, спрямованих на отримання об’єктивних та обґрунтованих знань про об’єкт, досліджується.

Зазначені методи та методичні прийоми перевірки в процесі аудиту фінансової звітності слід застосовувати у певному порядку – відповідно до етапів аудиту.

3.Вибірковий спосіб дослідження документів та фактів в аудиті

У процесі перевірки документів для підтвердження звітності аудитор повинен прийняти рішення про те, яку кількість даних необхідно отримати, тобто яким повинен бути обсяг перевірки для формування думки щодо стану фінансової звітності.

Вибіркова перевірка – це вивчення документів і операцій, що складають менше 100% їх сукупності й відібрані з використанням спеціальних методів, застосування яких дозволяє отримати достатньо інформації для формування думки аудитора й розповсюдження її на всю сукупність документів і операцій, що підлягали перевірці.

В практиці аудиту застосовується вибірковий спосіб дослідження документів і операцій, який є більш ефективним порівняно із суцільною перевіркою.

Вибірковий спосіб має ряд переваг перед суцільним способом перевірки. Такі переваги повинні враховуватися аудитором при прийнятті рішення щодо організації та проведення вибіркової перевірки, саме:

 • скорочення часу перевірки та витрат праці аудитора;

 • значна економія коштів, що витрачаються в ході перевірки;

 • можливість детального та глибокого вивчення окремих документів і операцій;

 • підвищення точності та якості отриманих результатів внаслідок залучення найбільш кваліфікованого;

 • можливість отримання оцінки стану господарюючого суб’єкта в перший момент часу;

 • застосування в умова, що включають можливість суцільного дослідження;

 • економне витрачання досліджуваного об’єкта тоді, коли неможливе його повторне використання;

 • можливість значного розширення програми аудиту;

 • можливість вибіркового контролю результатів суцільних перевірок;

Застосування при вивченні нових закономірностей, явищ, які мають великий обсяг і не можуть вивчені у всій сукупності з причини їх новизни;

- можливість встановлення ступеню точності результатів.

Застосування вибіркового способу в аудиті повинно погоджуватися із замовником та передбачатися в договорі на проведення аудиту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.