Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
плани сем лаб пато 11-12.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
348.16 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра психології

Україна, 36000, Полтава, Остроградського, 2 – 222

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

ПАТОПСИХОЛОГІЯ

для студентів 4 курсу

психолого-педагогічного факультету

спеціальності «Психологія»

(груп 411, 412, 413,414)

Укладач:

Доц. Перетятько Л.Г.

Полтава

2011-2012 н.р.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 1. Загальні закономірності порушення психічного розвитку – 2 год.

 2. Класифікація психічного дизонтогенезу - 2год.

 3. Порушення свідомості – 2 год.

 4. Порушення сприймання – 2 год.

 5. Порушення пам”яті – 2год.

 6. Порушення мислення - 2 год.

Семінарське заняття № 1

Тема: Загальні закономірності порушення психічного розвитку

та класифікація психічного дизонтогенезу

Питання для обговорення на семінарському занятті:

 1. Поняття про дизонтогенії: етіологія дизонтогеніїта її патогенез.

 2. Клінічні закономірності дизонтогенезу.

 3. Поняття про первинний та вторинний дефект та їхнє співвідношення.

 4. Термін та час порушення функцій.

 5. Функціональна ізольованість при аномалії психічного розвитку.

 6. Міжфункціональні зв’язки та види їх порушення під час дизонтогенезу.

Основні поняття теми:

дизонтогенія, етіологія, первинний дефект, вторинний дефект, тимчасова функціональна ізольованість, асоціативні між функціональні зв’язки, ієрархічні між функціональні зв’язки, асинхронія, патологічна акселерація функцій.

Підручники та посібники:

 1. Лурия А.Р. Проблемы высшей нервной деятельности нормального аномального ребенка. – М., 1956.

 2. Лебединский В.В. нарушения психологического развития у детей. – М., МГУ. – 1985. – 161с.

 3. Сухарева Г.Е. Лекции по психологии детского возраста. – М.,1974.

 4. Максімова Н.Ю., Мілютіна К.П., Піскун В.Н. Основи дитячої патопсихології. – К., Перун, 1996. – 463с.

 5. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитиии. – М.,1973. – С.37-46.

 6. Лебединський В.В. Задачи патопсихологической диагностики в детском воздасте / О диагностике психического развития. – Таллин,1974.

 7. Лубовский В.И. Общин и специфические закономерности развития психики аномальніх детей // Дефектология, 1971, №6.

Семінарське заняття № 2 Тема: Класифікація психічного дизонтогенезу

 1. Типи класифікації психічного дизонтогенезу.

 2. Класифікація психічного дизонтогенезу за В.В. Лебединським.

 3. Психічний недорозвиток: механізми виникнення та формування.

 4. Затримка психічного розвитку: механізми виникнення та формування.

 5. Пошкоджений психічний розвиток: механізми виникнення та формування.

 6. Дефіцитарний психічний розвиток: механізми виникнення та формування.

 7. Спотворений психічний розвиток: механізми виникнення та формування.

 8. Дисгармонійний психічний розвиток: механізми виникнення та формування.

Основні поняття теми:

дизонтогенія, етіологія, первинний дефект, вторинний дефект, тимчасова функціональна ізольованість, асоціативні між функціональні зв’язки, ієрархічні між функціональні зв’язки, асинхронія, патологічна акселерація функцій, психічний недорозвиток, затримка психічного розвитку, пошкоджений розвиток, дефіцитарний психічний розвиток, спотворений психічний розвиток, дисгармонійний психічний розвиток.

Підручники та посібники:

 1. Лурия А.Р. Проблемы высшей нервной деятельности нормального аномального ребенка. – М., 1956.

 2. Лебединский В.В. нарушения психологического развития у детей. – М., МГУ. – 1985. – 161с.

 3. Сухарева Г.Е. Лекции по психологии детского возраста. – М.,1974.

 4. Максімова Н.Ю., Мілютіна К.П., Піскун В.Н. Основи дитячої патопсихології. – К., Перун, 1996. – 463с.

 5. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитиии. – М.,1973. – С.37-46.

 6. Лебединський В.В. Задачи патопсихологической диагностики в детском воздасте / О диагностике психического развития. – Таллин,1974.

 7. Лубовский В.И. Общин и специфические закономерности развития психики аномальніх детей // Дефектология, 1971, №6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.