Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аудит і ревізія - конспект 2002.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
430.59 Кб
Скачать

Аудиторська програма

У програмі аудиту види, зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими в роботі показниками загального плану аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту і контролювати їх роботу. В аудиторську програму включається також перелік об'єктів аудиту в його напрямах, а також час, який необхідно витратити на кожний напрям аудиту або аудиторську процедуру.

У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю і свій особистий ризик невиявлення істотних помилок у звітності, який існує під час проведення аудиторських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур - координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відмічає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі беруть участь у роботі.

Записи і висновок аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються в робочій документації і є тим фактичним матеріалом, який використовується аудитором у процесі підготовки і обгрунтування аудиторського звіту керівництву клієнта.

Зміни і уточнення в загальному плані аудиту і в аудиторській програмі

Протягом всієї тривалості аудиту його загальний план аудиту і програма переглядаються і уточнюються аудитором. Аудитор постійно уточнює свої плани, тому що існує імовірність зміни умов і напрямів аудиту, а також можливість отримання інших результатів після проведення аудиторських процедур, чим ті, які раніше очікувалися аудитором. Події або мотиви, які змусили аудитора внести значні зміни в аудиторську програму, оформляються їм документально.

3.14. Аудиторські свідоцтва

Мета цього нормативу полягає у встановленні вимог і наданні вказівок щодо кількості і якості аудиторських свідоцтв, які необхідно отримати аудитору при аудиті фінансової звітності підприємства, а також порядку проведення процедур отримання таких аудиторських свідоцтв.

Аудитор повинен отримати таку кількість аудиторських свідоцтв, яка б забезпечила здатність зробити необхідні висновки, при використанні яких буде підготовлений аудиторський висновок.

Аудиторські свідоцтва існують внаслідок належного поєднання тестів систем контролю і процедур перевірки на істотність. За деякими обставинами свідоцтва можуть бути отримані тільки внаслідок процедур перевірки на істотність.

Термін Аудиторські свідоцтвам означає інформацію, отриману аудитором для отримання думок, на яких засновується підготовка аудиторського висновку і звіту. Аудиторські свідоцтва складаються з первинних документів і облікових записів, що лежать в основі фінансової звітності, а також підтверджуючої інформації з інших джерел.

Тести систем контролю - це тести, що виконуються для отримання аудиторських свідоцтв відносно відповідності структури і ефективності функціонування систем обліку і внутрішнього контролю.

Процедури перевірки на істотність - це перевірки, що виконуються для отримання аудиторських свідоцтв з метою виявлення істотних спотворень у фінансовій звітності; такі процедури бувають двох типів: у вигляді перевірок операцій і залишків на рахунках і проведенні аналітичних процедур.