Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать

Питання до дискусії

  1. Чи можна стверджувати, що філософія Ренесансу більшою мірою більшою мірою, ніж схоластика, дотична до античної традиції?

  2. Чи є корпус етичних ідей Ренесансу таким, що повністю відповідає духу християнства?

Контрольні питання

  1. Концепція гуманізму у філософії Ренесансу.

  2. Ренесансний антропоцентризм: основні аспекти.

Література

Александрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. – К.: ПАРАПАН, 2002. – С. 143-158.

Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1970. – Т.2. – С.77-85.

Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. – М., 1978.

Баткин Л.М. Данте и его время. – М., 1965.

Баткин Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989. – С.3-19.

Бердяев Н.А. Смысл истории. – Париж, 1969. – С.68-226.

Бибихин В.В. Слово Петрарки/ Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. – М., 1982. – С.3-37.

Ванеев А. А. Два года в Абези. В память о Л .Карсавине. – Брюссель, 1990.

Гарэн 3. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1980.

Горфункель А.К. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1977. – С. 17-169.

Горфункель А.К. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. – С. 15-51.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1967.

Данте Алигьери. Малые произведения. – М., 1968.

Из истории культуры средних веков и Возрождения. – М., 1976. – С.65-91, 175-221, 245-276.

Итальянские гуманисты о церкви и религии. – М., 1963. – С. 100-216.

Кузнецов Б Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1980.

Лоренцо Валла. О свободе воли //Там само. – С.267-290.

Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе // Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989. – С.65-266.

Лоренцо Валла. Похвальное слово святому Фоме Аквинскому // Там само. – С.376-385.

ЛосевА.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1998.

Неретина С.С. Абеляр и Петрарка: пути самопознания личности // Вопросы философии. – 1992. – №3. – С. 134-160.

Петрарка Франческо. Моя тайна, или книга бесед о презрении к миру//Там само. – С.25-218.

Петрарка Франческо. Письмо к потомкам // Избранное. – М., 1974. – С.9-24.

Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. – М., 1982.

Рассел Б. История западной философии: В 2-х т. – М., 1993.

Реале Дж.., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2. Средневековье. – СПб., 1994. – С.237-249.

Ревикина Н.В. Творческий путь Лоренцо Баллы и его философское наследие // Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.– С.5-64.

Резвинкий И.И. Философские основы теории индивидуальности. – Л., 1973. – С.29-33.

Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. – М., 1962.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – М., 1985.

Хоментокская А. И. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманист. – М.-Л., 1964.

Эстетика Ренессанса. Антология: В 2-х т. – М., 1981.

Тема 9. Неоплатонізм філософії доби відродження (2 год.)

Мета: з’ясувати основні форми рецепції ідей неоплатонізму доби пізнього Відродження.

Зміст

А

1. Платонічний духовний клімат ренесансної філософії.

2.Теоретичні погляди Ніколи Кузанського – довершений здобуток філософської думки Відродження. Роздуми про:

а) співвідношення Бога і Світу;

б) можливості процесу пізнання;

в) діалектику;

г) богоподібність людини.

Б

1. Платонівська академія у Флоренції. Філософія Марселіо Фічино і Джованні Пікоделла Мірандола.

2. Містичний пантеїзм Якоба Бьоме. Теософія і діалектика:

а) вчення про Бога:

б) космологія;

в) антропологія.