Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практичних, сам, инд из ТМРМ.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
807.42 Кб
Скачать

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Кафедра початкової і дошкільної освіти

Зімакова Л.В.

Теорія і методика розвитку рідної мови дітей

Загальні положення викладання курсу, методичні вказівки, плани практичних занять, самостійної роботи для студентів спеціальності 6.010101 - Дошкільна освіта

Полтава – 2011

УДК 37.016:81-028.31(075.8)

ББК 74.1

Зімакова Л.В. Теорія і методика розвитку рідної мови дітей: Загальні положення викладання курсу, методичні вказівки, плани практичних занять, самостійної роботи для студентів спеціальності 6.010100 - Дошкільна освіта. – Полтава: ПНПУ, 2010. – 72 с.

Зміст

1. Загальні положення………………………………………………………...

    1. Мета і завдання вивчення дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей»…………………………………………

1.2. Опис предмета навчальної дисципліни………………………...

1.3. Перелік видів навчальної діяльності студентів………………..

1.4. Перелік видів навчальної діяльності студентів………………..

1.5. Перелік форм контролю…………………………………………

1.6. Шкала оцінювання……………………………………………….

1.7. Базові компетенції навчальної дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей»………………………………

1.8. Рекомендації для студентів щодо опрацювання змісту модулів, індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу……………

2. Плани практичних занять………………………………………………….

3. Питання до екзамену з теорії та методики розвитку рідної мови дітей для студентів спеціальності 6.010100 – «Дошкільна освіта»…………………………………………………….……………………

4. Література…………………………………………………………………...

4

4

5

6

8

9

9

10

11

13

66

70

1. Загальні положення

1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей»

Українська мова – скарбниця духовних надбань народу, досвіду, праці, творчості і співжиття багатьох поколінь українського народу, оберіг його звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, розвитку, поступу в загальнолюдському житті. В житті народу рідна мова й рідний край є поняттями не просто близькими, а спорідненими. Рідна мова починається з маминої колисанки, народної пісні, жарту, батьківського мудрого слова, тому з нею пов’язаний цілий спектр морально-етичних понять: вірності і відданості, честі й чеснот, щирості й добра, взаємної пошани й поваги, миру й злагоди, дружби й товариськості. Рідна мова єднає родину, вона є основою родоводу, від мами, бабусі, батька, дідуся, брата, сестрички веде юну душу в світ людських взаємин і стосунків, і весь цей світ виявляється у мові й через мову.

Мова – головне знаряддя соціалізації, тобто перетворення біологічної істоти в соціальну, у члена певного суспільства. Мова бере участь у творенні людини.

Виходячи з основної ідеї Базового компоненту про особистісний розвиток дитини, мовленнєві знання, уміння і навички дошкільнят повинні виступати засобом їх розвитку, розгортання ними свого внутрішнього потенціалу. Мова виступає засобом інтелектуального, морального, естетичного розвитку дошкільника. З цією метою необхідно приділити увагу культурі мовленнєвого спілкування. Під культурою мовленнєвого спілкування ми розуміємо соціально-моральні норми поведінки й культури мовлення, які необхідні для взаємодії людей у процесі їхнього спілкування, у практичній та трудовій діяльності. Отже, складниками культури мовленнєвого спілкування єкультура мовлення, виразність мовленняі мовленнєвий етикет.

Майбутні вихователі повинні оволодіти методикою формування культури мовленнєвого спілкування дошкільників, тобто методикою формування певного рівня мовної та мовленнєвої освіченості (компетентності) дитини. У процесі формування та розвитку культури мовленнєвого спілкування дитина залучається до навчально-мовленнєвої, мовленнєвої та художньо-мовленнєвої діяльності, при яких набуває базового рівня діалогічної, монологічної, лексичної, фонетичної, граматичної, мовленнєвої та художньо-мовленнєвої освіченості (компетентності).

Навчальна дисципліна «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» викладається студентам спеціальності «Дошкільна освіта» денної та заочної форм навчання передбачає ознайомлення їх з різними аспектами сучасної дошкільної лінгводидактики.

Навчальна дисципліна «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» утримує основні концептуальні положення, викладені у програмах :

  • Методика навчання дітей рідної мови та ознайомлення з явищами навколишнього життя в дошкільному закладі: Програма для студентів педагогічних інститутів спеціальності 03.07.02 – «Педагогіка й психологія (дошкільна)» / Укл. А.М. Богуш. – К.: РУМК, 1990. – 32 с.

  • Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільному закладі освіти: Програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів освіти спеціальності 7.010101 – «Дошкільне виховання» / Богуш А.М., Гавриш Н.В., Котик Т.М. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2002. – 48 с.

  • Теорія і методика розвитку рідної мови. Програма для студентів психолого-педагогічного факультету спеціальності 6.010100 – Дошкільне виховання / Укл. Зімакова Л.В. – Полтава, 2008. – 23 с.

Об’єкт вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» – навчально-мовленнєва діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі, тобто організований, цілеспрямований процес використання мови для передавання і засвоєння суспільно-історичного досвіду, оволодіння су спілими способами дій з метою спілкування та планування діяльності.

Предмет української дошкільної лінгводидактики – це процес розвитку мовлення дітей та навчання їх рідної мови на різних етапах дошкільного дитинства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.