Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

Документування аудиту

Потрібне документальне оформлення усіх питань, які аудитор вважає важливими з точки зору доказовості факту виконання процедур аудиту, обгрунтованості прийнятих рішень і оцінок, а також того, що аудит проводився відповідно до вимог національних нормативів аудиту або інших стандартів і правил.

Планування

З метою ефективного проведення аудиторської перевірки аудитору слід планувати свою роботу. Планування повинно засновуватися на попередньому вивченні особливостей фінансово-господарської діяльності клієнта.

У планах необхідно передбачати:

а) отримання знань про систему обліку клієнта, облікову політику і процедури внутрішнього контролю;

б) очікуваний рівень довір'я до системи внутрішнього контролю;

у) визначення і програмування змісту, терміну проведення і розміру процедур перевірки, яку необхідно виконати;

г) координацію всіх аудиторських робіт і послуг. Потрібно так організувати процес планування, щоб існувала можливість внесення необхідних змін у план перевірки всієї тривалості аудиту.

Аудиторські свідоцтва

Шляхом виконання незалежних процедур аудиторської перевірки аудитору необхідно отримати таку кількість аудиторських свідоцтв, яка дозволить зробити аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства.

Процедури перевірки даних на відповідність - це тести, які складаються для отримання обгрунтованої гарантії щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

Незалежні процедури перевірки проводяться для отримання доказовості повноти, точності і правдивості даних, які обробляються системою обліку.

Вони бувають у вигляді:

- детальних тестів операцій і залишків на рахунках;

- аналізу важливих показників, включаючи остаточне обстеження незвичайних відхилень і статей.

Система обліку і внутрішній контроль

Керівництво підприємства несе відповідальність за постійне функціонування системи бухгалтерського обліку, що забезпечує різноманітні види внутрішнього контролю в обсязі, який відповідає характеру діяльності підприємства. Аудитору потрібно бути упевненим в тому, що в бухгалтерському обліку адекватно відображені всі без виключення істотні операції, і що вся інформація, відображена в обліку, використана під час підготовки фінансової звітності. Існування системи внутрішнього контролю на підприємстві сприяє посиленню такої гарантії.

Аудитору необхідно зрозуміти систему обліку і пов'язану з нею систему внутрішнього контролю, на які він повинен покладатися при визначенні змісту, терміну і об'єму проведення аудиту.

Коли аудитор упевниться в тому, що можна покластися на деякі процедури системи внутрішнього контролю, він може внести відповідні уточнення у програму аудиту і провести процедури аудиту з меншим об'ємом. Такий підхід сприяє зменшенню змісту і терміну проведення процедур аудиторської перевірки.

Аудиторські висновки і підготовка аудиторського звіту

Основою для аудиторського висновку по фінансовій звітності підприємства є результати аналітичних досліджень, а також оцінки висновків, зроблених на основі аудиторських свідоцтв, отриманих під час проведення аудиту. Такий аналіз і оцінка приводять до висновку відносно того, що:

а) фінансова звітність була підготовлена з використанням порядку ведення прийнятого і затвердженого керівництвом підприємства бухгалтерського обліку, який послідовно використовувався у практиці ведення обліку підприємства;

б) фінансова звітність підготовлена на основі інструкцій, регулюючих порядок підготовки і представлення звітності;

в) представлена фінансова звітність загалом відповідає розумінню специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства;

г) існує адекватне відображення всіх істотних питань, щодо забезпечення правильного надання фінансової звітності.

У аудиторському звіті дається ясний і чіткий висновок про фінансову звітність.

У своїх висновках аудитор висловлює всі істотні аспекти розглянутих ним питань.

Якщо аудитор переглядає раніше представлений клієнту власний висновок і складає допрацьований висновок, а також представляє висновок протилежного характеру або відмовляється від висновку, йому необхідно чітко указати всі причини, які схилили його на такий крок.