Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Англыйська мова.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
237.73 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання спеціальностей

6.092100 – “Промислове і цивільне будівництво”,

6.092100 – “Міське будівництво і господарство”,

6.092100 – “Охорона праці в будівництві”,

6.092100 – “Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель”)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання спеціальностей 6.092100 – “Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 – “Міське будівництво і господарство”, 6.092100 – “Охорона праці в будівництві”, 6.092100 – “Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель”). Укл. Видашенко Н. І., Несмачна А В. – Харків: ХНАМГ, 2007. 98 с., укр., англ., мовами.

Укладачі: Н. І. Видашенко, А. В. Несмачна

Рецензент: О.Л.Ільєнко, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов ХНАМГ

Рекомендовано кафедрою іноземних мов, протокол № 9 від 25 травня 2007р.

ВСТУП

Даний збірник текстів призначений для студентів 1 – 2 курсів заочної форми навчання будівельних спеціальностей 6.092100 “Промислове і цивільне будівництво”, 6.092100 “Міське будівництво і господарство”, 6.092100 “Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель”, що вивчають англійську мову.

Основна мета полягає в тому, щоб відповідно до вимог програми з іноземних мов навчити студентів самостійно читати і перекладати літературу за фахом, викладати свої думки відповідно до запропонованих ситуацій, робити дослівний та адекватний переклад англомовної літератури. Тексти і завдання укладені із урахуванням основних дидактичних принципів (доступність, послідовність, активність, концентричне проходження матеріалу). Основними критеріями при виборі текстового матеріалу була інформативна та пізнавальна цінність текстів, їх актуальність.

Збірник містить 40 текстів, що згруповані за темами. Кожен текст має передтекстові і післятекстові завдання.

Кожен студент за курс вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” повинен прочитати і підготувати до складання 20 текстів, тобто 5 тестів у семестр.

Складання текстів відбувається під час сесій, на парах, за розкладом, встановленим деканатом.

Студенти, що мають останню цифру у номері залікової книжки 1, 3, 5, 7, 9 читають тексти під непарними номерами (1 семестр – 1, 3, 5, 7, 9; 2 семестр – 11, 13, 15, 17, 19; 3 семестр – 21, 23, 25, 27, 29; 4 семестр – 31, 33, 35, 37, 39).

Студенти, що мають останню цифру у номері залікової книжки 2, 4, 6, 8, 0 читають тексти під парними номерами (1 семестр –2, 4, 6, 8, 10; 2 семестр – 12, 14, 16, 18, 20; 3 семестр – 22, 24, 26, 28, 30; 4 семестр – 32, 34, 36, 8, 40).

Роботу над перекладом тексту треба проводити таким чином:

  1. завести окремий зошит “Словник”.

  2. виписувати у зошит слова, переклад, яких невідомий.

Англійське слово

Транскрипція

Переклад

Тест 1. Мова в житті людини та суспільства

astonishing

əstɔnɪʃɳ

надзвичайний

  1. звертати увагу на те, що слова в англійській мові багатозначні, тому треба вибрати потрібне значення слова, беручи до уваги контекст.

THE ROLE OF FOREGEIN LANGUAGE IN HUMAN SOCIETY.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.