Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zakon_ob_akcion_obshch.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
470.02 Кб
Скачать

Закон україни Про акціонерні товариства

Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 27 квітня 2010 року N 2154-VI (зміни, внесені пунктом 11 розділу VIІ Закону України  від 27 квітня 2010 року N 2154-VI,  визнано такими, що не відповідаютьКонституції України(є неконституційними),  згідно з Рішенням Конституційного Суду України  від 30 листопада 2010 року N 22-рп/2010), від 6 липня 2010 року N 2435-VI,  від 3 грудня 2010 року N 2774-VI (зміни, внесені Законом України від 3 грудня 2010 року N 2774-VI,  застосовуються з30 листопада 2010 року та діють до 1 січня 2011 року),  від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,  від 3 лютого 2011 року N 2994-VI, (зміни, передбаченіабзацами другим,п'ятим - тринадцятим,п'ятнадцятимішістнадцятим пункту 3 розділу IЗакону України  від 3 лютого 2011 року N 2994-VI, набирають чинності з1 січня 2012 року)  від 7 квітня 2011 року N 3205-VI,  від 7 липня 2011 року N 3610-VI,  від 22 грудня 2011 року N 4212-VI,  від 9 лютого 2012 року N 4382-VI,  від 13 березня 2012 року N 4498-VI,  від 19 червня 2012 року N 4969-VI

(З 1 січня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 5 липня 2012 року N 5080-VI)

(З 12 жовтня 2013 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 6 липня 2012 року N 5178-VI)

(Положення окремих статей цього Закону (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2013 році застосовуються з урахуванням положень статей 17 - 19 Закону України від 6 грудня 2012 року N 5515-VI у разі придбання у державну власність акцій первинної емісії Аграрного фонду та акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" і приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" в обмін на облігації внутрішньої державної позики)

(У тексті Закону, крім розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI)

Розділ I. Загальні положення Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

2. Діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Діяльність Державної керуючої холдингової компанії, державних холдингових компаній та державних акціонерних товариств, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється цим Законом, з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

(абзац другий частини другої статті 1 у редакції  Закону України від 13.03.2012 р. N 4498-VI)

3. Особливості створення акціонерних товариств у процесі приватизації та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій) визначаються законодавством про приватизацію та корпоратизацію.

Управління акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави або територіальної громади, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законом.

4. Створення, припинення акціонерного товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.