Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Geyer_E_S_Naumchuk_O_A_YAgmur_K_A_Oblikov_p.doc
Скачиваний:
158
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Складання і подання податкової звітності

Складання податкової звітності (декларацій, розрахунків) та подання її податковим органам здійснює головний бухгалтер підприємства або його заступник, які несуть відповідальність за достовірність наданої інформації, правильність нарахування податків, зборів та обов’язкових платежів, своєчасність подання звітності та сплати податків до бюджету.

Згідно з Податковим кодексом підприємства-платники податку зобов'язані подавати податковому органу за місцем свого знаходження податкову декларацію. Подання декларації здійснюється щомісяця або щокварталу.

Якщо підприємство зареєструвалось як платник ПДВ, воно складає Податкову декларацію з податку на додану вартість і подає її за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу. Податкову декларацію з ПДВ подають за двома формами: повною або скороченою.

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства складають за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією України. Звітним періодом є квартал, півріччя, три квартали або рік.

Терміни подання декларацій встановлені Державною податковою адміністрацією України.

Складовою облікової політики підприємства є визначення конкретних умов складання і подання звітності відповідно до законодавства (виконавці, терміни складання, затвердження й подання звітності, способи подання користувачам і т.д.).

Податкова звітність має бути відображена у плані-графіку складання і подання звітності підприємства (табл. 9), який має оформлюватися додатком до наказу про облікову політику.

Тема 11. Зміна облікової політики й облікових оцінок

11.1. Зміна облікової політики

11.2. Зміна облікових оцінок

11.3. Виправлення помилок у фінансової звітності

Нормативно-правові документи

1. П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” від 28.05.99 №137 із змінами і доповненнями.

11.1. Зміна облікової політики

Облікова політика підприємства приймається на кілька років і не повинна змінюватися щорічно. В Україні це визначається принципами бухгалтерського обліку, а саме принципом послідовності.

Особливе значення в питанні формування облікової політики є можливість її зміни. Доцільність зміни того чи іншого параметра комісія має встановити під час обов’язкової річної інвентаризації, а якщо їх розробляє аудиторська фірма, — під час аудиторської перевірки.

При цьому слід пам’ятати, що такі зміни можливі у випадках, передбачених пунктом 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» (рис. ).

Всі зміни облікової політики оформлюються у тому ж порядку, що й вже прийнята облікова політика.

Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:

• коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

• повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів.

Зміна облікової політики, вибір відображення впливу зміни на облікову політику повинні бути розкриті й обґрунтовані у примітках до фінансової звітності за поточний звітний період.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.