Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_serednikh_vikiv.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать
 1. 3. Самостійна та індивідуальна роботи студентів

  1. 3.1. Завдання для самостійної роботи

Історично західноєвропейська цивілізація сформувалася як синтез, результат взаємопроникнення, взаємозбагачення і в той же час своєрідне заперечення.
Центральною проблемою курсу є процес формування, розвитку феодальних відносин у Західній Європі.
На самостійне вивчення студентами виносяться такі теми, окремі проблеми.

Тема 2. Європа в ранньому середньовіччі.
Вивчаючи процес становлення держави у франків, радимо студентам глибше познайомитися із такими варварськими королівствами (на семінар не виносяться) як: королівство остготів, королівство вестготів, королівство лангобардів. Доцільно порівняти їх розвиток із королівством франків.
Література:
 1. Корсунский А. Р. Готская Испания. (Очерки социально-экономической и политической истории). М., 1969.

 2. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.

 3. Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. Л., 1937.


Тема 4. Розвиток феодальних відносин.
Як доповнення до історії франків у епоху Меровінгів радимо студентам самостійно вивчити епоху „лінивих королів”, чим вона характеризувалася, яку роль в цей період відігравали майордоми. На прикладах майордомів Карла Мартелли та Піпіна Короткого показати зростання їх ролі в управління державою.

Література:
 1. Коноктин А. В. Очерки по аграрной истории Северной Франции в IX–XIV веках.–Ученые записки Ивановск. пед. ин-та. 1958,-т. 16. Ист. науки.

 2. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.

 3. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.


Тема 6. Західна Європа в період ХІ – ХV ст.
 1. На самостійне вивчення виносяться основні теорії походження міста: маркова, вотчинна та ін. Що між ними спільного та відмінного? В чому їх суть?
 2. «Хрестові походи», підготуйте короткі повідомлення про церковні ордени, які виникли в той період: госпітальєрів, тампільєрів, тевтонський. Яка мета їх утворення? Яку вони відіграли роль у той період, а також подальшу їх еволюцію.
Література:
 1. Корсунский А. Р. История Испании IX–XIII веков. (Социально-экономические отношения и политический строй Астуро-Леонского и Леоно-Кастильского королевства). М., 1976.

 2. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.

 3. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. Под ред. В. М. Корецкого. М.., 1961.


Тема 7. Франція ХІ – ХV ст.
Жанна д’Арк – народна героїня. Які існують версії відносно походження Жанни? Чому можлива була поява народної героїні? Яка її роль у коронації короля? Чому Жанна була страчена?
Література:
 1. Барг М. А. Проблемы социальной истории в освещении западной медиевистики. М., 1973.

 2. Котельникова Л А Итальянское крестьянство и город в XI– XIV вв. По материалам Средней и Северной Италии. М., 1967.

 3. Корсунский А. Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.

 4. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.

 5. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. Под ред. В. М. Корецкого. М.., 1961.


Тема 9. Німеччина ХІ – ХV ст.
Фрідріх ІІ. Гогенштауфен. Коротко біографічні дані. Аналіз його політичної діяльності. Відносини з папством. Організація хрестового походу. Чому папство не визнало звільнення ним Єрусалиму?
Література:
 1. Барг М. А. Проблемы социальной истории в освещении западной медиевистики. М., 1973.

 2. Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. Сб. статей. М., 1960.

 3. Стоклицкая-Терешкович В. В. Очерки по социальной- истории немецкого города в XIV–XV веках. М.; Л., 1936.

 4. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.

 5. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. акад. С. Д. Сказкина, М., 1961–1963, т. 1–2.
Тема 10. Італія в ХІ – ХV ст.
Опрацюйте додаткову літературу із проблем міст-держав Італії: Мілан, Венеція, Флоренція, Генуя, звернувши увагу на форми державного правління (суть, спільне та відмінне).
Література:
 1. Котельникова Л А Итальянское крестьянство и город в XI– XIV вв. По материалам Средней и Северной Италии. М., 1967.

 2. Ревякина Н. В Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV–первой половины ХV в. М., 1977.

 3. Рутенбург В. И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские компании XIV века. М.; Л., 1951.

 4. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.

 5. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. акад. С. Д. Сказкина, М., 1961–1963, т. 1–2.


Тема 14. Візантійська імперія ХІ – ХV ст.
Падіння Константинополя 1204 р. Чому хрестоносці змінили курс із Єгипту на Константинополь? Як вели себе хрестоносці в місті? Які з цього можна зробити висновки? Які наслідки для Візантії ІV хрестового походу?
Література:
 1. Барг М. А. Проблемы социальной истории в освещении западной медиевистики. М., 1973.

 2. Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М.; Л., 1947.

 3. Курбатов Г' Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города в IV–VII вв. (Конец античного города в Византии). Л., 1971.

 4. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.

 5. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. акад. С. Д. Сказкина, М., 1961–1963, т. 1–2.


Тема 15. Церква та її організація в Західній Європі.
Середньовічні єресі. Які причини появи єресі? Проаналізуйте діяльність окремих із них. Наприклад, аріанство, несторіанство, катари та ін. Чому інколи діяльність окремих із них набирала соціального забарвлення?
Література:
 1. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. Н. П. Грацианского и С. Д. Сказкина. 3-е изд., М., 1953, т. 1: М., 1950, т. 2 и 3.

 2. Хрестоматия по истории средних веков Под ред. акад. С. Д. Сказкина, М., 1961–1963, т. 1–2.


Тема 17. Середньовічна культура та ідеологія в країнах Західної Європи ХІ – ХV ст.
Опрацюйте працю працю П’єра Абеляра „Історія моїх бідувань”, звернувши увагу на: Абеляр – представник міської культури, новий підхід до методів навчання, відхід від схоластики. Чому таку назву має його праця? В чому причина його бідувань?

Тема 18. Раннє Відродження. Гуманізм в Італії.
Підготуйте повідомлення про представників громадянського гуманізму: Лоренцо Валла, Леонардо Бруні. Флавіо Біондо та ін. Які основні їх погляди на суспільство? Роль людини в суспільстві. Чому громадянський гуманізм міг зародитися у Флоренції?

Тема 20. Великі географічні відкриття.
Опрацюйте літературу з проблем діяльності європейців у Америці: конкіскадори та місіонерська діяльність католицької церкви. Зверніть увагу на шляхи підкорення народів. Покажіть позитивні та негативні форми діяльності католицької церкви.
Література:
 1. Всемирная история. В 12.т. – М., 1996. – Т.12.

 2. Магедович И.П., Магедович В.И. Очерки по истории географических открытий. В 5 т. – м., 1983. – Т. 2.

 3. Сабатини Р. Колумб. М., 1992

 4. Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики. М., 1964.


Тема 21 – 22. Реформація в Європі.
Опрацюйте питання:
 1. Мартин Лютер і гуманісти.
 2. Реформація Цвінглі.
Зверніть увагу на роль гуманістів у реформаційних рухах. Чому гуманісти не завжди сприймали Мартина Лютера? Мартин Лютер і Меланхтон.
Реформаційна діяльність Цвінглі у Цуріху. Порівняйте погляди Лютера і Цвінглі.
Література:
 1. С мирин М. М. Германия эпохи Реформации и Великой Крестьянской войны. Пособие для учителей. М., 1962.

 2. Смирин М. М. К истории раннего капитализма в германских землях. (XV–XVI вв.). М., 1969.

 3. Смирин М. М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М., 1978.

 4. Стоклицкая-Терешкович В. В. Очерки по социальной- истории немецкого города в XIV–XV веках. М.; Л., 1936.Тема 24. Нідерландська національно-визвольна боротьба.
Підготуйте порівняльні матеріали про спільні та відмінні риси національно-визвольної боротьби в Нідерландах та в Україні у XVII ст. Зверніть увагу на завдання, учасників, лідерів, допомога інших країн.
Література:
 1. Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. М., 1958.

 2. Чисдозвонов А. Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. М., 1964.


Тема 25. Італія в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
Опрацюйте досягнення культури високого Відродження. Підготуйте реферати (за вибором), присвячені творчості:
Леонардо да Вінчі
 • Санті Рафаель
 • Мікеланджело
 • Тиціану
 • Макіавеллі
 • Гвічардіні
  Література:
  1. Рутенбург В. И. Италия и Европа накануне нового времени. Очерки. Л., 1974.

  2. Рутенбург В. И. Народные движения в городах Италии. XIV– начало XV века. М.; Л., 1958.

  3. Рутенбург В. И. Очерк из истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские компании XIV века. М.; Л., 1951.

  4. Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. Л., 1976.

  5. Хоментовская А. И. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманяст. М.; Л., 1964

  6. Штекли А. Э. .«Город Солнца»: утопия и наука. М., 1978.

  7. Штекли А. Э. Джордано Бруно. М., 1964.

  8. Штекли А. Э. Кампанелла. М., 1966.


  Тема 26. Англія в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
  Опрацюйте документи із процесу обгороджування у Англії. Дії держави на різних етапах обгороджування. Які можна зробити висновки?
  Література:
  1. Семенов В. Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века. Из истории обеземеления крестьян в Англии. М.; Л., 1949.

  2. Штокмар В. В. История Англии в средние века. Л., 1973.

  3. Штокмар В. В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957.


  Тема 27. Франція в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
  Підберіть матеріали для порівняння абсолютизму в Англії, Франції, Іспанії: парламент та його роль, армія (форми формування), політика протекціонізму.
  Література:
  1. Люблинская А. Д. Франция в начале XVII века (1610–1620 г г ). Л., 1959.

  2. Люблинская А. Д. Французские крестьяне в XVI–XVIII вв. Л., 1978.

  3. Хачатурян Н. А. Возникновение Генеральных Штатов во Франции. М., 1976.

  3.2. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

  1. Прослідкувати процес феодалізації у країнах Західної Європи, використовуючи джерела («Салічна правда», «Правда короля Альфреда», прекарні грамоти, капітулярій про помістя).
  На основі документів прослідкуйте, яким чином алод перетворився у феод. Які були шляхи утворення феодальних помість (бенефіції, пронії, імунітетні володіння тощо). Роль прекарних грамот.
  1. Виникнення середньовічного міста. Опрацюйте тему за схемою:
  передумови виникнення міст (розвиток сільського господарства, ремесла, відокремлення ремесла від сільського господарства);
 • теорії виникнення міст;
 • становлення міста;
 • боротьба за незалежність;
 • форми самоуправління;
 • міська культура;
 • роль міст у розвитку західноєвропейської цивілізації.
 • Антифеодальні рухи у Західній Європі XIV ст. (Жакерія, Уота Тайлера, Дольчіно) за схемою:
  причини (комутація, «епідемія чуми», Столітня війна);
 • основні події;
 • програмні документи;
 • наслідки, причини поразки.
  1. Візантія за Юстиніана:
  походження Юстиніана;
 • перший період правління, реформи: адміністративна, законодавча та ін.; зовнішня політика;
 • особливості другого періоду правління.
  Подумайте над питанням: чому після такого на перший погляд блискучого правління Юстиніана, після його смерті імперія пережила таку глибоку кризу.
  1. Гуманізм.
  Працюючи над темою, зверніть увагу на засвоєння проблем:
  суть гуманізму;
 • чому Італія стала його батьківщиною;
 • представники;
 • основні риси громадського гуманізму;
 • особливості німецького гуманізму.
  1. Реформація: причини, суть, форми рухів. Опрацюйте тему, зверніть увагу на:
  передумови виникнення;
 • чому розпочалася Реформація в Німеччині;
 • М.Лютер, його погляди на Реформацію;
 • особливості Реформації в Женеві;
 • акт про супрематію в Англії;
 • особливості здійснення Реформації у Північної Європи.
  1. Порівняйте національно-визвольну боротьбу в Нідерландах (боротьба за незалежність 1566 – 1609 рр.) та Україні XVІІ ст.:
  причини національно-визвольної боротьби;
 • учасники боротьби;
 • наслідки;
 • відношення країн Західної Європи.
  1. Становлення та розвиток європейського парламентаризму. Проаналізуйте цей процес на прикаді Англії та Франції:
  а) перші скликання парламентів (1265, 1302);
  б) роль парламенту в умовах розвитку станової монархії;
  в) парламент в умовах абсолютизму: зросла роль (на прикладах Англії), скликався епізодично (на прикладах Франції).
  1. Кардинал Рішельє – один із творців французького абсолютизму. Питання можна розглянути за схемою:
  суть абсолютизму;
 • особливості французького абсолютизму;
 • роль реформ Рішельє для подальшого зміцнення абсолютизму;
 • «Політичний заповіт» кардинала Рішельє.
  1. Візантія і Україна.
  Розпочати вивчення можливо із походів князя Аскольда.
  Вивчення теми можна здійснити за такими напрямками:
  міждержавні зв’язки;
 • торговельні відносини;
 • військові зіткнення;
 • культурні зв’язки.
  Чи можливо вважати Україну (Київську Русь) правонаступницею культури Візантії.

 • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]