Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_serednikh_vikiv.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать

Тема 15. Церква та її організація .

Виникнення папства. Поділ церкви. Клюнійський рух. Політика Григорія VII. Боротьба пап із німецькими імператорами . Народна єресь : катари, вальденси та ін. « Жебрущі» ордени та їх роль. Великий церковний розкол. Роль церкви у розвитку освіти.

Тема 16. Міжнародні відносини у Західній Європі в XI – XV ст.

Характер міжнародних відносин в XI – XV ст. Вплив Сходу. Монгольське вторгнення. Столітня війна і її міжнародне значення.

Роль слов’ян в історії Західної Європи. XI – XV ст. Зв’зок між Західною та Східною Європою. Міжнародне значення боротьби слов’янських народів з монголами та німецькою агресіею. Чехія і Німецька імперія. Німецька колонізація західнослов’янських земель. Гуситські рухи та їх вплив на Західну Европу. Болгарія і Сербія в боротьбі з турецькою агресією. Київська Русь і Західна Європа

Тема 17. Середньовічна культура Західної Європи. XI – XV ст.

Занепад культури в Західній Європі після “варварських вторгнень і його причини. Церква і антична культура. Каролінгське Відродження. Рицарська культура. Народна культура.

П. Абеляр. Університети. Схоластика. Роджер Бекон. Вчення Фоми Аквінського. Середньовічне мистецтво. Романська і готична архітектура. Скульптура, живопис.

Тема 18. Раннє Відродження і гуманізм в Італії (XIV – XV ст.)

Передумови гуманізму. Італійський гуманізм його риси. Відношення гуманізму до релігії і церкви. Данте, Бокаччо і Петрарка. Мистецтво раннього Відродження.

Тема 19. Європа в XVІ - першій половині XVІІ ст.

Виникнення капіталістичних відносин, їх вплив на розвиток Європи.

Передумови капіталістичних відносин. Успіхи в розвитку товарного виробництва. Процес первісного нагромадження капіталу. Характерні риси мануфактурної стадії капіталістичного виробництва. Розвиток капіталізму в сільському господарстві. Соціальні зміни. Абсолютна монархія XVІ – XVІІ ст.

Тема 20. Великі географічні відкриття і виникнення колоніальної системи.

Причини Великих географічних відкриттів. Відкриття Америки. Подорож Васко да Гама. Завоювання Мексіки та Перу. Географічні відкриття другої половини XVІ – першої половини XVІІ ст. Колоніальна політика західноєвропейських держав. Наслідки Великих географічних відкриттів. ”Революція цін” та її соціальні наслідки.

Тема 21. Німеччина в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Економічне і політичне становище Німеччини на початку XVІ ст. Католицька церква в Німеччині. Опозиція проти католицизму. Гуманізм у Німеччині та його специфічні риси. Вчення Лютера. Народна Реформація і Томас Мюнцер. Селянська війна. Основні райони, програми. Поразка селян. Лютеранство після поразки селян. Аугсбурський мир. Історичне значення Реформації і селянської війни. Економічна криза в Німеччині. Становище селанства. “Повторне закріпачення“. Політична боротьба в Німеччині. Культурний розвиток.

Тема 22. Реформація в Європі. Реформування (контрреформація) католицької церкви.

Екомічне і політичне становище Швейцарії в XVІ ст. Передумови Реформації. Цвінглі, Кальвін та їх віровчення. Поширення кальвінізму в Європі. Передумови феодальної реакції і контрреформації. Ордени єзуїтів. Тридентський собор.

Тема 23. Іспанія в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Економічний розвиток Іспанії і вплив на нього колоніальної політики. Іспанія в системі імперій Карла V Габсбурга. Повстання міських комун. Причини економічної кризи в другій половині XVІ ст. Політика Філіпа ІІ. Війни з Нідерландами, Англією, Францією. Іспанський абсолютизм. Іспанія і Тридцятирічна війна. Культура.

Тема 24. Національно-визвольна боротьба Нідерландів проти іспанського абсолютизму. Республіка З’єднаних провінцій у першій половині XVІІ ст.

Нідерланди в складі імперії Карла V. Розвиток капіталістичних відносин. Іконоборські рухи. Політика принца Оранського. Повстання 1572 р. ”Гентське умиротворення”. Арраська і Утрехтська унії. Утворення буржуазної республіки в північних провінціях. Південні Нідерланди і республіка З’єднаних провінцій. Культура Нідерландів. значення національно-визвольної боротьби

Тема 25. Італія в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Аграрні відносини. Розвиток міст. Італійські війни. Савонарола. Народна боротьба проти іспанського та феодального поневолення. Культура Італії.

Тема 26. Англія в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Розвиток промисловості. Початок аграрного перевороту. ”Криваве законодавство проти експропрійованих.” Реформація і характеристика англіканської церкви. Основні риси політики Тюдорів. Англо-шотландські відносини. Колонізація Ірландії. Загострення протиріч у кінці XVІ – першій половині XVІІ ст. Культура Англії в XVІ ст.

Тема 27. Франція в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Розвиток сільського господарства, промисловості, торгівлі. Французський абсолютизм.Реформаційні рухи. Передумови громадянської війни. Чотири періоди війни, їх характеристика. Католицька та Парижська ліги. Нантський едикт. Генріх ІV. Зовнішня політика. Формування національної культури.

Тема 28. Скандінавські країни в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Особливості розвитку. Данія. Загальна характеристика. Спроба встановити необмежену монархію. Королівська реформація. Боротьба за панування на берегах Балтики.

Швеція Загальна характеристика.Боротьба з датчанами. Реформація. Агресія в Прибалтиці. Економічний розвиток, перетворення у велику державу. Норвегія. Загальна характеристика. Закріплення датського панування.

Тема 29. Угорщина, Трансільванія, Молдавія і Валахія в XVІ – першій половині XVІІ ст.

Угорщина. Загальна характеристика. Селянське повстання 1514 р. Падіння Угорської держави. Угорщина під владою Габсбургів.

Трансільванське князівство. Загальна характеристика. Селянські рухи. Ракоці. Молдавія і Валахія. Встановлення турецького панування. Сільське господарство і міста.

Тема 30. Міжнародні відносини в XVІ – першій половині XVІІ ст. Тридцятирічна війна.

Характер міжнародних відносин у XVІ ст. Італійські війни. Загострення протиріч в Європі на початку XVІІ ст. Події в Чехії. Чотири періоди Тридцятирічної війни та їх характеристика. Вестфальський мир.

Тема 31. Розвиток природничих наук. Культура.

Початок нової єри у вивченні природознавства. Передумови досягнень у природничих науках, їх наслідки. Успіхи в розвитку астрономії, фізики, математики та інш. Зв’язок розвитку природничіх наук з філософією. (вчення Коперніка, Г. Галілео, Д Бруно, Ф. Декарт та інш.)

Розвиток культури. Високе Відродження.

Тема 32. Підсумки історичного розвитку в період середньовіччя.

Перехід до раннього нового часу. Досягнення науки, культури.

  1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

    1. Трудомісткість курсу

Семестр

Кількість навчальних тижнів

Кілкість аудиторних годин на тиждень

Розподіл годин

Загальний обсяг годин

Кількість кредитів

Кількість кредитів за ECTS

Аудиторні

Лекції

Семінари

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

3

19

4

180

2,25

3,5

38

34

72

85

23

4

18

4

108

2,25

3,25

24

20

44

42

22

Разом

37

8

288

4,5

6,75

62

54

116

127

45

    1. Структура та обсяг годин за темами курсу

№ з/п

Тема

Кількість годин

Форма контролю знань

Усього

Аудиторні

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Лекції

Семінари

Усього

Змістовий модуль № 1 – 1. Розвиток Європи в IV – IХ ст.

1

Тема № 1. Вступ до курсу.

7

1

1

4

2

2

Тема № 2. Европа в ранньому середньовiччi IV – перша половина IХ ст.

16

4

6

10

4

2

Опитування на семінарах.

3

Тема № 3. Розвиток феодальних вiдносин.

8

2

2

4

4

Опитування на консультаціях.

4

Тема № 4. Утворення i формування феодальних вiдносин у Вiзантiї( IV – ХI ст. )

10

2

2

4

4

2

Заслуховування рефератів.

Змістовий модуль № 1 – 2.

5

Тема № 5. Захiдна i Центральна Европа в IХ –ХI cт.

7

1

2

3

4

Опитування на консультаціях.

6

Тема № 6. Захiдна Европа в перiод ХI – ХV cт.

16

4

6

10

4

2

Опитування на семінарах.

Модульна контрольна робота № 1.

Змістовий модуль № 2 – 1. Західна та Центральна Європа в Х – ХV ст.

7

Тема № 7. Францiя ХI – ХV ст.

17

4

3

7

8

2

Опитування на семінарах.

8

Тема № 8. Англiя в ХI – ХV cт.

16

4

3

7

8

1

Опитування на консультаціях.

9

Тема № 9. Нiмеччина в ХI – ХV ст.

10

2

2

4

4

2

Перевірка повідомлень.

10

Тема № 10. Iталiя в ХI – ХV ст.

10

2

2

4

4

2

Опитування на семінарах.

11

Тема № 11. Iспанiя в ХI – ХV ст.

7

2

2

4

1

Опитування на консультаціях.

Модульна контрольна робота № 2.

Змістовий модуль № 2 – 2.

12

Тема № 12. Скандiнавськi краiни в ХI – ХV ст.

7

1

1

4

2

Заслуховування рефератів.

13

Тема № 13. Угорщина. Валахiя. Молдова. Трансiльванiя в ХI – ХV ст.

7

1

1

4

2

Опитування на семінарах.

14

Тема № 14. Вiзантiйська iмперiя ХI – ХV ст. Культура Вiзантii в ХI – ХV ст.

12

2

2

4

6

2

Перевірка повідомлень.

Змістовий модуль № 3 – 1.

15

Тема № 15. Церква та ii органiзацiя в Захiднiй Европi.

9

1

1

5

3

Опитування на семінарах.

16

Тема № 16. Мiжнароднi зв`язки в Захiднiй Европi ХI – ХV ст.

7

1

1

4

2

Заслуховування рефератів.

Змістовий модуль № 3 – 2.

17

Тема № 17. Середньовiчна культура та iдеологiя в краiнах Захiдноi Европи ХI – ХV ст.

12

2

2

4

6

2

Опитування на семінарах.

18

Тема № 18. Ранне Вiдродження. Гуманiзм в Iталii.

10

2

2

4

6

Опитування на семінарах.

Модульна контрольна робота № 3.

Екзамен

Змістовий модуль № 4 – 1. Європа в період Реформації, Великих географічних відкритів.

19

Тема № 19. Европа в пiзне середньовiччя (ХVI – перша половина ХVII ст.)

12

2

4

6

6

Заслуховування рефератів.

20

Тема № 20. Великi географiчнi вiдкриття.

8

2

2

4

2

Опитування на семінарах.

Змістовий модуль № 4 – 2.

21

Тема № 21. Нiмеччина в ХVI – першій половині ХVII ст.

12

2

4

6

4

2

Опитування на консультаціях.

22

Тема № 22. Реформацiя в Европi. Реформування (контрреформація) католицької церкви.

6

2

2

4

Опитування на семінарах.

Змістовий модуль № 4 – 3.

23

Тема № 23. Iспанiя в ХVI ст. – на початку ХVII ст.

8

2

2

4

2

Опитування на консультаціях.

24

Тема № 24. Нiдерландська національно-визольна боратьба.

11

2

4

6

4

1

Перевірка повідомлень.

25

Тема № 25. Iталiя в ХVI – першiй половинi ХVII ст.

8

2

2

4

3

1

Опитування на семінарах.

Модульна контрольна робота № 4.

Змістовий модуль № 5 – 1. Європа в ранній новий час.

26

Тема № 26. Англiя ХVI – I половина ХVII ст.

8

2

2

4

2

2

Заслуховування рефератів.

27

Тема № 27. Францiя в ХVI – I половина ХVII столiття.

6

2

2

4

2

Опитування на семінарах.

Змістовий модуль № 5 – 2.

28

Тема № 28. Скандiнавськi краiни у ХVI – першiй пол. ХVII ст.

4

1

1

1

2

Опитування на консультаціях.

29

Тема № 29. Угорщина. Трансiльванiя. Волощина. Молдова у ХVI – перша половина ХVII ст.

3

1

1

2

Перевірка повідомлень.

Змістовий модуль № 5 – 3.

30

Тема № 30. Мiжнароднi вiдносини в ХVI – початок ХVII ст. Тридцятирічна вiйна.

8

2

2

4

2

2

Опитування на семінарах.

31

Тема № 31. Нова ера у вивченнi природознавства.

4

2

2

Перевірка повідомлень.

32

Тема № 32. Пiдсумки iсторичного розвитку в перiод середньовiччя.

2

2

2

Заслуховування рефератів.

Разом

288

62

54

116

127

45

Модульна контрольна робота № 5.

Екзамен

    1. Тематика та зміст лекцій

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]