Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Geyer_E_S_Naumchuk_O_A_YAgmur_K_A_Oblikov_p.doc
Скачиваний:
158
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

3.2. Вибір форми бухгалтерського обліку

Важливе значення має вибір форми ведення бухгалтерського обліку, що тісно пов’язано з кількістю синтетичних і аналітичних рахунків.

Згідно з чинним законодавством підприємство самостійно визначає форму обліку, про що зазначається у Наказі про облікову політику.

Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису.

Форма бухгалтерського обліку як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.

В якості первинного критерію при визначенні форми обліку виступають специфіка діяльності, регламентація обліку, умови праці бухгалтера тощо.

Певне поєднання хронологічного та систематичного обліку, відповідні форми зв’язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів – все це визначає форму ведення бухгалтерського обліку. Причому форми регістрів, порядок та послідовність записів у них, а також технічні засоби обліку є дуже різноманітними.

Облікові регістри є носіями даних певної форми, побудованої відповідно до економічного групування інформації про активи, капітал та зобов’язання підприємства.

Форми ведення бухгалтерського обліку розрізняються за наступними ознаками:

- кількістю облікових регістрів, які застосовуються, їх призначенням, змістом, формою та зовнішнім виглядом;

- послідовністю та способами записів в облікових регістрах;

- зв’язком регістрів хронологічного та систематичного, синтетичного і аналітичного обліку.

Обираючи певну форму бухгалтерського обліку, підприємство повинно дотримуватись її протягом певного періоду часу (але не менше 1 року). Про можливу зміну прийнятої форми обліку в наступному обліковому періоді необхідно вказати в Наказі про облікову політику або Примітках до річної фінансової звітності .

Раціональна форма обліку повинні забезпечити:

  • одержання необхідної інформації про господарські процеси;

  • групування та реєстрацію первинних документів;

  • підвищення продуктивності праці обліковців в процесі підготовки первинних даних, їх обробки та запису в облікові регістри;

  • зменшення кількості помилок при реєстрації та узагальненні облікових даних;

  • зберігання інформаційного фонду, який сприяє прийняттю ефективних управлінських рішень.

Сьогодні на підприємствах України застосовуються такі форми обліку: меморіально-ордерна; журнально-ордерна; спрощена.

Найбільш поширеною є журнально-ордерна форму обліку, яка ґрунтується на застосуванні журналів-ордерів, де збираються і систематизуються дані первинних документів, необхідні для синтетичного та аналітичного обліку.

Для кожного рахунку у відповідному регістрі відображається суми всіх господарських операцій, що проходять по кредиту цього рахунку, а також номери рахунків, дебет яких змінюється в результаті цієї операції..

Всі господарські операції записуються в хронологічному порядку на підставі первинних документів

Підсумки журналів-ордерів переносяться до Головної книги, в якій виводяться кінцеві залишки по всіх рахунках, необхідна при складанні Балансу за звітний період.

Аналітичний облік при використанні даної форми обліку ведеться за допомогою книг аналітичного обліку або карток.

Синтетичні журнали-ордери і відомості побудовані за принципом накопичення даних у хронологічному порядку, дозволяють вирішити такі завдання бухгалтерського обліку, як повнота відображення в обліку всіх господарських операцій, безперервність документального та взаємопов’язаного їх відображення.

Аналітичні регістри, побудовані за принципом накопичення даних у розрізі контрагентів, конкретних об’єктів обліку, дозволяють забезпечити контроль за виконання зобов’язань

Головна книга як зведений обліковий регістр дозволяє отримувати певну інформацію не за місяць, а наростаючим підсумком. Це завжди було актуальним, оскільки бухгалтерська звітність складається наростаючим підсумком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.