Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Верба.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
41.08 Mб
Скачать

14. Солілоквії Сковороди: «Брань архистратига Михайла со Сатаною»

Сковорода, за його власними словами, писав діалог «Боротьба архистратига Михайла із Сатаною» впродовж 1783 року – „розпочав у Бурлуці, а закінчив у Бабаях”. Щоправда, перегодом письменник зробив у тексті «Михайло-Сатано-махії» (так на грецький лад називав свій твір сам Сковорода) деякі зміни. Цей діалог посутньо відрізняється від інших діалогів філософа, по-перше, тим, що є справжньою візією (про це наприкінці твору свідчить сам автор, а по-друге, надзвичайно яскравим містеріальним декором, на якому розгортається суперечка персонажів про те, чи є добро легким. Недаром Сковорода виразно нав'язується тут до літературної (найперше, драматургічної) традиції, цитуючи – за «Моральними листами до Люцилія» Сенеки – рядки втраченої Еврипідової трагедії «Беллерофонт», так само втрачену трагедокомедію Варлаама Лащевського «Гнана Церква», «Епінікіон» Феофана Прокоповича, старовинну кни­жну українську пісню «Зима пройшла, сонце ясне...» тощо. Так чи так, але вже Александру Хаждеу вважав за необхідне порів­нювати «Боротьбу архистратига Михайла із Сатаною» з драма­ми Есхіла, Софокла, Еврипіда, Кальдерона, Клінґера, Гете, Байрона. Пишна барокова містерія-візія постає, зрештою, солілоквієм, тобто „принципом індивідуації" тієї напруженої борні, що точилася в душі самого філософа.

15. Солілоквії Сковороди: «Пря бєсу со Варсавою»

«Суперечка біса з Варсавою» була написана 1783 року. У цьому діалозі вперше й востаннє єдиним героєм твору Сковорода виводить самого себе. Свою власну духовну борню письменник пробує філософськи осмислити за допомогою образного ряду євангельскої історії про спокушання Христа дияволом (Євангеліє від Матвія 4: 1 – 11; Євангелії від Луки 4: 1 - 13). Персонажі «Суперчки…» – Варсава й Даймон – внутрішні голоси самого Сковороди. Вони втілюють полярні погляди на природу добра: той, що його дотримувався Сковорода як автор «Харківських байок» (добро – важке), і той, що його філософ обстоював уже в старості (добро – легке) [Л.У. – С. 270-272].

16. Трактати Сковороди: зміст, образи, композиція

На сьогодні відомі три автентичні трактати Сковороди: «По­чаткові двері до християнської добронравності», «Ікона Алківіадська» («Sі1еnus АІсіbіаdіs) та «Лотова дружина». Ще один його трактат «Разсужденіе о поезіи и руководство к искуству оной» не зберігся. «Початкові двері до християнської добронравності» – це конспект катехитичного курсу, а «Ікона Алківіадська» та «Лотова дружина» – трактати з біблійної герменевтики, в яких порушено також цілу низку інших філософсько-богословських питань. Так само, як і твори інших жанрів, трактати Сковороди відзначаються яскравою образністю та оригінальною побудовою. Скажімо, «Ікона Алківіадська» розпочинається „присінком, чи ґанком", що його становить взята з «Великого зерцала» леґенда про пустельника й птаха, а завершується „катавасією”, в якій філософ порівнює Біблію із силеном – зовні смішною фігуркою, що приховувала в собі Божу велич [Л.У. – С. 273-275].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]