Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_serednikh_vikiv.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать

Семiнарське заняття № 20 Тема: “Реформацiя I Селянська вiйна в Нiмеччинi”. (2 години)

Мета та завдання. Розкрити особливості розвитку Німеччини, причини її відставання від інших країн Заходу, причини децентралізації співвідношення верховної влади і місцевої.

План

1. Особливостi економiчного розвитку Нiмеччини /промисловiсть, сiльське господарство, торгiвля/. Зародження капiталiстичних вiдносин.

2. Соцiальна структура нiмецького суспiльства, становище класiв i станiв.

3. Особливостi полiтичного розвитку Нiмеччини.

4. Характер соцiальних i полiтичних протирiч у краiнi.

Контрольні завдання:

  1. Яким був економічний розвиток Німеччини.

  2. Яким був політичний розвиток? Він сприяв, чи тормозив розвиток економіки країни?

  3. Якими були основні протиріччя? Охарактеризуйте їх.

Методичні рекомендації.

Покажіть як Великі географічні відкриття вплинули на економічний розвиток Німеччини. Проаналізуйте, які галузі найбільш успішно розвивалися. Яким було відношення уряду до національної економіки? Що стримувало розвиток національної буржуазії? Яким було становище селянства? Які форми ренту вони відбували?

Які причини слабкості німецької політичної системи?

Тема реферату: “Iсторiографiя теми”

Максимально використайте документи, зокрема програми повсталих, працю Ф. Енгельс «Селянська війна в Німеччині».

Література

а) основна

1. Енгельс Ф. Селянська вiйна в Нiмеччинi // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.7. – С. 340 – 351.

2. Енгельс Ф. До iсторii пруського селянства //Там же. – Т.12. – С. 234 – 236.

3. Генезис капитализма в Германии /Сост. С.А. Фараджиева / Практикум по истории средних веков /Под ред. А.А. Кирилловой – М.,1980. – Т.2. – С. 57 – 70.

4. Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина. В 3-х т. – М., 1950. – Т.3. – С. 84 – 97.

5. Майер В.Е. Крестьянство в Германии в эпоху позднего феодализма. М., 1985. – С. 120 – 125, 137 – 156.

6. Савина Н.В. Южнонемецкий капитал в странах Европы и испанских колониях в ХVI в. – М., 1982. – С. 300 – 323.

7. Спирин М.М. Германия эпохи Реформации и великой Крестьянской войны. – М., 1962. – С. 30 – 60.

8. Он же. К истории раннего капитализма в германских землях ХV – ХVI вв. М., 1969. – С. 3 – 15.

б) додаткова

1. Генезис капитализма в позднее средневековье в Англии и Германии / Под ред. А.А. Кирилловой – М., 1979. – С. 31 – 32, 55 – 64.

2. Ермолаев В.А. Революционные движения в Германии перед Реформацией – Саратов, 1966. – С. 15 – 30.

3. Майер В.Е. Уставы как источник по изучению положения крестьян в Германии в конце ХV – начале ХVI века. – Л., 1978. – С. 3 – 25.

4. Некрасов Ю.К. О роли торгово-ростовщического капитала в горнорудной промышленности германских земель в ХVI в. // Проблемы экономического и политического развития стран Европы в античную эпоху и средние века. – М., 1976. – С. 78 – 87.

Семiнарське заняття № 21.

Тема: “Гуманiстичний рух у Нiмеччинi напередоднi Реформацii”

(2 години)

Мета та завдання. На основі ознайомлення із творами німецьких гуманістів показати особливості німецького гуманізму та його роль у формуванні суспільної думки.

План

1. Гуманiстичнi iдеї Еразма Роттердамського та iх вплив на iдейне життя Нiмеччини напередоднi Реформацii.

2. Гуманiстичнi погляди Ульрiха фон Гуттена, Себастяна Бранта.

3. Особливостi нiмецького гуманiзму i його роль в суспiльному русi напередоднi Рефомацii.

Контрольні завдання:

  1. Які особливості німецького гуманізму?

  2. Яка його роль у суспільному розвитку?

  3. Особливості гуманістичних ідей Еразма Роттердамського.

Методичні рекомендації.

Прочитайте працю Еразма Роттердамського «Похвала глупоті». Які її основні ідеї? Чому діяльність гуманістів була зосереджена при університетах? Які особливості гуманiстичних поглядів Ульрiха фон Гуттена, Себастяна Бранта

Література

1. Э. Роттердамский. Философские произведения. – М., 1987. – С. 11 – 22. 61 – 68, 98 – 106.

2. Вiн же. Похвала глупости: Ульрих фон Гуттен. Диагонали; Письма тёмных людей // Брант, Себестьян. Корабль дураков. – М., 1971. – С. 119 – 130, 505 – 520.

3. Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. Н.П.Грацианского, С. Д. Сказкина: В 3-х Т. – М., 1950. – Т. 3. – С. 98 – 105.

4. Володарський В.М. Гумманистические воззрения Ульриха фон Гуттена // Средние века. – 1963. – Вып. 24. – С. 160 – 180.

5. Немилов А.Н. Специфика гуманизма Северного Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978. – С. 248 – 259.

6. Романова Е.Д. К истории городскогй культуры в Германии в эпоху гуманизма /конец ХV – нач. ХVI в. / // Ежегодник германской истории. – 1975. – М., 1975. – М., 1076. – С. 284 – 298.

7. Спирин м.М. Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны. – М ., 1962. – С. 70 – 80.

8. Он же. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. – М., 1078. – С. 212 – 229.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]