Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

Достатність і необхідність аудиторських свідоцтв

Критерії достатності і необхідності взаємно пов'язані і стосуються аудиторських свідоцтв, отриманих як при тестуванні систем контролю, так і при проведенні процедур перевірки на істотність. Достатність є вимірюванням кількості аудиторських свідоцтв, необхідність є вимірюванням їх якості і надійності, а також їх відповідності конкретному твердженню. Як правило, аудитор вважає за необхідне спиратися на аудиторські свідоцтва, які мають не тільки достатній, і переконливий характер, часто знаходить аудиторські свідоцтва в різних джерелах інформації або різного характеру для підтвердження одного і того ж твердження.

Формулюючи аудиторський висновок, аудитор, зрозуміло, не здійснює суцільну перевірку всієї інформації, оскільки висновків відносно залишків по рахунку, класу операцій або контролю можна досягнути шляхом застосування процедур думки або статистичної вибірки.

На аудиторську думку про достатність і необхідність аудиторських свідоцтв впливають такі чинники, як: оцінка аудитором характеру і розміру ризику, властивого як на рівні фінансової звітності, так і на рівні залишків на рахунку або класу операцій; характер систем обліку і внутрішнього контролю і оцінка ризиків контролю; істотність питань, які вивчаються і розглядаються; досвід, придбаний протягом попередніх аудиторських перевірок; результати аудиторських процедур, з можливими виявленими випадками шахрайства або помилок; джерело і надійність інформації, що є.

При отриманні аудиторських свідоцтв шляхом упровадження тестів систем контролю аудитор повинен розглянути достатність і необхідність аудиторських свідоцтв для обгрунтування оцінки розміру ризику невідповідності внутрішнього контролю.

Аспектами систем обліку і внутрішнього контролю, відносно яких аудитор отримує аудиторські свідоцтва, є:

- структура: системи обліку і внутрішнього контролю розроблені таким чином, щоб попереджати або виявляти і виправляти істотні спотворення;

- функціонування: системи існують і ефективно функціонували протягом певного періоду.

При отриманні аудиторських свідоцтв процедурами перевірки на істотність аудитор повинен оцінити розмір достатності і необхідність аудиторських свідоцтв, отриманих шляхом таких процедур, разом з будь-якими даними, одержаними внаслідок тестів систем контролю, для обгрунтування затверджень фінансової звітності.

Затвердження фінансової звітності - це затвердження керівництва, або ясно виражені, або навпаки, втілені в фінансовій звітності. Вони можуть бути розділені на наступні категорії:

- наявність: актив або пасив існує на конкретну дату;

- права і обов'язки: актив або пасив належить підприємству на певну дату;

- факт події: факт того, що була здійснена операція або подія, пов'язана з підприємством у конкретний період;

- повнота: не існує не відображених в обліку активів, пасивів, істотних операцій або подій чи інших нерозкритих позицій;

- оцінка: оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені у всіх істотних аспектах в обліку по правильній вартості;

- вимірювання: операція або інша подія в повному об'ємі відображена в обліку, а надходження і витрати у відповідному періоді;

- уявлення і розкриття: позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і описана за правилами її підготовки.

Як правило, аудиторські свідоцтва існують відносно кожного істотного затвердження фінансової звітності. Аудиторські свідоцтва щодо одного окремого твердження, наприклад, наявності товарно-матеріальних запасів, не можуть служити основою для неотримання аудиторських свідоцтв відносно інших тверджень, наприклад, затверджень правильності їх оцінки. Характер, термін проведення і об'єм процедур перевірки на істотність залежать від конкретних тверджень. Унаслідок проведення тестів можна отримати аудиторські свідоцтва щодо декількох тверджень, наприклад, інформація про суми дебіторської заборгованості може бути джерелом аудиторських свідоцтв відносно як їх наявності, так і правильності оцінки.

Надійність аудиторських свідоцтв залежить від джерела їх отримання - внутрішнього або зовнішнього, а також від їх характеру. За характером існують візуальні, документальні і усні свідоцтва. Хоч надійність аудиторських свідоцтв залежить від конкретних обставин, допомогти оцінити надійність аудиторських свідоцтв можуть представлені нижче узагальнення:

Аудиторські свідоцтва із зовнішніх джерел (наприклад, підтвердження, отримане від третьої особи) більш надійні, ніж отримані з внутрішніх джерел.

Аудиторські свідоцтва отримані з внутрішніх джерел інформації підприємства яке перевіряється, більш надійні у разі наявності ефективних систем обліку і внутрішнього контролю.

Аудиторські свідоцтва, отримані безпосередньо аудитором від результатів проведення тестів, надійніші ніж ті, які отримані від працівників підприємства.

Аудиторські свідоцтва в формі документів або письмових представлень надійніше, ніж усні.

Аудиторські свідоцтва є більш переконливими, якщо вони виходять з різних джерел або джерел різного характеру і коли вони відповідають один одному. За таких обставин аудитор може отримати сумарний розмір довір'я вище, ніж той, який був би отриманий по різних позиціях аудиторських свідоцтв, розглянутих окремо. І навпаки, коли аудиторські свідоцтва, отримані з одного джерела і не відповідають тим, які отримані з іншого, то аудитор визначає, які додаткові процедури необхідні для розв’язання цієї невідповідності.

Аудитору потрібно враховувати зв'язок між витратами на отримання аудиторських свідоцтв і корисністю отриманої інформації. Правда, складності і витрати, пов'язані з цим, самі по собі не можуть бути достатньою основою для непроведення необхідної аудитору процедури.

При наявності серйозних сумнівів щодо істотних затверджень звітності аудитору потрібно спробувати отримати достатні необхідні аудиторські свідоцтва для усунення таких сумнівів. При неможливості отримання достатніх необхідних аудиторських свідоцтв аудитор повинен дати позитивний висновок із застереженнями або негативний висновок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.