Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Podpryatov_G_I__Skaletska_L_F__Senkov_A_M_.docx
Скачиваний:
1002
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.38 Mб
Скачать

13. Мінімальна подача повітря і максимальна висота насипу при вентилюванні кукурудзи в качанах

Вологість зерна, %

Питома подача по­вітря, м3/(т-год)

Висота насипу зерна, м

Вологість зерна, %

Питома подача по­вітря, м3/(ттод)

Висота насипу зерна, м

18

30

3,5

30

50

2,2

20

40

3,0

35

55

1,8

25

45

2,5

40

60

1,5

14. Швидкість сушіння зерна при вентилюванні атмосферним повітрям у період збирання врожаю (для північних районів України)

Вихідна вологість зерна, %

Зниження вологості, %, за добу

першу

другу

третю

четверту

всього

за 1 год

всього

за 1 год

всього

за 1 год

всього

за 1 год

22

3,6

0,150

7,6

0,168

12,2

0,169

17,4

0,181

21

4,0

0,167

3,6

0,179

13,8

0,192

20,0

0,208

20

4,8

0,192

9,8

0,204

16,0

0,222

23,2

0,242

19

5,2

0,217

11,4

0,238

18,6

0,258

26,8

0,279

18

6,2

0,258

13,4

0,279

21,6

0,300

17

7,2

0,300

15,4

0,321

16

8,2

0,342

15. Питома подача повітря при вентилюванні насіння сої атмосферним повітрям

Вологість насіння, %

Питома подача повітря, м3/(т-год)

Вологість насіння, %

Питома подача повітря, м3/(т-год)

15

160

18

360

16

190

19

300

17

220

20

345

16. Мінімальна подача повітря і товщина шару зерна рису при сушінні вентилюванням

Початкова вологість, %

Мінімальна подача піді­грітого повітря, м3/(т-год)

Максималь­на товщина шару зерна, м

Початкова вологість, %

Мінімальна подача піді­грітого повітря, м3/(т-год)

Максималь­на товщина шару зерна, м

До 18 20

600 700

2,0 1,7

22 24

800 1000

1,5 1,5

Приклад

Продуктивність вентилятора 30 тис. м3/год. За даними табл. 12 — 16 питома подача повітря залежить від вологості зерна і тривалості сушіння: чим вища вологість і менша тривалість сушіння, тим більшою має бути питома подача повітря. При влаштуванні майданчика для вентилятора слід виходити з макси­мальної для даної зони вологості зерна. Наприклад, планова питома подача повітря становить 150 м3/(ттод). Вентилятор продуктивністю 30000 м3/год за такої питомої подачі повітря може вентилювати одночасно 30 000 : 150 = 200 т зерна. При питомій масі зерна 600 кг/т партія масою 200 т займе об'єм 200 : 0,6 = 330 м3. Якщо цей об'єм зерна розсипати шаром 2 м, то площа майданчика становитиме 330 : 2 = 165 м2. При використанні влаштованого майданчика питому подачу повітря регулюють зміною висоти насипу зерна.

Сушіння зерна вентилюванням, особливо непідігрітим повітрям, ефективне при вологості зерна не вище 3 — 4 % за критичну. В про­цесі сушіння висоту насипу зерна іноді змінюють. Наприклад, висо­та насипу насіння сої на початку сушіння не повинна перевищувати 1,5 м, а в міру підсушування її можна збільшувати.

За відносної вологості повітря понад 60 — 65 % його обов'язково підігрівають для потреб вентилювання. Величину підігріву розра­ховують, керуючись тим, що при зміні температури на 1 °С відносна вологість повітря змінюється на 5 % (табл. 17). Наприклад, за відно­сної вологості повітря 100 %, тобто при повному насиченні його во­дяною парою, воно набуде здатності сушити при підігрівання на 8 °С [(100 - 60) : 5].

Рис сушити важче через наявність повітряного прошарку між плівкою та ядром зерна, тому для його вентилювання потрібні висо­кі питомі подачі повітря. При низькій відносній вологості повітря подачі його зменшуються, і навпаки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]