Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
623.62 Кб
Скачать

Тема 6. Філософія п'єра абеляра

Поміркований реалізм (концептуалізм) П’єра Абеляра (1079–1142) у поглядах на природу універсалій. Поняття, універсалія, концепт. "Сумнів" та "правила дослідження". Діалектика (логіка) та її функції. Діалектичні дослідження Трійці: Бог, і Бог як Трійця, співвідношення іпостасей. Наявність платонічних тенденцій. "Раціо" та його роль у теології. Два полюси знання про Бога: істини одкровення та спроба їх логічної інтерпретації. "Розумію, щоб вірувати". Фундаментальні принципи етики. Гріх і його природа. Воля Бога і воля людини. Гріховність як свідома згода волі на вчинок. Гріх як людське презирство до волі Бога. Критерій людської особистості — інтелектуальність.

Тема 7. Заснування релігійних орденів: францисканці і домініканці

Історичний, соціальний і культурний розвиток Західної Європи у XIII ст. Розквіт схоластичної філософії у Європі. Систематизація розуму та віри.

Негативні тенденції в християнській церкві. Віддалення церкви від людини. Рухи протесту під евангельскими стягами. Монахи-мандрівники. проповідники-мандрівники. Ідеї нової церкви, боротьба за моральну чистоту кліру, Франциск Ассізський (1182-1226) - виразник духовного оновлення християнської церкви. Іманентизм в ставленні до Бога і світу, наука радісного співчуття і споглядання буття, любові до Бога і божественного творіння. Францисканці.

Доменік де Гусман – засновник чернецького ордену домініканців. Безкомпромісна боротьба за чистоту християнської віри. Активна проповідь християнських ідей єретикам і язичникам.

Тема 8. Філософія ордену францисканців. Бонавентура

Університет у Парижі – провідний осередок теологічної і спекулятивно-філософської думки. Францисканський орден в університеті з 1235 року. Визначні представники: Александр Гельский і Бонавентура, Роджер Бекон і Іоанн Дунс Скот.

Александр Гельский (1185– 1245) – перший схоласт-фахівець з філософії Аристотеля, знавець арабської філософії. Автор цілісної богословської системи. Теодицея. Бог як першообразна, діюча і кінцева причина усіх речей. Самопізнання Бога як відкриття ідей світу і прототип творення з нічого.

Бонавентура з Боньяреї (1221–1274). Спадкоємець і наступник Франциска Ассізського. Філософія і теологія. Філософія як пролог та інструмент теології. Призначення віри і завдання розуму. Ставлення до античної спадщини. Бог і Світ. "Насіння розуму". Вчення про матерію. Матерія духовних і тілесних істот. Філософська містика. Пізнання і споглядання. Стани духовного споглядання. Людське пізнання і божественне осявання. Людина і Бог. «Путівник людини до Бога».

Тема 9. Філософія ордену домініканців. Фома аквінський.

Домініканський орден в університеті Парижа з 1229 року. Видатні представники: Альберт Великий, Фома Аквінський.

Альберт Великий (бл. 1193–1280). Відмінність філософії та теології. Проблема пізнання. Залежність методів від предмету пізнання. Грецькі філософи і християнські теологи. Реалістичне вирішення проблеми універсалій. Науковий інтерес.

Фома Аквінський (1225–1274). Філософія Фоми – найвище досягнення західноєвропейської схоластичної думки. Розум та віра. Філософія і Теологія. Теологія як священна наука. Філософія – "служниця теології". Істини розуму та істини одкровення. Фундаментальна структура метафізики. Матерія і форма. Субстанційна і акциденційна подвійність форми. Сутність та існування. Потенція і актуальність. Проблема Буття: Божественне буття і буття світу. П 'ять доказів буття Бога. Вирішення проблеми універсалій. Вчення про душу. Рівні та форми пізнавальної діяльності. Обґрунтування безсмертя душі. Вчення про особистість. Проблема свободи волі. Етична доктрина. Віра, що веде розум.

Перетворення томізму на офіційну доктрину католицької церкви. Вплив томізму на сучасну католицьку філософію.