Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

Загальний план аудиту

У національному нормативі «Документальне оформлення аудиторської перевірки» підкреслено, що робоча документація допомагає в плануванні і проведенні аудиту. Тобто підкреслюється доцільність і необхідність документального оформлення планування аудиту. Аудитору потрібно розробити і документально оформити загальний план аудиту, визначити в ньому істотність помилок, а потім здійснити аудит за цим планом.

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, щоб аудитор мав можливість завдяки йому підготувати програму аудиту. У свою чергу, програма аудиту, її зміст і розмір залежать від розміру, вигляду і специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики і техніки, які використовує аудитор при перевірці.

Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз таких питань:

Розуміння аудитором бізнесу клієнта:

- головних чинників, що мають вплив на діяльність підприємства;

- найважливіших характеристик підприємницької діяльності підприємства, його організаційної структури, процесу виробництва, надання послуг, фінансового становища, а також порядку його звітності, включаючи зміни, які можливо, мали місце після попереднього аудиту;

- розподілу обов'язків між керівництвом підприємства.

Розуміння обліку і системи внутрішнього контролю:

- методології і принципів бухгалтерського обліку, що застосовувалися бухгалтерією підприємства;

- можливого ефекту від змін в обліковій політиці або термінології аудиту;

- знання аудитора з питань бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю, що можуть бути використані аудитором в тестах оцінки надійності внутрішнього контролю підприємства і в незалежних аудиторських процедурах.

Визначення ризиків і істотності:

- оцінка аудитором ризику внутрішнього контролю - ефективність системи внутрігосподарського контролю підприємства, тобто її здатності попереджати і виявляти помилки на підприємстві, оцінка розміру особистого аудиторського ризику не виявлення істотних помилок у звітності підприємства, яка існує під час проведення аудитором аудиторських процедур, і визначення на основі цього найважливіших напрямів аудиту;

- визначення порога істотності помилок для цілей аудиту на кожний вид операцій;

- імовірність існування істотних помилок в обліку, що оцінюється аудитором з погляду попереднього періоду перевірки і знайдених ним раніше помилок;

- визначення складних бухгалтерських операцій, включаючи ті, які робилися з використанням суб'єктивної думки бухгалтера (нарахування резервів і т.п.).

Види, час і повнота процедур:

- існування можливості оперативного внесення змін в окремі напрями аудиту;

- вплив інформаційних технологій на процес аудиту;

- робота внутрішніх аудиторів підприємства і можливий вплив її на аудиторські процедури зовнішніх аудиторів.

Координація, керівництво, супровід і нагляд:

- участь в аудиті інших аудиторів, аудиторських фірм (перевірка іншими аудиторами дочірніх підприємств, філіалів і відділень головного підприємства);

- участь в аудиті експертів і інших фахівців, які не є аудиторами;

- дислокація (місцезнаходження) підрозділів підприємства;

- підбір виконавців аудиту і розподіл між ними обов'язків, враховуючи їх професійний рівень і стаж роботи;

- можливість оперативного включення в програму аудиту в кінці аудиторської перевірки питання безперервності діяльності підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися найближчим часом;

- умови, що повинні привернути особливу увагу аудитора - відношення підприємства з родинними сторонами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.